- En av de store diskusjonene innenfor feltet funksjonshemning er hvorfor man bare peker på de vanskene som personen har, og ikke på et samfunn som har laget seg slik at det ikke er rom for alle.

- Ekstremt gode tiltak

Det sier direktør Jan Tøssebro ved NTNU samfunnsforskning, som i en årrekke har forsket på tema funksjonshemning og arbeid.

- Vi har ekstremt gode tiltak og høy sysselsetting. Men tall fra OECD viser at vi er midt på treet for å få funksjonshemmede sysselsatt, og bak land som Sverige, Island og Finland. Det er en politisk nøtt, sier han.

Statistikken er litt tynn, men han sier at funksjonshemmede med lavere utdanning har hatt fallende sysselsetting fra midten av 80-tallet og til nå.

Holdninger

- Er det fordi trygdegodene er bra i Norge?

- Ungdom vil jobbe, og godene er omtrent likt som i Sverige. De eneste studiene som viser at gode ordninger fører til at folk faller ut av arbeid, gjelder de som er pluss 55 år, og særlig AFP. Derfor kan det være noe med holdningene til bedrifter, at andelen som krever at du må yte 110 prosent er for stor. Eller at det har noe med næringsstrukturen i Norge å gjøre, jeg vet ikke. Men det er rart at vi kommer så svakt ut, sier han.

- Gjør politikerne nok for at det skal bli bedre?

- Jeg veit ikke om det er feighet eller om det ikke gir stemmer å snakke om temaet. Det blir sjelden partipolitiske saker på området. Det ble likevel jevnlig satt på dagsorden mellom år 2000 til rundt 2008. Men etter det har det vært alt for stille, mener han.

Vi har spurt de ulike partiene hvordan de vil redusere forskjellene i Norge. Svarene kan du lese her.

Lave tall

Nova-forsker Jon Erik Finnvold fant i 2014 ut at hele 64 prosent av barn med fysiske funksjonsnedsettelser ikke fullfører videregående, mot kun 17 prosent i befolkningen for øvrig.

- Utfra lignende studier i andre land er det ikke et veldig overraskende tall. I Danmark viser det seg at yrkesdeltagelsen for personer med funksjonsnedsettelse er nede i 28 prosent. Arbeidskraftundersøkelser viser også lave tall. Men det er viktig å ha med seg at man definerer funksjonsnedsettelse forskjellig så det er ikke enkelt å sammenligne tall, sier han.

- Hva tenker du om at rådgivere råder personer med funksjonshemming til å gjøre noe annet enn de selv ønsker?

- Jeg skal ikke uttale meg så mye om rett eller galt. Men det er ingen tvil om at skole,- og helsesystemet i Norge er bygd opp på majoritetens premisser, sier han.