Felleskjøpet (Agri) har inngått en samarbeid med Voll gård for å utvikle gården på Presthus til en besøksgård for befolkningen i hele Trondheim, og spesielt for nærområdet på Ranheim og Jakobsli- og som et opplæringssted for både bønder og befolkning.

Planen er at Voll skal stå for driften også ved Presthus.

- Planen er å ansette daglig leder allerede til høsten, sier direktør i Felleskjøpet Agri, Noralf Størseth og føyer til:

- Dette skal bli et sted hele Trondheim kan benytte seg av, som skal knytte bybefolkning og bønder nærmere hverandre.

Investeringsplan og forretningsplan står for tur.

Det som kan forpurre planene er om politikerne vedtar å legge veien til Overvik – det nye store utbyggingsområdet på nabotomta, nettopp over Presthus-eiendommen. Dette veialternativet har til nå vært det foretrukne. Saken skal trolig avgjøres endelig til høsten.

Idealet på Bygdøy

I forstudien utarbeidet av Gaia Trondheim i samarbeid med Gaia Oslo, som Adresseavisen har fått, er idealet Bygdøy kongsgård i Oslo. Daglig leder i Stiftelsen Voll gård, Asbjørn Barlaup, mener det er realistisk.

- Trondheim har vært stakkarslig på dette området. I Oslo har du mange gårder der folk kan delta selv i matproduksjon og dyrehold. Det fremste eksempelet er Bygdøy kongsgård. Presthus gård har potensial til å bli Trondheims svar på Bygdøy, framholder han og får støtte av Kristin Støren Wigum, industridesigner i Gaia Trondheim, som har utarbeidet forprosjektet for Felleskjøpet.

Hun peker begeistret på låven hvor det planlegges kafédrift, bakeri, butikk, bryggeri og forsamlingshus. På tunet ved siden av planlegges veksthus hvor ulike kornsorter, frukttrær, bærbusker og andre planter kan ales opp.

- Her vil man få hele næringskjeden. Kornet hentes på marka, brødet bakes, ølet brygges. Bak gården, ligger friområdet Chamonix, der kje, griser, og hester kan gresse. Dette skal bli et opplevelses- og læringssenter der generasjonene møtes, sier Wigum.

Fikk fart i planene

Det er satt av arealer til et såkalt andelslandbruk. Det betyr at du kan bli medlem, betale en sum, og få din del av avlingen. Mindre dyr hører også med. Trønderkanin – en sterkt truet kjøttkaninrase er planlagt, høns og bier – eller kanskje ønsker folk en andel i en gris.

- Dette er potensialet. Men vi må bygge stein på stein, alt vil ikke stå klart i morra, sier Størseth.

- Hvor mye er Felleskjøpet villig til å gå inn med av penger i prosjektet?

- Målsettingen er at dette skal bli en lønnsom virksomhet. Men vi er villig til å gjøre investeringer, dette prosjektet er noe eierne våre ønsker og står bak, sier Størseth.

- Dere har jo hatt muligheten for å utvikle Presthus lenge, uten at noe har skjedd. Er det trusselen om vei over tomta som gjør at dere nå kommer med disse planene?

- Ja, det tror jeg er riktig å si. Vi er en organisasjon eid av bønder og måtte bestemme oss for hvordan vi ønsker å utnytte ressursen som denne gården er. Det har vi ikke gjort tidligere, men vårt styre er tydelig på at vi ikke ønsker å selge for å hente ut kortsiktig gevinst, men tvert imot utvikle gården, sier Størseth.

Om veiplanene vedtas, vil den direkte adgangen til friområdet Chamonix vil da bli sperret av en firefelts, eller tofelts, vei.

- Det er som om en villaeier skulle ha hagen sin på andre siden av veien, sier Barlaup.

- Hvis det blir vedtatt vei, betyr det full stopp for disse planene, eller kan man likevel gå videre?

- Kommer det vei blir hele hele prosjektet mye mindre interessant for oss. Da må vi vurdere alt på nytt, sier Barlaup.

- Jeg vil si at det er uforenlig med en vei over her og dette prosjektet. Sykkelvei og gangvei, vil derimot bare være positivt og være med på å gjøre gården mer tilgjengelig, sier Wigum og understreker:

- Dette er ikke en gård som venter på dødsstøtet. Det er en veldig bra plass, med et kjempepotensial.

- Grav eller bli gal

De tre mener timingen er veldig rett.

- Folk er opptatt av miljø, klima, dyrevelferd, matsikkerhet, nærhet. Også byfolk ønsker å involvere seg i matproduksjon og gjøre tingene selv. Du kan kalle det en trend, men jeg tror det er noe som vil vare, sier Asbjørn Barlaup.

- Folk vil ha nærhet til jorda, mange kjenner: Nå må jeg begynne å grave i jorda ellers blir jeg gal! Folk vil ha helhet og sammenheng, tror Wigum.

- Men har folk tid til å se kornet spire?

- Ja. Et alternativ til treningssentre er å grave i hagen, lage mat og være sosial samtidig, smiler Barlaup.

Gården er planlagt å være en viktig møteplass i nærmiljøet. Barnehage ligger der allerede og blir sett på som en ressurs. I tillegg vil nabolag involveres, lokalt næringsliv som Rotvoll saft og sylteri, urbane landbruksgrupper, frivillighetssentraler og bønder og gartnere. Korn vil bli viktig på Presthus, fordi Presthus gård har en gammel historie med et mangfold av kornsorter. Først skal gården legge om til økologisk drift.

foto
Kristin Støren Wigum har laget forprosjektet sammen med sine kolleger i Oslo, Frederica Miller og Marianne Leisner ved Gaia. Felleskjøpets Noralf Størseth er oppdragsgiver. Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen
foto
Bakeri med pizza og brød og bryggeri for ølinteresserte i bygget rett bak, ser Noralf Størseth, Kristin Wigum og Anders Barlaup for seg. Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen
foto
Noralf Størseth i Felleskjøpet vil tilby åkerlapper til byfolket. Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen
foto
Planene kan ødelegges av en to- eller firefelts vei. Nedenfor synes brannstasjonen på Ranheim. Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen
foto
- Mange kjenner: Nå må jeg begynne å grave i jorda ellers blir jeg gal! Folk vil ha helhet og sammenheng, tror industridesigner Kristin Støren Wigum. Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen
foto
- Folk er opptatt av miljø, klima, dyrevelferd, matsikkerhet, nærhet. Også byfolk ønsker å involvere seg i matproduksjon og gjøre tingene selv, erfarer Asbjørn Burlaup i Voll gård. Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen
foto
Bakhagen Bak gården ligger åker og friområdet Chamonix hvor kje, sauer og hester kan beite. Bak den smale veien ligger Overvik, som er i ferd med å bli utbygget. Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen
foto
Forbildet: Her er Bygdøy kongsgård som er forbildet for Presthus. Her har Oslos befolkning mulighet til å grave i jorda. Foto: Marianne Leisner, Gaia.