Under fjorårets landsmøte i Arbeiderpartiet gikk Tore O. Sandvik mot sitt eget fylkeslag, og ga sin støtte til partiledelsens oljekpmpromiss. Kompromisset innebærer blant annet at Nordland 6-området kan konsekvensutredes, men et belte på 50 kilometer ved Lofoten vernes. Fylkeslaget til Sør-Trøndelag gikk da inn for varig vern.

2017: - Utredning er fornuftig

- Å åpne for konsekvensutredning er ikke det samme som å åpne for å bore. Vi vurderer det nøye, verner områder som ikke bør belastes og vurderer å åpne andre, sa Sandvik til Adresseavisen.

Og fortsatte i duellen mot Lars Haltbrekken (SV):

- Jeg mener utredning er fornuftig, men det vil være et spørsmål om forhandlinger etter valget. Kompromisset blir gjeldende Ap-politikk nå, sa Sandvik.

2018: - Fortsatt kamp vil svekke næringen

Nå er tonen en annen. I en mail til Adresseavisen skriver han at det er på tide å skrinlegge ønsket om åpning av LoVeSe.

- En fortsatt kamp for åpning av LoVeSe, vil bare ytterligere svekke næringens omdømme, og kan i ytterste konsekvens slå føttene under nødvendig politisk oppslutning for tilrettelegging for olje- og gassnæringen på andre områder, skriver han.

Han mener det fortsatt er behov for offensive leteprogrammer og tildeling av nye lisenser, samt behov for å stimulere til teknologiutvikling for bedre utnyttelse av eksisterende felt.

- Ikke minst er det behov for nye funn i nærheten av eksisterende rør-infrastruktur, før rørene går tomme fra Norskehavet og sørover. Nye letemodeller kan også avdekke nye funn, slik man opplevde med giganten Johan Sverdrup, som i flere tiår lå uoppdaget foran nesetippen på selskapene. Det er på tide å skrinlegge ønsket om åpning av LoVeSe, skriver han.

Oljeduell i helgen

Dermed er han på linje med resten av Trondheim Ap, og AUF. Men når Trøndelag Arbeiderparti for første gang møtes til fylkesårsmøte denne helgen, vil nettopp saken om LoVeSe bli heftig debattert. Oslo Ap har nylig enstemmig gått inn for vern, og flere andre fylkeslag har gjort det samme.

Sandvik viser til at Statens nettoinntekter fra olje og gass var 180 milliarder kroner i 2017, og at nesten 200 000 mennesker er grovt regnet sysselsatt i olje- og gassnæringen.

- Samtidig som olje- og gassnæringen er svært lønnsom, utvikler den også kunnskap og teknologi Norge kan bruke for skape nye næringer i det grønne skiftet. Ikke minst i havrommet. Det er viktig at Norge har langsiktige strategier for å stimulere til denne omstillingen. Likefullt som det er viktig legge til rette for norsk olje- og gassnæring, er det viktig å stille krav og begrensninger hvor andre samfunnsmål anses som viktigere. LoVeSe er ett slikt område. Sårbarheten i områdene gjør at det er betydelig motstand mot dette i befolkningen, og det finnes ingen realistiske regjeringsalternativ i Norge som vil åpne opp for en konsekvensutredning av hele eller deler av området, skriver han.

Tildelt kontrakter for 11 milliarder

Han peker også på at det bare i 2018 skal investeres for omlag 150 millarder kroner på norsk sokkel. Det samme som i fjor, og neste år. I går kom også nyheten om at Statoil har tildelt kontrakter for over 11 milliarder kroner til norske leverandører i forbindelse med Johan Sverdrup-utbyggingen, som starter opp i 2019 og har forventet levetid på minimum 50 år.