Høyre-statsminister Erna Solberg er sikker på at Norge vil ha olje i mye mer enn 50 år. Men mener det er umulig å spå når den siste lisensen blir utdelt. Det hun derimot er klar på er at klima er mer enn olje.

Ny teknologi

- Skal vi diskutere klima er hele denne oljediskusjonen feil. I Norge høres det ut som om klimautfordringene handler om vår oljeproduksjon. Men nei, det handler om å utvikle ny teknologi, alternative energiformer og om å skape markeder for det. Norges gass,- og oljeproduksjon er en del av kvotesystemet i Europa. Den er regulert slik at hvis det er høyere utslipp i Norge kan vi kjøpe kvoter, og utslippene må gå ned andre steder i Europa. Den er innenfor et tak og en sum. I ikkekvotepliktig-sektor setter vi inn masse tiltak for at blant annet transportsektoren vår skal bli ren. Noen har tatt klimadiskusjonen, og flyttet den vekk fra klima, og over til å bli en oljediskusjon, sier hun.

- Hvilke noen, tenker du også på MDG?

- Nei, mer miljø og klimaorganisasjoner. MDG blir en del av det, men har ikke tyngde til å løfte disse debattene på en slik måte i det hele tatt. Det er mer den samlede diskusjonen mange miljøorganisasjoner har valgt. De har valgt å fokusere på oljen som det viktige. Men hvis vi går ned i norsk oljeproduksjon med det regimet vi nå har for kvoter, betyr det at utslipp fra norsk oljevirksomhet erstattes av utslipp fra kull eller andre ting i Europa, sier hun.

foto
Statsminister Erna Solberg og Linda Hofstad Helleland fikk en prat med sangeren Sigrid Haanshus. Haanshus sang for de fremmøtte på Kattem, men ikke for Solberg (kom senere på dagen) som Adresseavisen skrev først. Men statsministeren fikk en signert CD. Foto: Morten Antonsen

Tøft for Norge

I stedet mener hun det må fokuseres på utslippskuttet på 40 prosent i ikke-kvotepliktigsektor.

- De prosentene blir en tøff runde for Norge. Mye er tatt innenfor transportsektor, men også landbruk må ta noe, og litt bygg og anlegg. Men jeg er ikke sikker på at nordmenn vil spise mindre biff, sier statsministeren.

Statsministeren startet sin tre dagers-miniturné på Trøndelagskysten lørdag med besøk på Stjørdal hvor det både ble eventyrstund med barna og informasjon fra Nye Veger om vegprosjektene i Trøndelag-fylkene. Deretter delte hun ut Frivilligprisen til Astrid Winther og Bjørn Jonassen under Kattemdagen før turen gikk til Trondheim sentrum.

Kommersielle vurderinger

I Adresseavisen fredag uttalte flere trønderske næringslivsledere at de ikke ville investert penger i oljevirksomhet – av ulike årsaker. Flere var enige med milliardær Jens Ulltveit Moe som i DN sa det var risikabelt å bruke norske skattebetaleres penger til ytterligere å investere i olje.

Solberg påpeker at det kommer til å være etterspørsel etter olje og gass ganske lenge fremover.

Men:

- Det er rett at vi må tenke gjennom investeringene, men selskapene må gjøre kommersielle vurderinger. Staten er bare en part. Både Statoil og andre selskaper som går inn vil gjøre disse kommersielle vurderingene. Vi tror det er bedre at de private gjør disse vurderingene om prosjektene er lønnsomme eller ikke. Det er også naturlig at noen prosjekter ikke vurderes som lønnsomme, sier hun.

LES HVA ERNA SOLBERG SIER OM BRUNDTLAND: - Vet ikke vet hva hun snakker om

Ikke perfekte

- Gjør oljepengene at vi kan bli for sent ute med å satse på andre næringer?

- Det krever politisk disiplin for å sørge for at vi kan satse på andre vekstfremmende tiltak. Men vi bruker dobbelt så mye oljepengene på vekstfremmende tiltak enn den forrige regjeringen. Men vi er ikke perfekte, og har vært gjennom en vanskelig krise i økonomien, sier hun.

- Har Norge råd til å la olje ligge?

- Olje og gass vil bety mindre og mindre i norsk økonomi i årene som kommer. Spørsmålet er ikke om vi kommer til ha mindre olje og gassvirksomhet, men i hvilket tempo den skal gå ned. Oljeproduksjon har falt siden 2001, og når vi har lovet nye felt handler det om å være med i teknologiutviklingen. Jeg har trøbbel med å se konseptet folk har i hodene sine for tiden når det gjelder dette. Når jeg sier konseptet er det fordi det høres ut som om vi velger å gjøre veldig mye mer. Men Norges andel av olje og gass blir mindre i årene fremover, sier hun.

foto
Erna Solberg besøker Kattem, hvor Egil Moe og datteren Marlene presenterte bøker og varer fra riddertiden. En av bøkene statsministeren ble presentert, var Egil Moes egen bok Kongsmakt. Handlingen i boken er om en norsk ridder som bodde på Isle of Man og evakuerte til Norge i 1292. Foto: Morten Antonsen

Flere bein å stå på

Hun er soleklar på at det er mange velferdskutt som vil komme om dette gjøres raskere. Hovedutfordringen ifølge Solberg er å ha fokus på å bygge flere næringer, og ha flere bein å stå på.

- Det var vår anklage før 2013 at den forrige regjeringen ikke gjorde. De brukte mesteparten av oljepengene på velferdsgoder i stedet for å bygge fremtidens næringer. Vi har brukt mer av pengene på forskning og innovasjonstiltak. Og det må gjøre mer av fremover, sier hun.

foto
Poppis. Det er ikke hver dag Kattem har besøk av en statsminister. Brit Andersen, i rullestol, blir fotografert sammen med Erna Solberg. Foto: Morten Antonsen