De angivelige overgrepene skal ha skjedd under gynekologiske undersøkelser da mannen jobbet som fastlege og allmennlege i Trondheim i perioden 2005-2006.

- I denne saken er det snakk om gynekologiske undersøkelser som har gått utover sine rammer. Det er fem fornærmede kvinner i saken, sier politioverbetjent Geir-Ole Momyr ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Legen, som ble siktet i mai, avviser anklagene og nekter straffskyld.

LES OGSÅ: Lege siktet for sexovergrep (pluss)

Tidligere henlagt

Mannen er siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 193, for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

Politiet har tidligere etterforsket tre av sakene etter at tre kvinner anmeldte ham, men disse ble henlagt etter bevisets stilling av politiet i 2006.

I februar i år fikk politiet en ny anmeldelse mot legen, om et annet forhold. Dette gjorde at de begynte å se på de henlagte sakene på nytt, opplyser Momyr.

- Føler seg utsatt for overgrep

I løpet av denne etterforskningen mottok politiet i tillegg to nye anmeldelser fra kvinner som hadde vært til gynekologisk behandling hos mannen i den samme perioden.

- Den ene tok kontakt da hun hørte om etterforskningen via andre, mens den andre kvinnen kontaktet oss uavhengig av dette. Vi vet ikke om det kan være flere fornærmede i saken, sier Momyr.

Politiet har avhørt alle kvinnene, også de tre som fikk sakene sine henlagt i 2006.

- De er i dag enda sikrere i sin sak, og mener at det var et seksuelt tilsnitt i undersøkelsene legen gjorde. De føler seg utsatt for overgrep, sier Momyr.

Politioverbetjenten har ikke detaljkunnskap om hvorfor sakene mot legen ble henlagt av politiet for nær ti år siden.

Fikk advarsel

LES OGSÅ: Overlege får refs for journalsnoking

LES OGSÅ: Lege skrev ut resepter på kafé

Saken rundt de tre kvinnene som politianmeldte mannen for vel ti år siden ble også innklaget til Helsetilsynet på samme tid, noe Adresseavisen tidligere har omtalt.

I sine samtaler med Helsetilsynet beskrev de tre kvinnene at de var utsatt for omfattende og langvarige gynekologiske undersøkelser, og at de opplevde dette som seksuell utnyttelse fra legens side. Statens helsetilsyn besluttet i 2006 å tilbakekalle legens autorisasjon på bakgrunn av hans undersøkelser, men vedtaket ble omgjort til «sterk» advarsel av klageinstansen Helsepersonellnemnda. Legen kunne derfor jobbe videre, men fikk følgende beskjed fra nemnda:

- Dersom legen, til tross for advarselen, fortsatt ikke innretter seg etter helsepersonellovens bestemmelser, kan autorisasjonen tilbakekalles.

- Uriktige anklager

I 2011 skjedde nettopp det. Helsetilsynet fikk nye anklager mot legen, blant annet fra en kvinne som hevdet at han hadde vært innenfor trusa hennes i forbindelse med en helsesjekk i 2008. Dette benektet legen. Hvorvidt dette hadde skjedd eller ikke, var imidlertid ikke avgjørende for tilsynsmyndigheten:

«Det avgjørende er at legen, til tross for tidligere advarsler som nettopp omhandlet hans tilnærming til kvinnelige pasienter i intime behandlingssituasjoner, nok en gang har opptrådt på en slik måte at en ny pasient har følt seg krenket under konsultasjon», skrev Statens helsetilsyn, som besluttet å begrense legens autorisasjon. Dette innebærer at legen de siste årene ikke har kunnet arbeide i allmennpraksis, kun ved helseinstitusjon under tilsyn og veiledning. Adresseavisen kjenner til at mannen har jobbet ved et sykehus, men får opplyst at han ikke er ansatt der lenger.

Advokat Thomas Lidal Jamne, som forsvarer legen, opplyser at klienten bestrider på det sterkeste at han har begått noe straffbart.

- Min klient mener anklagene er uriktige og har sin bakgrunn i to private uenigheter. Han har fått tre av disse sakene meget grundig behandlet av Helsetilsynet, som konstaterte at det ikke forelå seksuelle motiv bak den behandlingen som ble gjennomført. Han fastholder at dette er riktig, og at det samme gjelder for de nye sakene som har kommet opp. De tre første sakene ble også henlagt av statsadvokaten, sier Lidal Jamne.

- Hva tenker din klient om at henlagte saker blir gjenopptatt?

- Det er en stor merbelastning. Han mener at henleggelsesvedtakene var riktige, og at de nye sakene må henlegges på grunnlag av samme konklusjon som politiet og statsadvokaten endte med den gang, sier forsvareren.

- Ikke sjokkerte

Mette Skoklefald, som er bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene, mener at det er oppsiktsvekkende at sakene mot legen ble henlagt da han var under etterforskning sist.

- Jeg påklaget politiets henleggelse til statsadvokaten, men også der ble saken henlagt i 2007. Jeg forstår ikke at legen kunne gå straffri og fortsette å praktisere etter at han foretok disse gynekologiske undersøkelsene, som gikk langt utover det man forventer av slike undersøkelser, sier bistandsadvokaten.

- Da jeg ringte og fortalte mine klienter at legen var under etterforskning for de samme forholdene igjen, ble de ikke veldig sjokkerte. De føler at dette ikke burde skjedd, og at han burde vært stoppet, fortsetter Skoklefald.

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes regner med å få en innstilling i straffesaken fra politiet om to uker.

- Da kan vi vurdere om det grunnlag for å gjenoppta de sakene som tidligere ble henlagt, sier han.

Adresseavisen har forsøkt å få en kommentar fra Statens helsetilsyn om straffesaken mot legen, men uten å lykkes.

foto
Avhørt: Advokat Mette Skoklefald er bistandsadvokat for tre av kvinnene som føler seg utsatt for overgrep av en tidligere fastlege. De har nå forklart seg på nytt for politiet nær ti år etter at de anmeldte saken første gang. Foto: STEINAR FUGELSØY, Adresseavisen
foto
Mener saken må henlegges: Advokat Thomas Lidal Jamne forsvarer legen som nå er siktet av politiet. Han opplyser at klienten mener at saken må henlegges. Foto: Øyvind Nordahl Næss