Høyre har gått forbi Fremskrittspartiet og er nå størst i Møre og Romsdal. Det viser en ny meningsmåling.

Partibarometeret er basert på 600 telefonintervju, gjennomført av Respons Analyse på vegne av Romsdals Budstikke, Sunnmørsposten og Adresseavisen. Kommunestyre- og fylkestingsvalget blir gjennomført i september 2019.

Hadde mistet tre mandater

Sammenlignet med fylkestingsvalget i 2015 viser både Høyre og Fremskrittspartiet stor framgang. Spesielt Fremskrittspartiet som øker med over åtte prosent. Om mandatene skulle blitt fordelt ut ifra målingen ville Høyre (12) og Fremskrittspartiet fått til sammen 22 av totalt 47.

Arbeiderpartiet ligger an til å miste tre mandater, ifølge målingen. Partiet lander på tredjeplass med 19,6 prosent, fra å være det største partiet ved forrige fylkestingsvalg. Partiet går litt opp sammenlignet med måling i mars, men ligger fortsatt under 20 prosent.

- Jeg kan ikke huske at partiet har hatt så svak oppslutning i Møre og Romsdal tidligere år, sier seniorkonsulent Idar Eidset ved Respons Analyse.

Senterpartiet vokser

Senterpartiet gjør en sterk måling og får hele 17,2 prosent oppslutning. Det er en økning på nesten fem prosent sammenlignet en måling i mars og opp nesten sju prosent sett mot valget i 2015.

Gitt resultatet i partibarometeret ville Senterpartiet fått åtte mandater, en økning på tre fra inneværende periode.

Mange på vippen

Blant de 600 spurte er det omtrent en fjerdedel som ikke er sikker på hvem de ville stemt på i dag. Arbeiderpartiet og Høyre er partiene med flest velgere fra forrige valg som ikke har bestemt seg.

- Arbeiderpartiet har en velgerlojalitet på rundt 65 prosent. Det er ok, men problemet er at de ikke henter mange fra de andre partiene, sier Eidset.

- Det er de borgerlige partiene som har størst lojalitet. Høyre med 73 prosent. Hos Sosialistisk Venstreparti er også lojaliteten sterk.

Venstre scorer lavest. Blant velgerne som stemte på partiet ved stortingsvalget er det bare 52 prosent som ville gjort det samme i dag.

Småpartiene forsvinner?

På Nordmøre er Senterpartiet det største partiet med 27 prosent, ifølge målingen. På Sunnmøre får partiet imidlertid bare 13 prosent. Høyre er nok en gang største parti i Romsdal med over en tredjedel av stemmene. På Sunnmøre er det dødt løp mellom Fremskrittspartiet og Høyre, begge med 26 prosent.

De fleste småpartiene viser nedgang sammenlignet med valget i 2015. Venstre går ned fra tre til to mandater, ifølge målingen. Kristelig Folkeparti ligger an til å miste to av sine fire mandater. Nordmørslista går mest tilbake og mister tre mandater.

Unntaket er Sosialistisk Venstreparti som på målingen får ett mandat mer enn i dag.

Høyre er populært hos begge kjønn, og er det største partiet blant mennene. Arbeiderpartiet er imidlertid størst blant kvinner og får hele 26 prosent på målingen. Partiet får bare 14 prosent oppslutning blant menn.

Fremskrittspartiet og Senterpartiet er langt mer populære blant menn enn kvinner. Henholdsvis sju og åtte prosent skiller oppslutningen mellom kjønnene.