Norges handikapforbund Trøndelag har klaget på at Ladeveien 9 – der Finnes Kafé holder til – har fått innvilget bruksendring.

- Vi mener fravik fra byggeforskriftene vil resultere i at bygget ikke blir egnet for funksjonshemmede. Vi ber derfor Trondheim kommune behandle søknaden på nytt og sikre at bygget utformes slik at det kan brukes av alle på en likestilt måte, skriver forbundet i sin klage.

De peker blant annet på fravik på krav om heis og stigning på rampe, samt håndløper på begge sider. Også kravet om 90 centimeter fri sideplass på begge sider av toalettet har de fått dispensasjon fra.

Les også: Rullestolbrukere dropper Midtbyen

Ap ville høre på forbundet

Dermed kom saken opp i bygningsrådet nå på tirsdag, og Sissel Trønsdal (Ap) foreslo at klagen fra Handikapforbundet skulle tas til følge. Hun var blant annet bekymret for at saken vil skape presedens for senere saker i samme område.

- Et fravik vil i tillegg ekskludere en rekke mennesker fra å besøke lokalene, noe som strider mot intensjonen om at Trondheim skal være en foregangskommune innen universell utforming, sa Trønsdal i bygningsrådet tirsdag.

Hun fikk imidlertid ikke med seg noen flere enn de andre Ap-representantene, og dermed falt hennes forslag med åtte stemmer mot tre.

Erling Moe (V) var den første som flagget at han støttet rådmannens innstilling om å gi bruksendring. Elin Marie Andreassen (Frp) tok også ordet:

- Jeg er helt enig med Trønsdal i at man ikke skal ekskludere en gruppe mennesker, men jeg mener at det ikke er tilfellet her. Det vil fortsatt være mulig for funksjonshemmede å besøke kafeen, men det er ingen optimal løsning. En ombygging vil være veldig omfattende, mente Frp-politikeren.

Les også: Ida (25) er blind, men kan likevel lese nyheter

- Ikke presedens

Ottar Michelsen (SV) uttrykte sympati for Trønsdal sitt forslag.

- Men her fremstår det som relativt godt tilgjengelig, selv om det ikke er optimalt. Veldig mange av kafeene på Bakklandet ville for eksempel ikke kunne startet fordi de ikke er tilgjengelige, men de har likevel fått tillatelse, sa Michelsen.

Espen Agøy Hegge (KrF) kommenterte også:

- Jeg er enig i at det ikke er optimalt, men noen ganger må man inngå kompromiss og finne gode løsninger. Jeg kan vanskelig se at denne saken danner presedens. Jeg synes det er utrivelig at Ap fremstiller det som om at man må støtte deres forslag for å inkludere alle mennesker, sa Agøy Hegge.

foto
Sissel Trønsdal (Ap)

Sissel Trønsdal måtte altså avfinne seg med at forslaget hennes ble vraket:

- Jeg er glad for at vi har fått økt fokus på universell utforming. Det er ikke lenge siden vi selv på rådhuset fikk det. Når vi rehabiliterer gamle bygg, må vi gjøre det til det beste for alle. Selvsagt finnes det unntak, men jeg forholder meg til Handikapforbundet i denne saken, og de er ikke fornøyde, sa Trønsdal.

Les også: Nå kan du gå over denne brua igjen