Brevet fra kommunen, som skal trygge foreldrene i barnetoget 17. mai, har sterke formuleringer på grunn av økt terrorberedskap.

- Hovedbudskapet er at det er trygt å feire 17. mai i Trondheim, sier kommunikasjonsdirektør i Trondheim kommune, Siv Anniken Røv.

Samtidig er landets sikkerhetsberedskap økt og kommunen hadde behov for å formidle hvilke krav og forventninger de har til foreldre som ledsager skolebarna i 17. mai-toget.

- Men det var der vi gikk feil. Det ble dobbeltkommunikasjon, sier Røv og medgir at prosessen kunne vært bedre.

- Vi tar selvkritikk på måten dette ble distribuert, sier kommunikasjonsdirektøren.

foto
Siv Anniken Røv, kommuniksajonssjef i Trondheim kommune.

Sterkt budskap

Informasjonen som foreldre fikk kom i form av et «tiltakskort», som er ment å være med i lomma når barnetoget går. På kortet beskrives hva foreldre skal gjøre dersom det oppstår en større ulykke eller alvorlige hendelser. (Se faktaboks.)

LES SAKEN: Foreldreberedskap i barnetoget

Foreldre skal ta ansvar for elevene ved å løpe unna, komme seg vekk fra området og advare andre. Deretter må de komme seg i skjul, låse seg inne og barrikadere seg om mulig. Tilslutt skal nødetatene varsles.

«Tiltakskortet» ble distribuert til alle skolene i byen én uke før nasjonaldagen. Det er ment som en veiledning for togsjefene ved hver skole og for foreldre som ledsager barna i 17. mai-toget. Foreldre har reagert på at de har fått dette skrivet via meldeboka, uten noen ytterligere oppfølging.

LES INNLEGG: Uansvarlig å la barnetogene samles i byene

Mener det var dårlig håndtert

Knut Røe i Røe Kommunikasjon er ekspert på krisekommunikasjon. Han mener kommunen ikke har maktet å involvere foreldre godt nok og at de var for sent ute med informasjonen.

foto

- Man oppnår trygghet ved å vite, derfor er det bra å få kunnskap og informasjon ut. Men det forutsetter at budskapet ut ikke er isolert. Det må inngå i en helhet, sier Røe, som legger til at foreldre burde vært involvert tidligere i prosessen.

- Slik ville det vært anledning til spørsmål og svar i en gruppesamtale, et møte, en facebookgruppe eller hva det måtte være. Nå blir budskapet om terrorberedskap tatt ut av luften og «lagt i hendene» på foreldrene. Tidspunktet er dårlig, sier Røe.

Han mener at alle foreldre som har påtatt seg en ansvarsrolle i 17. mai-toget kvalifiserer til å få den informasjonen kommunen sendte ut.

- Men slik informasjon krever en ramme. Å si at «det er trygt nok i 17. mai-toget, men dere skal vite dette ...» er dobbeltkommunikasjon og dårlig krisehåndtering.

Kommunen beklager

Kommunen beklager og sier at brevet ikke burde kommet ut på den måten det gjorde.

- Vi tar selvkritikk på måten dette ble distribuert, sier kommunikasjonsdirektør i Trondheim kommune, Siv Anniken Røv.

- Innholdet er riktig. Foreldre har ansvar. Vi har hatt prosedyrer for ansvaret tidligere også, men prosedyrene har vært muntlige. Nå har vi valgt å skrive dem ned. Vi har også hatt en lengre prosess omkring sikkerheten i forkant. Denne har involvert både kommune, politi og 17. mai-komité, sier Røv.

Hun sier at hun ikke nødvendigvis er enig i at foreldre skulle vært involvert i prosessen forut.

- Men informasjonen kom utenfor kontekst. De som mottok den har ikke sett alt det vi har diskutert og tatt opp til vurdering når det gjelder nettopp sikkerhet, sier Røv.

- Vi skulle formulert oss bedre slik at vi hadde trygget foreldrene som vi ønsket, og ikke at informasjonen ble avskrekkende for dem som mottok budskapet.