Fosen kommunestyre opprettholder sitt vedtak fra 24. juni 2015, senere bekreftet 15. juni 2016, angående spørsmålet om kommunesammenslåing på Fosen.

Det heter i vedtaket at Osen kommunestyre vil som følge av usikkerhet og uklarheter omkring en fremtidig Fosen kommune si nei til å tilslutte seg den fremlagte villighetserklæringen.

Vedtaket ble fattet med ti mot fem stemmer etter at innstillingen fra rådmann Roar Leirset hadde falt. I starten på kommunestyremøtet foreslo Fremskrittspartiet å si ja til én Fosenkommune, men fikk bare partiets ene stemme.

Ordfører John Einar Høvik (Ap) sier han er fornøyd med vedtaket i kommunestyret. Inntil videre mener han det er riktig at Osen ikke slår seg sammen med andre kommuner. Høvik ser for seg at det kan bli aktulet å se på et tettere samarbeid nordover. Han tror ikke Stortinget vil vedta én storkommune på Fosen, men i stedet gå for fire kommuner.

Rådmann Roar Leirset var klar i sin innstilling til kommunestyret. Han foreslo at Osen ikke slår seg sammen med noen annen kommune. Men han åpner for at Bessaker i Roan kommune kan bli en del av Osen, slik grenda selv har ønsket. Tidligere har kommunestyret i Osen signalisert at de kan tenke seg et samarbeid nordover med Namdalen.

Gir ingen gevinst

Å lage tre likeverdige kommunesentra vil ifølge rådmannen ikke gi noen gevinst. Skulle man fulgte det prinsippet, kunne man delt Fosen i tre like kommuner.

Leirset peker på at for å ta ut den gevinsten en sammenslåing bør inneholde, bør man aldri lage mer enn ett sentrum, og kanskje vil dette også måtte skje over tid hvis man går for erklæringen. Tendensen viser imidlertid at alle sammenslåinger over tid fører til større geografiske enheter, også innenfor frivilligheten, og er ofte ikke til det bedre. Leirset mener man bør stille seg spørsmålet om det er fornuftig å la ordfører velge kommunesenter, dette kan i beste fall gi alternering mellom de tre sentrene, men vil nok i stor grad være påvirket av hvor velgermassen bor.

I Åfjord og Bjugn er stemningen positiv til én storkommune. Kommunestyret i Åfjord vil onsdag kveld si ja til én kommune. Ordfører Vibeke Stjern (Ap) snakker varmt om én kommune. Det samme gjør kollega Ogne Undertun (Ap) i Bjugn. Til Fosna-Folket sier Undertun at han tror det er lite trolig at Stortinget vil gå for én kommune hvis Indre Fosen vender tommelen ned. Det kan se ut til at Leksvik og Rissa ønsker mer tid før kommunestyrene bestemmer seg.

Én eller fire kommuner

I Ørland ligger det an til et neiflertall, det samme i Roan. Kommunestyrene møtes torsdag.

Det blir enten én eller fire kommuner på Fosen. Stortinget skal fatte endelig vedtak 8. juni, etter at de sju kommunene på Fosen har sagt sitt.

Det er knyttet stor spenning til hva Regjeringen med eventuell støtte fra Venstre vil bestemme. Vil Stortinget vedta at Fosen like godt først som sist skal bestå av én kommune eller blir det fire kommuner i en mellomperiode?

Det ligger i det minste an til at Leksvik og Rissa blir Indre Fosen fra nyttår, Ørland og Bjugn tvangsgiftes, Åfjord og Roan blir én kommune, mens Osen fortsetter singellivet.