Martinussen kaller det umoralsk å kjøpe varer fra okkuperte områder.

- Dette handler ikke om boikott av Israel eller jøder. Jeg er glad for at kommunen tør å ta standpunkt mot okkupasjon og politikken som staten Israel følger. Når Lykke begynner å blande inn at boikotten vil ramme palestinere på besøk i Norge, er det naturligvis et villspor. Disse kommer jo ikke fra de ulovlige bosettingene. Vedtaket retter seg ikke mot befolkningen som lever under okkupasjonen, det skjønner alle, sier Lise Martinussen.

Hun er regionkoordinator for Kirkens Nødhjelp Trøndelag, og har tidligere vært prest i Malvik og på Hoeggen. I januar blir hun prest igjen, i Strindheim. Martinussen har besøkt Midtøsten en rekke ganger. I sommer bodde hun i Betlehem og var ledsager for palestinske skolebarn under Kirkenes Verdensråds program for overvåkning og dokumentasjon av overgrep mot palestinere som lever under okkupasjon.

- Okkupasjonen forsterkes

- Lykke er tilhenger av dialog og mener boikott skaper nye fronter?

- Handel skal og bør være en mulighet for samarbeid mellom landene. Men Lykke har et moralsk dilemma når den vi handler med bryter internasjonal lov og rett og menneskeretter. Når han hevder at dialogen er veien å gå, så lurer jeg på hvordan han kan si det når den ulovlige bosettingen bare øker. Netanyahu og hans statsråder bare blir verre og verre. Jeg synes det er illevarslende for staten Israels framtid at de ekstreme delene av settlerbevegelsen på mange måter styrer hva regjeringen skal mene.

Synes kommunen skal mene

- Kommunalråd Ingrid Skjøtskift mener utenrikspolitikken bør overlates til regjeringen?

- Det er noe som heter å tenke globalt og handle lokalt. Bystyret har med sitt vedtak gitt innbyggere en mulighet til å bli kjent med og engasjere seg for det palestinske folks håp om en rettferdig fred, uten okkupasjon. Det kan i neste omgang skape trygghet for Israel. Vi skal ha respekt for nasjonalstaten, men vi har også rett til å påvirke myndighetene. Trondheim kommune tør heldigvis å mene noe om okkupasjon, og kommunen er fra før en fair trade kommune.

Mener merking ikke er nok

Mellomkirkelig råd, den norske kirkes «utenriksdepartement», er imot en generell boikott av Israel og oppfordrer til styrket kontakt mellom israelere og palestinere som jobber for en rettferdig fred.

- Mellomkirkelig råd er samtidig tydelig på at det er uakseptabelt å handle med og investere i selskaper som bidrar til å opprettholde okkupasjonen, sier Martinussen.

- Regjeringen vurderer en merkeordning for produkter fra okkuperte områder, er ikke det godt nok?

- I likhet med Mellomkirkelig råd støtter jeg arbeidet for en merkeordning. Sammen bør det norske sivilsamfunn øve press for at prosessen fremskyndes. At Trondheim kommune velger å gå et skritt lenger med boikott av varer fra okkupert land, synes jeg er både forsvarlig og riktig.

Erfaring fra soldatsperringer

Lise Martinussen mener det har skjedd en eskalering av vold og brudd på internasjonal lov og rett fra bosetternes side.

- I sommer fulgte jeg palestinske skolebarn til skolen, forbi tungt bevæpnede soldater. Jeg har stått natt etter natt i Checkpoint 300 i Betlehem og sett ydmykelsen som vanlige folk utsettes for når de skal til jobb, sykehus eller skole. Jeg har besøkt steder som har fått konfiskert maskiner til steinindustrien og som setter mange arbeidere og deres familier uten inntekt. Jeg har besøkt ungdom som har vært fengslet fordi de skal ha kastet stein, og familier som opplever besøk av israelske soldater nattestid der deres motto er «making our present felt». Betlehem fremstår i dag nesten som et åpent fengsel, der innbyggerne er fratatt sin bevegelsesfrihet og der vestlige turister busses direkte inn og ut til de religiøse stedene.

- Men en boikott vil også ramme palestinere som jobber på bosetternes virksomheter?

- På kort sikt, ja. Men det må vi se i et større perspektiv. Disse arbeiderne står timevis i kø for å få adgang til okkupert palestinsk land, de jobber for lave lønninger og skatten tilfaller Israel. Det palestinske samfunnet får ikke del i verdiene som skapes. Det overordnede mål for en boikott er å ramme den israelske okkupasjonspolitikken. Forbrukermakten er sterk, blant annet har Sodastream trukket seg ut av okkuperte områder. Israelske myndigheter er livredd for boikott, og gjør alt for å stoppe bevegelsen, sier Lise Martinussen.