Det er foran årsmøtet i Trøndelag Ap at Trond Giskes lokallag, Trondheim Ap, går for en endring av hvordan sextrakassering skal håndteres. Ingen av de andre lokallagene har lagt fram tilsvarende forslag. Stortingsrepresentanten og nestlederen fra Trondheim måtte tidligere i år gå av som nestleder i kjølvannet av varslingssaker mot han, og det ble senere konkludert med at han hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Også Malvik Ap har et forslag som er ment å forebygge seksuell trakassering: På sosiale sammenkomster i etterkant av partiarrangement, skal partiets retningslinjer for rus og adferd gjennomgås.

- Mot seksuell trakassering

- Er det tilfeldig at det er Trondheim som foreslår dette nå?

- Hvis noen skulle være i tvil: Trondheim Ap er mot seksuell trakassering, sier leder av Trondheim Ap, Hanne Moe Bjørnbet.

- Hvorfor er dette riktig?

- Altfor få saker kommer for domstolen, terskelen er for høy. I slike saker er det ofte ord mot ord, og en vanskelig bevissituasjon. Derfor er det viktig å få på plass et lavterskeltilbud der man kan gå inn på et annet nivå for å løse slike saker, sier Bjørnbet.

Hun poengterer at nemnda allerede i dag behandler andre typer trakasserings- og diskrimineringssaker, og at det er naturlig at de også behandler sextrakassering.

- Det fins jo nesten ikke slike saker i domstolene. Dette vil være et tilbud som gjør det mulig å få sin sak behandlet, mener hun.

- Men bevissituasjonen vil jo fortsatt være vanskelig?

- Du vil få det samme problemet, men i og med at det ikke er en straffesak, blir det likevel mulig å få til en annen håndtering. Belastningen på offeret kan også bli mindre.

- Vil det ha vært bedre at Giske-saken ble behandlet av en slik nemnd, tror du?

- Jeg kjenner ikke behandlingen av den saken i partiet i detalj og vet derfor ikke om det ville vært aktuelt. Men generelt i arbeidslivet er jeg overbevist om at dette vil kunne bidra til bedre løsninger i flere saker. De fleste saker vil jo bli løst på arbeidsplassen. Men vi trenger en instans mellom arbeidsplassen og domstolen, som kan gå inn i slike saker, sier Ap-lederen.

LES SIGNERT: Det fins mye dårlig oppførsel som ikke er straffbar

Tror på flertall

Ifølge Bjørnbet kommer initiativet til forslaget fra Ap's kvinnenettverk i Trondheim. Hun mener at de kan få flertall for forslaget på årsmøtet på Hell i helga.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har selv foreslått en ordning som det Ap i Trondheim nå går inn for, og daværende barne- og likestillingsminister Solveig Horne opplyste til Aftenposten at de ville utrede et lavterskeltilbud.

I forslaget fra Ap i Trondheim heter det at nemnda kan være en uavhengig varslingstjeneste for saker om seksuell trakassering og at dette må være en prioritert oppgave.

Malvik Ap er det andre partilaget som har levert forslag relatert til meetoo: «I kjølvannet av meeetoo vil det være fornuftig å legge inn et fast punkt ved åpning av alle kurs/samlinger som har etterfølgende sosiale sammenkomster der en går gjennom partiets retningslinjer for rus og adferd, samt en påminnelse om ens ansvar som tillitsvalgte eller representant for egen og andres oppførsel».

Vil lese opp reglene

Leder i Malvik Ap, Anne S. Mostervik, tror det vil være lurt å minne folk om partiets retningslinjer før de sosiale arrangementene.

- Etter det man har lest om hva som har skjedd i både vårt eget andre parti, er det tydeligvis ikke alle som klarer å forholde seg til retningslinjene. Da kan det være greit å påminne folk om hvordan det er greit å oppføre seg og ikke. Sånn sett er det nok det samme med voksne som med unger: De trenger gjerne å minnes på reglene, sier Mostervik.

Leder i Malvik Ap, Anne S. Mostervik, tror det er lurt å gjennomgå reglene for rus og atferd før sosiale arrangementer i partiet. Foto: Privat

- Dere frykter ikke at folk synes det er kjipt at disse reglene skal gjennomgås rett før festlig lag?

- Jeg tror ikke folk vil tenke sånn. I vårt partilag er det også ofte unge mennesker, og da er det ekstra viktig å sørge for at folk påminnes hva som er greit. Når så ulike aldersgrupper er samlet, er det på sin plass å gjennomgå retningslinjene våre, sier Mostervik.