- Jeg er i bra form og anser meg selv som åndsfrisk, men merker alderen. 14. februar blir jeg tross alt 100 år.

Reidar Kvaal bor alene i leiligheten i Wergelandstunet. Han både hører og ser godt, men er blitt litt dårligere til bens. Derfor får han nå rullator gjennom Stjørdal kommune. Han vurderer også å ta imot kommunal hjemmehjelp.

SE OGSÅ: Han sprengte Rørosbanen

En viktig årsak til at han har kunnet bo for seg selv, er støtten han får fra sin gode venninne Synnøve Hjelseng. Hun kommer hjem til Reidar så godt som hver dag og lager middag, som de spiser sammen.

Handler og gjør rent

- Jeg er heller ingen ungdom. 1. april blir jeg 84 år, og det er ingen spøk, smiler Synnøve, som bor i egen leilighet i Sofiero i Stjørdal. Hun både handler inn og gjør rent i leiligheten til Reidar.

- Det er koselig å ha noe å gjøre, og jeg bor jo ikke så langt unna, sier Synnøve.

I fjor sommer kjørte de en tur i Synnøves bil og besøkte hjemgården til Reidar i Stjørdal, en av Mona-gårdene. Selv kjøpte Reidar en ny VW Polo med automatgir som 94-åring, men i fjor ble bilen parkert for godt.

- Høyre ben lystrer ikke så godt lenger og da er det ikke så lett å kjøre bil, forklarer han.

Om knappe ti år vil eldrebølgen skylle innover landet. Vi går mot et samfunn med en alderssammensetning vi ikke har sett tidligere, og velferdsstaten vil møte nye utfordringer. Det er bred politisk enighet om at eldre skal kunne bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig.

Sunnere levevaner

Ifølge seniorrådgiver Berit Otnes i Statistisk sentralbyrå (SSB) var 12 prosent av eldre over 80 år i 2014 på langtidsopphold i sykehjem. I 2011 bodde 74 prosent av befolkningen over 67 år i vanlig bolig uten hjelp.

Otnes forteller at eldre, i denne sammenheng de som er 67 år eller over, har på flere måter fått sunnere levevaner og bedre helse de siste årene. Andelen som røyker daglig, er nesten halvert, og stadig flere mosjonerer minst én gang i uken. Færre viser symptomer på psykiske problemer som angst og depresjon, og flere vurderer sin egen helse som god eller meget god.

På den annen side er det omtrent like mange som før blant de eldre som lever med en varig sykdom. Fire av ti lever med en sykdom som påvirker hverdagen deres. Andelen pleietrengende som må ha hjelp til av- og påkledning eller daglig personlig hygiene, er uendret. Det viser den siste levekårsundersøkelsen om helse fra SSB.

Vil unngå sykehjem

- I Stjørdal har vi nesten ikke sykehjemsplasser. I 20 år har kommunen hatt en strategi om at de eldre skal kunne bo lengst mulig hjemme. Målet er at du skal få den samme tjenesten, uansett hvor du bor, sier etatssjef for omsorg i Stjørdal kommune, Hans Frederik Selvaag.

Kommunen har bare 59 sykehjemsplasser totalt i institusjon, hvorav fire skjermede. Kommunen har 175 bosenterplasser i heldøgns omsorgsboliger.

- Vi tar folk fra sykehus, og det fungerer bra. Kommunen har om lag 570 brukere som bor utenfor institusjon eller bosenter og som mottar hjemmesykepleie. I tillegg mottar rundt 220 brukere hjemmehjelpstjenester utenfor bosenter eller bolig med heldøgns omsorg, forteller Selvaag.

Reidar Kvaal trives godt i leiligheten han har bodd i siden 2001. Han flyttet fra Asker og hjem til Stjørdal da hans skotskfødte kone Ivy døde. Ivy traff han for øvrig i England under krigen da han tjenestegjorde i Kompani Linge.

I fjor var det 75 år siden det tyske angrepet på Norge, og til Adresseavisen fortalte Reidar om sine dramatiske opplevelser under krigen. Reidar var 24 år og elev ved krigsskolen 9. april 1940. Som løytnant var han med og ledet de norske motstandsstyrkene. I Valdres mistet de flere mann før de til slutt måtte overgi seg.

Rinnanbanden på sporet

Tilbake i Stjørdal var Reidar med på å organisere motstandsarbeidet. Men Rinnanbanden var på sporet, og han måtte rømme til Sverige. Derfra kom han seg over til England, hvor han fikk grundig opplæring i sabotasjevirksomhet. Etter ett års hardtrening var tiden inne for å returnere til Norge. Som leder for Lapwing (vipe) hoppet han og tre til ut i fallskjerm over Haltdalsfjellene høsten 1943.

Der fikk gruppen etter hvert bistand fra norske motstandsfolk, som kom over fra Sverige. Gjennom to aksjoner sprengte de Rørosbanen, den første ved Stormuren i Svølgja 10. desember 1944. Men tyskerne klarte å reparere skadene i løpet av få dager.

Den neste sabotasjeaksjonen ble gjennomført natt til 31. desember. Mer enn 800 skinnelengder over en strekning på vel én mil ble sprengt i stykker. Sabotasjen førte til full stans på jernbanen et par uker, og senere kunne bare lette tog passere med redusert hastighet. Tyskerne fikk ikke flyttet sin ishavsarmé gjennom Norge tilbake til Berlin.

Alt med måtehold

Reidar Kvaal har mottatt en rekke utmerkelser, senest i november i fjor da han ble tildelt regjeringens minnemedalje.

I en alder av 58 år i 1974 avsluttet han en lang militær karriere som generalløytnant og øverstkommanderende for Nord-Norge. Reidar arbeidet deretter flere år i det private næringsliv før han ble pensjonist på ordentlig.

- Jeg har hatt en god helse og holdt meg noenlunde i form. I Nord-Norge var det mye friluftsliv og skigåing.

- Hva er oppskriften på å bli 100 år?

- Spis med måte, drikk med måte og hold deg i virksomhet så lenge du klarer. Men ikke overdriv.

- Du ser godt ut?

- Jeg har lagt på meg siden dere var her for et år siden. Jeg får så god mat av Synnøve, sier Reidar Kvaal og nikker i retning husholdersken, som han kaller henne.

foto
I god form: Reidar Kvaal sier han både hører og ser godt. Men han er blitt litt dårligere til bens. Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN
foto
Middag: Synnøve Hjelseng disker opp med kokt ørret med rømme. Sviskergrøt og fløte til dessert. Reidar Kvaal ser frem til middagene med Synnøve. Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN
foto
Følger med: Adresseavisen leses fra perm til perm. Ofte blir Synnøve bedt om å kjøp med Aftenposten. Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN
foto
Trives i leiligheten: Reidar Kvaal trives godt i leiligheten i Stjørdal sentrum. Synnøve Hjelseng kommer og lager middag og gjør rent. På bildet i bakgrunnen er han avbildet i Hærens paradeuniform sammen med kona Ivy, som han mistet i 2000. Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN