Steinarten er jaspis og finnes i store mengder på Løkken i Meldal.

Dagens meldalsordfører, Are Hilstad (Ap), fikk en idé da han leste Adresseavisen lørdag. På Facebook kastet han inn forslaget om at jaspis bør bli kommunestein for den nye kommunen når Meldal slår seg sammen med Orkdal, Agdenes og deler av Snillfjord og blir Orkland kommune i 2020. Han legger til et smilefjes etter innlegget sitt. På Facebook syns vennene hans at det er en god idé. Én skriver at det er en fin og sterk stein. En annen skriver rett og slett «Livslang kjærlighet».

foto
Facebook: Dette skriver meldalsordfører Are Hilstad etter å ha lest Adresseavisen lørdag.

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: Sensasjonelt steinfunn i Meldal kan være med på å finne liv på andre planeter

Sensasjonelt steinfunn på Løkken

Årsaken til at Hilstad fikk kommunestein-ideen i helga, var at Adresseavisen skrev: «Sensasjonelt steinfunn på Løkken ga Trondheim prestisjekonferanse». Forskerne mener jaspis kan gi oss mer kunnskap både om tidlige livsformer på vår egen planet og om det er liv på Mars. Dette funnet var så oppsiktsvekkende internasjonalt at det bidro til at det prestisjetunge forskningstidsskriftet Nature har valgt å legge en konferanse om mineraler til Trondheim i september.

- Er det noen kommune som bør ha kommunestein, så er det Orkland kommune, sier Are Hilstad og viser til gruve- og industrihistorien med smelteverk og ikke minst kjempekonsernet Orkla. Den rike malmforekomsten på Løkken var grunnlaget for industriselskapet som i dag har nesten 20 000 ansatte.

- Jaspis symboliserer industrihistorien i dalføret som danner grunnlaget for den nye kommunen. Orkland blir en stor og viktig industrikommune. Saken i Adresseavisen fikk meg til å tenke på industrihistorien, sier meldalsordføreren.

foto
Foreslår kommunestein: Meldalsordfører Are Hilstad (Ap) syns nykommunen Orkland bør ha en kommunestein for å symbolisere industrihistorien i dalføret. Det bør være den røde steinarten jaspis, mener han.

Forteller om jordens opprinnelse

- Jaspis er i vinden fordi den kan fortelle om jordens opprinnelse og har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Det er en meget god kandidat til å bli kommunestein for Orkland, sier Hilstad.

Jaspis er allerede kommunestein for Meldal kommune og Hilstad er nøye med å understreke at nykommunen skal ha en formell prosess når det gjelder valg av kommunevåpen, kommuneblomst og en mulig kommunestein. Hilstad er også leder av fellesnemnda for nykommunen. Han har så langt ikke kommet med et formelt forslag om kommunestein.

- Det er mye jaspis i Meldal og på Løkken og den ligger sammen med malmårene gjennom dalføret, sier Hilstad.

foto
Orklandsordførerne: De fire ordførerne spiser kake for å feire at kommunesammenslåingen. Fra venstre: Oddbjørn Bang (Sp), Orkdal, John Lernes (Ap), Snillfjord, Oddvar Indergård (Felleslista for bygdeutvikling), Agdenes og Are Hilstad (Ap), Meldal.

Mineralkompetanse i Trøndelag

- Hovedpoenget mitt er at Trøndelag har mineralkompetansen i Norge både med bergverkshistorien og fagmiljøene i Trondheim, sier han. I facebookinnlegget sitt ramser han opp Direktoratet for mineralforvaltning, NGU, NTNU og Sintef i Trondheim, borkjernelageret på Løkken og sterke næringstradisjoner innen bergverk og smelteverk i hele Trøndelag.

Fagmiljøene slår fast at det er behov for mer mineraler enn noen gang i forbindelse med vindkraft, solkraft og batterier.

Brukt i asfalt

Adresseavisen kom i skade for å skrive at det ikke har vært drevet næring på steinarten jaspis. Det er feil, får Adresseavisen vite hos NGU.

- Jaspis er en del benyttet som tilslag i asfalt på trønderske veier på grunn av sine gode egenskaper mot piggdekkslitasje. Den blodrøde steinen fra Meldal har ved forsøksfelt ved E6 på Klett vist seg å ha bedre slitestyrke enn andre bergarter som vanligvis benyttes på vegstrekninger med stor trafikktetthet i Trøndelag. Bergarten har ekstremt god slitestyrke, noe av det beste i landet, sier forsker Eyolf Erichsen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).