Saken er i svenske medier omtalt som «alkoholskandalen».

Trondheim kommune eier forsikringsselskapet Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) sammen med ni svenske kommuner.

Les også: Dette vil de vite om de kommuneansattes pengebruk

- Vi vedtok å ta rapporten til orientering, sier nestleder Ellen Reitan (Ap) i kontrollkomiteen.

Avgjørelsen var enstemmig.

Fikk sparken

Adresseavisen har også tidligere omtalt saken hvor kommuneansatte, private konsulenter og forsikringsfolk har spist og drukket for rundt 156 000 svenske kroner i Trondheim på fem år – på skattebetalernes regning. I en granskningsrapport utarbeidet av konsulentselskapet Ernst & Young påpekes spesielt dyre representasjonsmiddager, omfattende alkoholservering og innkjøp i strid med selskapets regelverk.

Reitan påpeker blant annet at selskapet har hatt et etisk regelverk, som ikke er fulgt.

- Et viktig poeng var at vi, politikerne, skulle ha mulighet til å stille spørsmål. Det er mye som er påpekt i rapporten, som ikke er bra, sier hun.

24. mars ble det kjent at den administrerende direktøren i selskapet er sagt opp med umiddelbar virkning. Den utløsende årsaken var nettopp «alkoholskandalen».

- Han har, ifølge styret, misligholdt sine plikter som administrerende direktør, og det betyr at han blir oppsagt uten rett til erstatning, uttalte styreleder Åsa Wiklund Lång i en pressemelding.

Fornøyd med svarene

Under mandagens kontrollkomitémøte var finansdirektør Olaf Løberg, som nå selv sitter i styret i forsikringsselskapet SKF AB, og rådmann Morten Wolden, til stede for å svare på spørsmål om saken, kommunens tilknytning til selskapet og granskningsrapporten. Løberg viser til at han hadde forberedt et notat om saken og at han fikk relevante og fornuftige spørsmål fra politikerne.

- Får denne saken følger for deres styrerepresentanter, Reitan?

- Nei. Sånn sett er vi fornøyde med de svarene vi har fått. Det er tatt grep for å rydde opp nå. Men for oss var det også viktig å sende et tydelig signal fra politisk hold for å markere at slik praksis ikke er akseptabel, sier Ellen Reitan.

Bestrider deler av rapporten

Ifølge Reitan er det overfor konsulentselskapet Ernst & Young påpekt flere angivelige feil i rapporten, som ikke er rettet opp.

- En leder i kommunen, som er koblet til 22 kvitteringer i rapporten, bestrider at han var til stede på ti av disse middagene. Dette er meldt tilbake til Ernst & Young uten at dette er endret eller anmerket. Dersom rapporten inneholder feil som dette, er den vanskelig å forholde seg til, sier Reitan.

Finansdirektør Olaf Løberg viser til at det kan være et spørsmål om rapporten bygger på feil faktum.

- Det er et spørsmål om hvem som har påført navnene på de som har vært med på middagene, og om dette er korrekt. Ut fra en totalvurdering og det øvrige innholdet i rapporten fester jeg mer tillit til vår ansatt enn det motsatte, sier Løberg.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter