Siden 2014 har kommunen utredet nytt bydelsbasseng i Trondheim.

Byen har fra før av bare Husebybadet på Saupstad - i tillegg til Pirbadet på Brattøra. Tirsdag skulle saken opp i formannskapet, men Høyre ønsket å sende den til kultur-, idrett- og friluftslivskomiteens for en behandling der først.

- Dette er en sak hvor jeg har lyst til å høre hva sektorpolitikerne mener før vi politikere i formannskapet bestemmer noe. De sitter tett på denne typen saker, sier Berit Tiller (H).

Les også: Flere barn tar privat svømmeundervsining

Tre kvalifiserte tomter

Det er imidlertid allerede klart hva rådmannen mener er den beste løsningen. De har utredet lokalisering på en rekke områder i Østbyen, og til slutt satt man igjen med tre tomter som vurderes som best kvalifisert:

* Moholt studentby, nordre del

* Rotvoll øvre, langs grøntaksen mot eksisterende skoletomt – «idrettsaksen»

* Dragvoll nord, framtidig senterområde

Mener Moholt er best

I sin vurdering slår rådmannen fast at Moholt studentby er det beste alternativet. De legger blant annet vekt på at et svømmebasseng i nærhet til studentbyen vil bygge opp under kommunens mål om å være «Norges mest attraktive by for studenter og forskere».

Tomtekostnad er satt til 15–20 millioner kroner, og byggekostnaden er estimert til 190 millioner kroner. Disse pengene er ikke satt av i inneværende planperiode, noe som betyr at dette er noe som kan komme på plass først en del år frem i tid.

I sitt forlag til vedtak i formannskapet, skriver rådmannen at man ønsker å få på plass et formalisert samarbeid med Studentsamskipnaden om utvikling av tomten på Moholt studentby til bydelsbasseng.

- Dragvoll er bedre

Svein Otto Nilsen (PP) er leder av kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen.

- Det er veldig positivt om vi prøver å få til dette så fort som mulig. Vi trenger dette badet på østsiden av byen, sier Nilsen.

Han er imidlertid litt overrasket over at Moholt regnes som det beste alternativet.

- Det er et ganske trangt område. Jeg tror Dragvoll er en bedre løsning også fordi vi da kan få til flere parkeringsplasser. Det må bli mulig å komme seg lett til badet, både med buss og med egen bil, mener Nilsen.