Det er satt av to millioner kroner til sykkelfelt i Søndre gate og Kongens gate i Midtbyen i Trondheim. Rådmannen lytter til næringslivet og foreslår at sykkelsatsingen i Midtbyen blir utsatt. Årsaken er at Torget er under ombygging og at det er et forsøk i Olav Tryggvasons gate med miljøgate.

I sakspapirene til formannskapet tirsdag blir det vist til at det er meldt om nedgang i handelen i Midtbyen. Næringslivet er bekymret fordi byggeprosjektene gjør atkomsten vanskeligere. Byggearbeidene gjør det er mindre attraktivt å handle i byggeperioden, mener representantene for de næringsdrivende.

Tidligere i sommer ble Olav Tryggvasons gate stengt for gjennomgående biltrafikk på grunn av miljøgateprosjektet.

Utsetter sykkelfelt til neste år

Rådmannen foreslår derfor at formannskapet utsetter planene om sykkeltiltak i Midtbyen og heller kommer tilbake til det når Gatebruksplan for Midtbyen skal behandles. Målet med gatebruksplanen er å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt i Trondheim og at Midtbyen skal være levende og tilgjengelig. Det skal også lages løsninger for sykling slik at folk lar være å sykle på fortauene i Midtbyen. Planen skal være ferdig før sommerferien neste år.

foto
Planene om sykkelfelt: Kongens gate skal etter Miljøpakkens forslag få sykkelfelt med heller mellom Kjøpmannsgata og Torget. I Søndre gate er det forslag om å gjøre gata enveiskjørt mot sør og samtidig lage et bredt sykkelfelt på 2,2 meter.

Miljøpakken har utarbeidet forslag til sykkeltiltak i Kongens gate mellom Kjøpmannsgata og Torget og i Søndre gate mellom Kongens gate og Olav Tryggvasons gate. I Kongens gate er det foreslått sykkelheller midt i gata slik at de også kan brukes av rullestoler når det er boder i gata under festivaler og markeder.

I Søndre gate er det forslag om å gjøre hele strekningen enveiskjørt sørover. I tillegg foreslår Miljøpakken et bredt sykkelfelt på 2,2 meter mot kjøreretningen fra Kongens gate til prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate.

Næringslivet er skeptisk

Tiltakene er presentert både for Midtbyen Management og Næringsforeningen i Trondheimsregionen. De to organisasjonene er positive til at det blir lagt til rette for syklende i Midtbyen. De syns også det er bra å få syklistene bort fra fortauene. Men de er skeptiske til at det blir lagt opp til flere byggeprosjekt i Midtbyen samtidig.

I sakspapirene til formannskapets møte tirsdag støtter Rådmannen forslagene til sykkeltiltak i Søndre gate og Kongens gate. Rådmannen kaller det for enkle tiltak som kan gjennomføres nå uten at framkommeligheten blir vanskelig i byggeperioden. Likevel legger Rådmannen vekt på innspillene fra næringslivet og ber politikerne utsette sykkelfeltene.

Les også Adresseavisens leder: Men må det være så stygt?