Politimesteren ønsker ikke å kommentere justisminister Sylvi Listhaugs bruk av ordet monster om personer som begår seksuelle overgrep mot barn.

Men Moe kan fortelle hva som er politiets praksis og linje.

- Politiet skal opptre objektivt og saklig overfor alle. Vi skal være så objektive som mulig, også i språkbruken. Dette er verdier og kultur som vi jobber med.

- Hva med en spesiell situasjon, som et avhør, kan det være greit å bruke nedsettende karakteristikker?

- Nei, ikke i noen sammenheng.

- Er det spesielt utfordrende å være saklig og nøytral i saker som dreier seg om overgrep mot barn?

- Slike saker er krevende å arbeide med, men vi skal bevare profesjonaliteten. Vi må vi være objektive og finne frem til hva som taler til ugunst for vedkommende, og hva som taler til fordel. Politiets oppgave er å finne ut hva som har skjedd, så skal domstolene dømme.

- Hva gjør du hvis en medarbeider bruker upassende språkbruk overfor en som er under etterforskning?

- Slike saker kommer sjelden til meg. Men jeg forventer at vedkommendes leder tar det opp, og gjør det klart at det ikke skal forekomme. Hvis en medarbeider er for sterkt preget i negativ retning, må vi vurdere om det er riktig at han eller hun arbeider på et felt. Det er en fare for rettssikkerheten hvis egne sympatier eller antipatier påvirker arbeidet vårt.

- Hvor alvorlig tar politiet saker som handler om overgrep og vold mot barn?

- Det er en formidabel oppgave, og vi bruker betydelige ressurser. Omfanget er stort at vi har problemer med å etterforske dette på en god måte. Sakene er veldig arbeids- og tidkrevende, og utgjør en betydelig større del av arbeidet vårt enn for fire-fem år siden. For eksempel brukte vi 20 etterforskere i ett og et halvt år på en sak som endte med 13 saker i retten, sier politimester Nils Kristian Moe.

Fra politiinstruksen paragraf 5-2:

«Under tjenesteutførelsen er det ikke tillatt å bruke sårende eller andre upassende uttrykk. Likeså er alle slags skjellsord forbudt. En politimann skal opptre høflig mot enhver ... »