Med en rekke røde forslag, vil Trondheim Ap – og Trøndelag AUF – plassere det nye Trøndelag Ap solid på venstresiden i partiet under helgas store politiske slag på Hell.

I helga møtes Arbeiderpartiets største fylkeslag på Hell, der de to Ap-lagene fra de gamle sør – og nordfylkene sammen skal utmeisle en ny politikk. Det kommer ikke til å skje uten harde politiske slag.

AUF i Trøndelag, med leder Julie Indstad Hole i spissen, står sammen med Trondheim Ap i mange av sakene – og kommer til å kjempe for at Ap's nye mektige fylkeslag markerer seg som den tydeligste stemmen på venstresiden i partiet.

- Kampen om Ap's sjel står nå; kampen om hva Ap skal være og hvem vi skal være til for. Vi må bestemme hvilken rolle Trøndelag Ap skal spille i den kampen, sier Indstad Hole.

- Det blir spennende. Vi er et nytt fylkesparti uten politikk. Det er nå den skal defineres, sier leder i Trondheim Ap, Hanne Moe Bjørnbet.

- Løsarbeidersamfunn

Bjørnbet er mest spent på utfallet av flyktningpolitikken og varig vern av Lofoten, Senja og Vesterålen. Men et annet radikalt forslag, å forby bemanningsbyrå, tror hun på full støtte fra nordtrønderne også.

- Dette handler om Ap's sjel fremover. Vi er i ferd med å få et løsarbeidersamfunn og når vi drar ut og møter folk på arbeidsplassene, er det dette de snakker om.

- Men bemanningsbyrå har jo vært en viktig del av norsk arbeidsliv i en årrekke?

- Å forby bemanningsbyrå generelt, vil være det mest drastiske virkemidlet. Vi ønsker i første omgang et forbud innenfor enkelte bransjer, for eksempel byggebransjen, der man bare unntaksvis får fast jobb nå. Eller at man avgrenser det geografisk – i Oslo er tilstanden ekstrem, mens det ikke er like ille andre steder. Dette mener jeg ligger innenfor det departementet har anledning til allerede i dag. Uansett handler ikke dette om å forby bemanningsbyrå som dekker reelle vikarbehov. Dette dreier seg om å hindre at en hel bransje bare opererer med innleid arbeidskraft.

- Vil dere få nordtrøndere, og etter hvert hele partiet, med på dette?

- Ja, det er mange i hele Trøndelag som er opptatt av dette, ikke minst i fagbevegelsen. Også i Ap som sådan ser vi en bevegelse i disse spørsmålene.

- Lik lønn for likt arbeid

Ap i Trondheim foreslår også en likelønnslov, der man lovfester at bedrifter må ha lik lønn for likt arbeid – etter islandsk modell hvor de har et slikt lovverk.

- Det mener jeg er fornuftig, all den tid vi ennå ikke er der at det er lik lønn for likt arbeid, sier Bjørnbet. Også pensjonskampen stiller Trondheim Ap harde krav. De vil ha opptjening fra første krone, slik at lavtlønte kommer bedre ut.

Flyktningpolitikken blir et viktig tema på årsmøtet. Bjørnbet sitter selv i Ap's migrasjonsutvalg som skal utmeisle en ny flyktningpolitikk for partiet. Også AUF leverer forslag som sier at asylpolitikken må være human og rettferdig

- Streng, rettferdig og human er ord som har blitt litt forslitt. Når flyktningpolitikken skal utmeisles mener jeg vi må ta utgangspunkt i sosialdemokratiske verdier – og da er vårt utgangspunkt solidaritet. Det betyr ikke fri flyt, men at rimelighetsvilkåret gjeninnføres og at det tas mer hensyn til barnefamilier, sier Bjørnbet.

LES OGSÅ: Tillitskrise i Ap

- Sette oss i førersetet

Lederen i AUF Trøndelag, Julie Indstad Hole, vil at partiet skal bli tydeligere i de viktigste verdisakene.

- Nå skal vi offisielt samles til ett Trøndelag Ap, og ønsket fra den neste generasjonen med arbeiderpartifolk er krystallklart: Vi må sette oss i førersetet i de viktigste verdisakene. Trøndelag Ap må være den tydeligste stemmen på venstresiden i partiet, sier Hole og peker på hva som blir helgas viktigste og vanskeligste sak:

- Den viktigste og vanskeligste saken blir vern av Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Oslo Ap gikk nylig enstemmig inn for vern, og det er ganske oppsiktsvekkende. Flere andre fylkeslag har landet på det samme. I sitt forslag sier AUF i Trøndelag nei til konsekvensutredninger, og nei til åpning av områdene og annen petroleumsvirksomhet i LoVeSe.

Trondheim Ap har tidligere vedtatt vern av LoVeSe og vil støtte AUF.

- Er ikke sjansen stor for at dere lander på et kompromiss, slik dere gjorde på forrige landsmøte i Ap?

- Vi kommer til å kjøre knallhardt på denne saken, og vår plan er å samle partiet rundt vårt syn. Partiet må ta lærdom av valget i fjor: Ap kan ikke bygges opp bare av kompromisser. Vi må stå for noe. Vi kan ikke balansere i midten for å favne alle.

I tillegg til LoVeSe, trekker Indstad Hole frem asyl – og innvandringspolitikk, Palestina og skatt som viktige saker det kan bli debatt om.

- Men får dere gamle Nord-Trøndelag Ap med på en slik venstredreining?

- I dag styres partiet i for stor grad fra Oslo, det ser vi når politikken skal utvikles og beslutninger skal tas. Derfor må vi lytte mer til grasrota og fagbevegelsen. Så er det vanskelig å spå hvordan dette vil ende på årsmøtet vårt i helga. Men i en rekke saker den siste tida, har gamle Nord-Trøndelag Ap lyttet mer til grasrota og AUF.

- Hvor stor påvirkning kan Trøndelag Ap ha på Ap's utvikling fremover?

- Vi er det største fylkeslaget, og de vedtakene vi fatter i helga kan også forandre Ap i en mer rettferdig og solidarisk retning.

Stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø er innstilt som leder av den politiske redaksjonskomiteen og ifølge henne er planen å ende opp med 12–13 ulike resolusjoner til slutt.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter