De to naboskolene blir Trondheims nye skolelaboratorier.

Trondheim fikk sine aller første universitetsskoler høsten 2015 da Charlottenlund videregående og Charlottenlund ungdomsskole ble plukket ut til å samarbeide tett med NTNU om skoleforskning. Nå kommer to barneskoler i tillegg. Det er naboskolene Saupstad og Kolstad som ligger i en helt annen del av Trondheim. Her skal skolene både drive vanlig undervisning og samtidig forske og drive utviklingsarbeid for en bedre lærerutdanning og best mulig læring for elevene.

Veldig ønsket

- Vi er veldig stolte og glade, og det er veldig ønsket av personalet og foreldrene, sier rektor på Saupstad, Inger Sagen Hasselø.

- Vi vet det blir krevende og mye hardt arbeid, men personalgruppen har lyst til dette, fortsetter hun. På Saupstad og Kolstad er bakgrunnen til elevene ulik de andre skolene i Trondheim fordi det er flere innvandrere i denne bydelen enn ellers i Trondheim

- Vi har større mangfold når det gjelder språk og kultur. Det gjør at vi også må ha større faglig bredde, sier rektoren. Hun sier de må jobbe mer med lesing og skriving og må ha et bredere samarbeid mellom hjem og skole.

NTNU-rektor Gunnar Bovim har ivret for ordningen med universitetsskoler. Forbildet er universitetssykehusene der forskning og medisinsk behandling går hånd i hånd.

Prosjektleder John Brumo fra NTNU har tidligere sagt at hensikten ikke er å lage eliteskoler, men laboratorier for skoleforskning og utvikling.

- Mye interessant å forske på

Saupstad og Kolstad er plukket ut etter at åtte skoler i Trondheim søkte om å bli universitetsskoler i denne omgang. Samtlige av disse var godt kvalifiserte, skriver kommunen på sine nettsider. Valget falt altså på Saupstad og Kolstad barneskoler i fellesskap.

«Skolene skiller seg fra de øvrige søkerskolene gjennom elevgrunnlagets sosioøkonomiske profil. Søknaden fra de to skolene er særdeles godt forankret i ledelse, fagmiljø og hos foreldregruppa» heter det videre på nettsiden til Trondheim kommune (ekstern lenke).

- Det er mye interessant å forske på i en bydel som dette, sier rektor Inger Sagen Hasselø på Saupstad skole.

- Det er viktig at praksis og forskningsmiljø anerkjenner hverandre og samarbeider tett for å lære mer. Jeg tror vi har mye å lære av hverandre.

LES MER OM BYDELEN HER: Ingen ble så stor som bydelen i sør

Skolene skal slå seg sammen

De to naboskolene, som begge blir universitetsskoler, er også i gang med en sammenslåingsprosess. I 2021 blir de en felles barneskole i et nybygg som skal plasseres der dagens Saupstad skole holder til i dag. Hun er glad for at personalgruppa på skolen hadde slik lyst til å bli universitetsskole. Det gir mulighet for å samarbeide mer og bygge en felles pedagogisk plattform for den nye skolen, mener hun.

- Men det var nå vi hadde muligheten, sier Inger Sagen Hasselø. NTNU ønsket én barneskole i tillegg til ungdomsskolen og den videregående skolen som allerede er utnevnt.

- Det blir bra å løfte blikket i det faglige arbeidet vårt, sier rektoren.

- Skolen har mange dyktige lærere, mange med videreutdanning og med mastergrader, som kan tenke seg å samarbeide tett med forskningsmiljøet.

foto
Universitetsskole: Kolstad og Saupstad skoler blir universitetsskoler fra høsten 2017 og skal samarbeide tett med NTNU om skoleforskning. Foto: Vegard Eggen
foto
Universitetsskole: Kolstad og Saupstad skoler blir universitetsskoler fra høsten 2017 og skal samarbeide tett med NTNU om skoleforskning. Foto: Trondheim kommune