foto
Smed Odd Inge Holmberget (t.h.) skal reparere spirtoppen i Nidarosdomen. Fagleder Rune Langås ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider er spent på hvor omfattende skadene på smijernskorset og den gullforgylte kula er. Foto: jens petter søraa

Spirtoppen på Nidarosdomen trenger sårt en omfattende reparasjon etter at vær og vind siden 1903 har tæret hardt på den vel åtte meter høye smijernskonstruksjonen.

Til spirtoppen er et smijernskors og en kule med en diameter på rundt 90 cm festet. De er delvis kledd med forgylt kobber. Små deler har opp gjennom årene falt av korset, det bekymrer ledelsen ved NDR.

Starter mandag

Mandag starter byggingen av et stillas rundt spiret. Holmberget skal ikke jobbe alene. Han får selskap av smedkollega Torgeir Henriksen, som heller ikke lider av høydeskrekk. Under riggingen av stillaset vil Jan Strand bidra. I likhet med de to smedene er han restaureringstekniker, og ekspert på tre- og steinarbeider.

Lærlingen invitert opp

Smedlærling Linn Fashing skal også jobbe med reparasjon av spiret. Hun vil først og fremst holde til i smia, men er invitert til å ta turen opp om hun ønsker.

Onsdag var brannkonstablene Robert Olsson og Håvard Kringen fra klatregruppen til Trøndelag brann- og redningstjeneste oppe i tårnet for å feste sikkerhetstau fra luka i tårnet og opp til spiret.

Løse deler

I november 2008 klatret Holmberget sammen med Olsson opp til spirtoppen. De oppdaget at deler var løsnet og falt av. For ikke lenge siden ble en drone sendt opp, men bildene ga ikke et godt nok svar på hvor omfattende skadene er.

700 000 kroner til utbedring

– Det ble etter inspeksjonen i 2008 bestemt at noe måtte gjøres, men først nå kan arbeidene starte etter at det er satt av penger, nærmere bestemt 700 000 kroner, sier fagleder Rune Langås ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR).

Spektakulær jobb

Han ser ikke bort fra at denne jobben kanskje er den mest spektakulære som er gjort siden restaureringsarbeidene startet i 1869. Å jobbe på spirtoppen over en så vidt lang periode, byr på ekstra store utfordringer.

Område sperret av

– Er det risikabelt å utføre en slik jobb?

– Noe risiko er det, det jobbes tross alt på 80 – 90 meters høyde. I tillegg til stillasfirmaets beregninger har et uavhengig ingeniørfirma regnet på de tekniske utførelsene av jobben. Siden 1869 er ikke eneste alvorlig arbeidsulykke skjedd ved NDR. Sikkerheten kommer først, presiserer Langås. Et stort område rundt Domen er sperret av.

Ingen høydeskrekk

I og med at Holmberget har vært oppe på spirtoppen tidligere, vet han hva han går til.

– Jeg driver ikke med fjellklatring på fritiden. Men jeg har ikke høydeskrekk, og det er vel en forutsetning for å jobbe i slike høyder, mener han.

Vindfang

De går opp fra innsiden av spiret. 68 meter over bakken fører flere luker ut til der stillasene bygges ut ifra. Torsdag og fredag ble materialer til stillaset heist opp til tårnfoten på 37 meters høyde. Derfra fraktes utstyret opp til taklukene. Stillaset blir drøye 20 meter høyt, og hver side av stillaset vil få et vindfang på 70 m²

To ukers jobb

Det er Master Stillas AS som skal rigge stillaset. Rolf Skjørholm sier de ser på oppdraget som både spennende og utfordrende. Firmaet har hatt flere kirkeoppdrag, bl.a. da Strinda kirke ble restaurert.

Byggingen av stillaset vil ta et par uker. Fagleder Rune Langås håper at restaureringsarbeidene kan være avsluttet i løpet av seks–syv uker. Da kan tårnet åpne for publikum til sommersesongen.

Ubehandlet siden 1903

Langås presiserer at man ikke er redd for at spirtoppen skal deise i bakken, selv om det i løpet av de siste årene har blåst over ende en rekke kors på andre kirker. Det dreier seg om en føre-var-operasjon. Spiret har stått ubehandlet siden det ble bygget ferdig ved Trondhjems Mekaniske Verksted i 1903.

Kamera inn i kula

– Vi skal bore et hull i kula og sende inn et inspeksjonskamera. Dette for å undersøke om det er ekstra stor rustbelastning inne i kula, sier Langås.

Det er usikkert hvor mange personer som har vært oppe på toppspiret siden det ble montert i 1903. Men man vet at domkirkearbeider Erik A. Løhre (67) ønsket å ta ordentlig avskjed med arbeidsplassen sin da han skulle slutte i 1943. Sammen med en yngre og like kaldblodig kollega var de oppe på toppen.

Stunt i 1930

Blikkenslager Karl Hoff klatret en gang på 1930-tallet forbi kuppelen, slapp seg med begge hendene og vinket til fotografen fra Schrøder. Kirketjener Randulf Skjærseth (67) tok seg i 1980 opp til spiret, og usikret heiste seg med håndmakt rundt og opp på kuppelen.

23 håndverkere

Ved NDR arbeider 23 håndverkere med restaurering og vedlikehold av Nidarosdomen. Steinhuggere, murere, gipsmakere, smeder, snekkere og blyglassarbeidere sørger for å holde nasjonalhelligdommen i god stand.

NDR er et nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein. Og i den forbindelse bistår de bl.a. ved reparasjon av Stavanger domkirke og Baroniet i Rosendal. NDR er pålagt å tjene penger, men hovedoppgaven er å ta vare på Nidarosdomen og Erkebispegården.

foto
Rundt spirtoppen, mellom 68 og 87 meter over bakken skal stillaset bygges. Det vil ta et par uker. Foto: jens petter søraa
foto
Rolf Skjørholm i Master Stillas AS forteller at byggingen av stillaset er både spennende og utfordrende. Både torsdag og fredag blåste det til dels kraftig da krana heiste opp materialene. Foto: jens petter søraa