– Det er nå vi må holde trykket oppe, og fortsette å hjelpe, sier avdelingsoverlege ved institutt for samfunnsmedisin, Kari Risnes.

Det var i forrige uke at St. Olavs Hospital og NTNU mot alle odds fikk en mulighet til å sende 5,5 tonn utstyr til et samarbeidssykehus øst for Katmandu. I helga kom beskjeden fra Dhulikhel Hospital i det jordskjelvrammede Nepal om at medisiner og intravenøse væsker har kommet trygt frem.

– Meldingene fra våre kollegaer i Nepal er at det er svært få helsetilbud tilgjengelig for dem som ikke kan betale. Dhulikhel Hospital tilbyr gratis behandling, og sender personell og utstyr til landsbyer i fjellområdet, sier Risnes.

Stiftet ny organisasjon

Dhulikhel har siden 2008 vært samarbeidssykehus med St. Olav, og etter jordskjelvet ba de om hjelp. Et titalls spesialister fra Trondheim har tidligere vært i Nepal i flere omganger og lært bort sine ferdigheter til staben på 50 leger, og 400 ansatte totalt sett. Dermed trenger de ikke personell, men medisiner og utstyr.

Selve Dhulikhel Hospital er i relativt sett god forfatning etter jordskjelvet, men pågangen av pasienter er ekstremt stort. Det vil det være lenge, og derfor har legene her i Trondheim opprettet et ny organisasjon kalt Nepalimed Norway.

– Vi vet fra tidligere naturkatastrofer, blant annet fra Haiti som er et land som på mange måter ligner på Nepal, at det er mange givere som ikke står løpet ut. Vi er flinke til å gi i begynnelsen, men glemmer at det tar lang til å få et samfunn opp på beina igjen. Behovet vil bare øke på. Etter den første krisen kommer det mange flere. Dette vil vare i flere år, sier Risnes.

Nepalimed er en medlemsorganisasjon som skal jobbe med å hjelpe Dhulikhel Hospital både økonomisk og faglig med et langsiktig perspektiv.

Samler inn 300 000 kroner

– Målet er å sende et nytt lass med medisiner i løpet av den akutte fasen, det betyr at vi håper å sende neste sending i løpet av den kommende måneden, sier Risnes,

På hjemmesiden til den nystiftede organisasjonen Nepalimed er det hele tiden mulig å se hvor mye som er gitt – og hva som er målet.

– Målet er å få inn 300 000 kroner før vi kan sende neste sending. Hjelpen må nå i økende grad gå ut til landsbyer som er jevnet med jorda, og sykehuset har sendt personell til disse områdene allerede, sier Risnes. Dette er områder som mangler alt, og samtidig er regnsesongen med kolera på vei.

Nå håper legene ved St. Olavs Hospital på fortsatt stor giverglede.

– Sykehuset, NTNU og Hist har allerede bidratt med penger, og siden mange føler en nærhet til Dhulikhel Hospital håper vi å kunne forsette å hjelpe lenge, sier Risnes.

foto
Medisiner på vei: Her er medisiner fra St.Olavs Hospital på vei fra flyplassen i Katmandu og til Dhulikhel Hospital som ligger en time øst for hovedstaden. Foto: DHULIKHEL HOSPITAL
foto
Kan hjelpe: Doktor Subasna (til venstre) og overlege Rajendra Koju på Dhulikhel Hospital med deler av forsendelsen fra St. Olavs Hospital. Foto: Foto: DHULIKHEL HOSPITAL