1. Religionsfaget

Religionsfaget i grunnskolen heter KRLE, men AUF og flere fylkeslag har forslått å fjerne K-en. Både leder Jonas Gahr Støre, og nestlederne Hadia Tajik og Trond Giske er varme forsvarere av K-en. Men AUF har ikke tenkt å gi seg:

- Hadia sier at K-en ikke har noe å si for innholdet i faget. Men K-en gjør i dag at én religion blir prioritert uforholdsmessig mye, og det er problematisk når det viktigste i religionsfaget bør være å skape kunnskap og forståelse for andres livssyn, sier generalsekretær i AUF, Renate Tårnes fra Bjugn og Sør-Trøndelag.

2. Foreldrepermisjonen

Skal foreldrepermisjonen todeles, med halvparten til far og halvparten til mor? AUF har foreslått dette. Denne saken taper trolig AUF. De vil i stedet prøve å få utvidet fars andel. Ap går i dag inn for 14 uker til far.

- En arbeiderparti-regjering må ta likestillingen et steg videre og derfor ønsker vi en mer rettferdig fordeling. Det må gis flere uker enn 14 til far, sier Renate Tårnes.

3. Organdonasjon

De som ikke vil donere organer, må reservere seg, mener AUF og Trondheim Ap. AUF-leder i Sør-Trøndelag, Julie Indstad Hole, leverte et sterkt innlegg på landsmøtet om å sikre lettere tilgang til organer når folk omkommer for eksempel i ulykker. Fem fylkeslag skal støtte dette, men det er uklart hvordan det blir behandlet i redaksjonskomiteen.

4. Lofoten og olje

Skal Lofoten vernes, eller vil landsmøtet gå for partiledelsens kompromiss som innebærer å åpne for konsekvensutredning sør for Røst, mot å verne et fem mil bredt belte lengst kysten og utsette beslutningen for Nordland VII og Troms II. I forkant av landsmøtet har forslaget fått oppslutning av elleve fylkeslag, mens tre har stemt mot. To fylkeslag har valgt å ikke behandle spørsmålet. Her vil et stort flertall gå for partiledelsens kompromiss. AUF vil ønske å vise frem hvor stor del av landsmøtet de har med seg på sitt forslag om vern kommende fireårsperiode, fram til forvaltningsplanen legges fram. Også Sør-Trøndelag vil stemme for AUFs forslag.

5. Mindreårige asylsøkere

Flere fylkeslag og AUF har reagert på den økende bruken av midlertidighet for mindreårige asylsøkere. Partiledelsen har stått veldig hardt på at de ikke ønsker noen liberalisering av dette punktet. Men mye tyder på at de må jenke seg noe.

- Vi trenger ingen lovendring, men en annen praksis enn dagens, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Ap, Karianne Tung.

6. Reduksjon av arbeidsavklaringspenger fra fire til to år

Programkomiteen har foreslått at alle født i 1990 eller seinere vil få redusert arbeidsavklaringspenger fra fire til to år. Til gjengjeld pålegger Ap NAV eller kommunen å skaffe dem jobb. På sikt skal to år gjelde for alle aldersgrupper. Dette forslaget kom opprinnelig fra AUF, men har møtt sterk motstand blant annet fra sosialpolitikerne på Stortinget med Dag Terje Andersen i spissen. Her ligger det an til at partiledelsen går på et nederlag og at dagens ordning opprettholdes.