Fredag blir nytt, trangt budsjett vedtatt ved St. Olavs Hospital. Utfordringen, som det heter, er på 250 millioner kroner, etter at rammebetingelsene ble kjent i statsbudsjettet. 100 millioner kroner i kostnadskutt blir tatt på de ulike sykehusklinikkene. Det er der smertegrensa ligger, mener sykehusdirektør Nils Kvernmo.

Legger ned psykiatrisenger

Etter forrige styremøte hadde sykehusdirektøren lagt frem flere kontroversielle forslag for å få budsjettet til å gå opp. Heller ikke psykiatrien var skjermet og det var foreslått et kutt på ti millioner kroner. Fortsatt legger direktøren opp til lavere vekst på psykiatri enn det eieren har forutsatt. Men kuttet blir på seks millioner. Det innebærer at kuttet innenfor psykiatri blir mindre enn for resten av sykehuset, men at også de må effektivisere. Rus skulle også kutte i det forrige forslaget, men det er nå trukket tilbake.

- Rus blir skjermet. Psykiatrien må kutte noe, men mindre enn de andre klinikkene. Vi legger opp til en vekst i de ambulante tjenestene innen psykisk helsevern på 3,7 prosent. Men det kommer nok til å bli lagt ned noen senger i psykiatrien også neste år, uten at vi helt vet hvor nå, sier Kvernmo.

Press på anestesi og intensiv

Det største presset den siste tida har vært på kirurgi – spesielt kreftkirurgi – og de tjenestene som man trenger for å utføre kirurgi: Anestesi- og intensivavdelingen. Disse to avdelingene slipper derfor å kutte.

- Vi kan ikke få flaksehalser her, da stopper det opp, sier Kvernmo.

Han sier at sykehuset opplever det han kaller et styringsdilemma: Kravet til effektive pasientforløp, med frister for behandling innenfor blant annet kreft – samtidig som sykehuset skal sørge for at rus og psykiatri skal vokse mer.

- Uten at vi har fått mer penger å gjøre det for. Presset øker på sykehuset, fastslår han.

Reduserer årsoverskuddet

Det direktøren har gjort for å få budsjettet til å gå opp er å redusere kravet til årsoverskudd. Det betyr blant annet at egenkapitalsparingen til nytt akuttbygg på Østmarka, ikke gjennomføres i år. Direktøren mener at dette skal kunne ferdigstilles med de midlene som allerede er oppspart, i tillegg til salg av bygninger som gir egenkapital.

Det andre store feltet som får merke kutt er investeringer i medisinsk- teknisk utstyr. Direktøren skriver at dette ikke er bærekraftig over tid – og at man i 2017 må endre dette. Noe som igjen vil øke kravene til innsparing i 2017.

Ansatte bekymret

Ansatterepresentant i styret, Sigmund Eidem, er bekymret.

- Dette er et svært risikabelt budsjett. Fordi St. Olavs har fått det til de siste årene, så ser det ut som man tror at man kan utsette Helse Norge for en rå innsparing enda et år. Men det nærmer seg en smertegrense for hva som er mulig.

- Budsjettene øker jo så hvordan vil du forklare folk at det er rå innsparing?

- Det er nesten håpløst å forklare det. Men slik er det. Vi har knappet inn på veldig mye i løpet av årene. Nå er veksten mindre enn økningen i pensjonskostnader og prisstigning, sier Eidem.

foto
Sykehusdirektør Nils Kvernmo Foto: Kjell A. Olsen