I januar og juni mottok restauranten Chop Sticks på Sirkus Shopping en surmunn fra Mattilsynets tilsynsordning for kafeer og restauranter. Det betyr at det har blitt avdekket avvik som Mattilsynet mener forbrukerne bør være opplyst om, og rapporten skal henge synlig i restauranten. 13. juli henger en eldre rapport, med et mer positivt resultat, framme i restauranten.

- Rapportene skal henges opp med en gang tilsyn er gjennomført, og de skal henges opp synlig. Hvis noen unnlater å henge opp rapporten eller den ikke er synlig nok, så vil det følges opp med strengere tiltak, sier Eva Lillebakken, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Mente flere punkt var rettet opp i

Daglig leder for Chop Sticks, Yen Brevik, lover bedring.

- Dette er ikke bra, og vi skal få ordnet opp i det med en gang, sier Brevik.

Hun forklarer at de tok ned rapporten fra januar 2017 da de skulle få ny vurdering i juni. Da den nye rapporten fra tilsynet 23. juni kom, ble den ikke hengt opp. Brevik, som selv var på ferie på dette tidspunktet, sier at den ansatte var uenig i flere av punktene.

- Den ansatte mente at vi hadde rettet opp i flere av punktene i rapporten, og ville vente med å henge den opp til hun hadde snakket med meg, sier Brevik.

Derfor hang en rapport fra april 2016 i restauranten. Etter planen skulle de ta kontakt med Mattilsynet innen tre uker for å klage på resultatet av tilsynet.

- Jeg har allerede en avtale med min saksbehandler for å få gått gjennom punktene, sier Brevik.

Avvikene som ble oppdaget hos Chop Sticks, er knyttet til mangelfull merking av allergener, manglende kontrollrutiner for å sikre trygge matvarer, samt vesentlige mangler ved rutiner som skal sikre at mat er tilstrekkelig varmebehandlet.

Slik er dommen over Chop Sticks på matportalen.no, hvor Mattilsynet publiserer resultatet fra alle sine sjekker. Foto: Mattilsynet (skjermdump

Gjentatte brudd kan bli anmeldt

- Smilefjestilsyn på serveringssteder ble innført for å gi forbrukerne bedre muligheter til å ta informerte valg og for å bedre hygiene på serveringssteder, forklarer Eva Lillebakken.

Smilefjessymbolene som deles ut har tre varianter: Smilefjes, strekmunn og sur munn. Det er Mattilsynets oppgave å påse at regelverket etterfølges.

- Hvis et serveringssted får strekmunn eller sur munn må feilene rettes opp. Når det er gjort, får Mattilsynet melding. Deretter gjør vi en ny vurdering på det vi fant under forrige tilsyn. Mattilsynet må følge opp saken innen ti virkedager. Hvis feilen er rettet, blir smilefjessymbolet endret til et smil, sier Lillebakken.

Hun sier at de på hovedkontoret får meldinger om enkelttilfeller der tilsynsrapporter ikke blir hengt opp eller etterfulgt.

- Første gang man oppdager at en bedrift ikke har gjort endringer vil de få et varsel, og ved gjentatte brudd eller for eksempel forfalskning kan de bli anmeldt, sier Lillebakken.

Skal melde fra hvis en rapport forsvinner

Egil Veie Berg er seniorinspektør i Mattilsynet og fungerende seksjonsleder ved avdelingen for Trondheim og omegn. Han forklarer at Mattilsynet følger opp tilfeller de blir gjort oppmerksomme på.

- Da kan vi informere om plikten til å henge opp rapporten, og høre om virksomheten har noen forklaring på at feil rapport henger oppe. Bedriften må få mulighet til å forklare seg og si hva som er gjort for å henge opp den nye rapporten, sier Berg.

Han forklarer at det er virksomhetens ansvar å sørge for at tilsynsrapporten henger synlig, og at de er pliktig til å melde ifra og be om en kopi dersom rapporten forsvinner.

Skal rette opp i avvik snarest

Yen Brevik forklarer at avvikene Mattilsynet fant på tilsynsrunden, som i stor grad samsvarer med avvikene som ble oppdaget i januar, har blitt rettet opp i. Hun mener det dårlige resultatet på den siste vurderingen skyldes en misforståelse.

- Personen fra Mattilsynet som utførte kontrollen og min ansatte på kjøkkenet har kommunisert dårlig under tilsynet. Vi har ingen problemer med varmebehandling av mat, og burde ikke få irettesettelser på dette, sier Brevik.

Når det kommer til merking av allergener, sier Brevik at hun forstår at de får tilbakemelding fra Mattilsynet.

- Vi har oversikt over allergier, men Mattilsynet mener vi bør gjøre det tydeligere. Vi kan ikke bare ha forkortelser for de ulike allergiene, og skal snart få på plass en fullstendig oversikt.

Brevik regner med at hun skal få ryddet opp i alle avvik innen kort tid, og sier at den nyeste tilsynsrapporten med surmunn skal henges opp i restauranten i mellomtiden.