To dager i forrige uke telte Statens vegvesen antallet biler i rushtida i krysset Innherredsveien – Stadsingeniør Dahls gate i Trondheim. I alt ble det telt 4333 kjøretøy. 667 av disse kjørte ulovlig gjennom krysset.

- Ikke bra

Det tilsvarer cirka 15 prosent.

- Det er slett ikke bra. Vi vil oppfordre folk til å heller benytte seg av Strindheimtunnelen. Vi er bekymret for alle bilene som fortsatt bruker Innherredsveien. De kan føre til at bussene vil slite med å komme seg fram, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Randi Trøan.

- Det er fortsatt for mange bilister som bruker Innherredsveien, mener prosjektleder i miljøgateprosjektet Randi Trøan.

Politiet prioriterer skoleveiene nå

Prosjektledelsen har løpende kontakt med politiet, men så langt har det ikke vært noen kontroller i krysset.

- Vi har prioritert andre oppgaver, men vi vil helt sikkert ha kontroller i dette krysset på et eller annet tidspunkt. Nå har vi størst fokus på trafikksikkerhet og skoleveier. Innherredsveien er mer et miljøtiltak, noe vi ikke prioriterer akkurat nå, sier politioverbetjent Håvard Tømmervold i Trøndelag politidistrikt.

Gebyret om du blir tatt for å bryte gjennomkjøringsforbudet er for øvrig på 5350 kroner.

Ikke overrasket

I Lademoen vel er man ikke overrasket over det store antallet biler som kjører ulovlig.

- Jeg trodde egentlig tallet ville være høyere. Vi som bor her ser jo den ulovlige kjøringen hele tida. Jeg tror mange av dem som synder mot påbudet om å svinge til høyre eller venstre kjører rett fram av gammel vane. Jeg har også poengtert overfor Statens vegvesen at skiltene henger veldig høyt oppe. Når du nærmer deg krysset er de rett og slett vanskelig å få øye på, sier velforeningsleder Jan Olav Straume.

Han mener politiet må komme på banen for å få slutt på den ulovlige kjøringen.

- De bør ta seg en tur og vise seg fram. De trenger ikke nødvendigvis å skrive ut flust med bøter, men de kan stoppe de som kjører feil og gjøre dem oppmerksomme på det nye kjøremønsteret. Det ville ha hjulpet, sier Straume.

Jan Olav Straume i Lademoen vel mener politiet må komme på banen for å få slutt på den ulovlige kjøringen i Innherredsveien. Foto: Richard Sagen

Varer til jul

Forbudet mot gjennomkjøring i Innherredsveien ble innført i juni. Det skjedde i forbindelse med etableringen av miljøgata. Dette er et forsøksprosjekt som er vedtatt politisk både i kommunen og fylkeskommunen. Prosjektet skal vare i seks måneder.

Dette er miljøgateprosjektet

● Innsnevring fra fire til to gjennomgående kjørefelt i Innherredsveien fra rundkjøring ved Solsiden til Sirkus shopping.

● 1,8 kilometer lang strekning

● Nedsatt fartsgrense til 40 km/t

● Gjennomkjøringsforbud ved Stadsingeniør Dahls gate (unntatt buss, taxi, moped og MC)

● Gjennomgangstrafikk anmodes om å bruke Strindheimtunnelen

● Justering av skilt på strekningen og signalanlegg i kryss

● Toveis sykkelveg i avsperret kjørefelt på nordsiden

● Varighet cirka seks måneder

● Dersom tiltaket gir for dårlig framkommelighet for buss vil forsøket bli avsluttet.

● Evaluering etter endt forsøk

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter