Høyres Michael Momyr sa til Adresseavisen mandag at jernbanen må bli en del av superbuss-prosjektet i Trondheim, og at planleggerne ikke tar nok hensyn til at jernbanen mellom Heimdal og Ranheim kan spille en viktig rolle for den fremtidige kollektivsatsingen i Trondheim. SVs Ottar Michelsen er enig i at jernbanen må trekkes mer inn i planene, men mener Høyre først og fremst må overbevise sin egen regjering om at det må penger på bordet dersom det skal skje.

- Det er fint med gode tanker og fagre ord, men det holder ikke. Høyre og Michael Momyr sparker ned åpne dører her i Trondheim når han ønsker å få flere til å ta toget. Det er det bred enighet om. Problemet handler heller om at dette bare er mulig dersom Trønderbanen elektrifiseres og at det bygges et funksjonelt dobbeltspor på strekningen. Det er avsatt penger til å planlegge elektrifisering, men gjennomføringen vil ikke finne sted dersom ikke dette legges inn i Nasjonal transportplan (NTP). Det er flertallet på Stortinget som må sørge for, sier Michelsen.

Haster med vedtakene

SVs gruppeleder sier det haster med å skape forpliktende vedtak rundt elektrifisering og dobbeltspor, ellers så kan toget boksta

velig være gått for en elektrisk togforbindelse fra Trondheim og nordover.

- De togene som nå går på Trønderbanen er gamle og til dels utslitte. Dersom det ikke bli elektrifisering nå så må NSB snart skaffe nye togsett som går på diesel. Skjer det så kan man nok bare glemme planene om elektrifisering på mange år fremover. Det er en spennende tanke å tenke både lokaltog internt i Trondheim og regiontog i hele Midt-Norge. Det gode muligheter til å frakte flere med toget, men da må man sørge for at toget stanser der folk bor – for eksempel på Ranheim. Men det forutsetter altså elektrifisering og doble spor for å få det til. Skal vi ha det på plass så må flertallet på Stortinget være med på å bevilge penger til det, sier Michelsen.

Les mer: - Bussen skal konkurrere med privatbilen

Ja takk, begge deler

Høyres stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten er begeistret for tanken om lokal- og regionaltog på Trønderbanen og tror det kan være med på å bedre kollektivsatsingen internt i Trondheim og for hele regionen.

- Det er til en viss grad mulig å tenke seg jernbanen som en bybane i Trondheim, men man må nok øke sporkapasiteten noe for å få det til. Derfor er det viktig at vi får på plass dobbeltspor og elektrifisering så fort som mulig, og det har regjeringen, Venstre og KrF åpnet for i statsbudsjettet for 2017. Der fikk vi gjennom at Stortinget ber regjeringen i forbindelse med NTP utrede om og hvordan elektrifisering av strekningen Trondheim–Stjørdal kan gjennomføres sammen med etableringen av et nytt dobbeltspor på strekningen. Det er derfor viktig at alle politikerne i Trøndelag er med på å få plassert dette inn i Nasjonal transportplan slik at det kan gjennomføres, sier Aarbergsbotten.

Les også: Stavne – Leangen blir elektrifisert først

Planlegger strøm

Det er allerede avsatt 50 millioner kroner til planlegging av elektrifisering av jernbanestrekningen Trondheim–Steinkjer, men Aarbergsbotten vil ha mer enn strøm der toget går.

- Vi må ha høyere ambisjoner på jernbanesektoren i Trøndelag enn som så. Nå er det et halmstrå i statsbudsjettet for også å få på plass dobbeltspor på strekningen samtidig som strømmastene settes ut. På den måten vil vi unngå at dagens trase elektrifiseres for så å måtte flytte strømmastene når et dobbeltspor kommer på plass. Vi må alle nå jobbe for at vi får på plass både dobbeltspor og elektrifisering samtidig, sier hun.

Aarbergsbotten mener alle trønderske representanter på Stortinget nå må jobbe sammen om å få disse to investeringene inn i NTP.

- Dette er bra for Trondheim og for hele Trøndelag. Med disse forbedringene vil vi kunne få en frekvens og en reisetid som vil bli attraktiv for mange fler. Tog vil kunne åpne for langpendling i kombinasjon med matebusser til togstasjonene som gir et bedre kollektivtilbud for alle. Internt i Trondheim vil man kunne kjøre busser til og fra Heimdal og Ranheim slik at flere også der kan bruke toget. Vi kan ikke bare tenke oss at superbussen skal løse alle problemene, toget er en del av denne løsningen, sier Torhild Aarbergsbotten.

foto
Høyres stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten. Foto: Christine Schefte