Forelesninger med mange studenter får skylda for at mange studenter er misfornøyde med tilbakemeldingene de får.

Studentene på gamle NTNU er langt mer misfornøyde med tilbakemeldingene enn studentene på de tidligere høyskolene.

Lærer best med tilbakemelding

Det viser studiebarometeret 2015, som er en omfattende spørreundersøkelse blant landets studenter gjort før NTNU-fusjonen. Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) står bak undersøkelsen, og presenterer analysene av svaret på et frokostmøte for ansatte og studenter på NTNU.

Studenter, universitetsansatte og NTNU-ledelsen er enige om at studentene lærer best etter å ha fått grundige tilbakemeldinger. Det er enighet om at forelesninger der studentene passivt hører på, bør erstattes med undervisningsmåter som gjør studentene mer aktive.

Professoren er lærer

Prorektor Berit Kjeldstad mener det er på tide å ta i bruk flere digitale verktøy til tilbakemelding. Dessuten ser NTNU på utslysingsteksten når de ansetter nye folk, forteller hun.

- Vi skal tilsette folk med god pedagogisk kompetanse. Vi må profesjonalisere rollen til en professor som er 50 prosent forsker og 50 prosent lærer. Læreridentiteten må være like viktig som forskeridentiteten, sier Kjeldstad.

Overraskende lite tilbakemeldinger

Studieprogramleder Tim Torvatn for den femårige sivilingeniørutdanningen Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU mener det blir snakket overraskende lite om tilbakemeldinger på universitetet.

- Studentene er like flinke som professorene til å lese en bok og fortelle hva som står der. Derfor bør professorene heller bruke tiden sin til å la studentene fortelle hva de har skjønt og heller veilede studenten, evaluere og rette opp i misforståelser, sier studieprogramlederen ved ett av de NTNU-studiene som er vanskeligst å komme inn på. Han mener universitetslærerne er for opptatt av forelesning og presentasjon og for lite opptatt av å gi tilbakemeldinger.

NTNU-professor Arne Krokan sa i et intervju med høyskoleavisen Khrono i sommer at han ville forby forelesninger. Han mener det er en gjennomgående dårlig læringsform.

Kunnskapsministeren er også skeptisk til forelesninger. Han reiser landet rundt for å få tips til kvalitet i utdanningen.

Sivilingeniørstudenten

Sivilingeniørstudent Petter Tufte, bygg, gamle NTNU, forteller at han de to-tre første årene av studiene var på forelesninger sammen med 150 til 700 andre studenter. I løpet av studietiden har han så langt kanskje hatt 250 innleveringer. På 10–15 av disse var tilbakemeldingen «Se løsningsforslag», på ti andre var tilbakemeldingen «OK» og på resten fikk han «godkjent».

- Jeg hadde ingen forventninger til tilbakemeldinger. På videregående fikk vi høre at på universitetet har du ansvar for egen læring.

Bachelorstudenten i Trondheim

Bachelorstudent Maria Nymo Aksnes, materialteknologi, gamle Høgskolen i Sør Trøndelag, får undervisning i klasser på 30–40 studenter. I fellesfag som matematikk er det langt flere. Hun mener det er lett å be om tilbakemelding og hjelp fra lærerne.

- Jeg er positivt overrasket over tilbakemeldingene. Jeg hadde forventet lite og fått mye mer. Men det er høyest terskel for å be om hjelp i store fag med mange studenter. I forelesninger med 30 studenter har jeg snakket med lærerne mange ganger. I forelesninger med 400 studenter har jeg ikke snakket med lærerne.

Bachelorstudenten i Ålesund

Bachelorstudent Robin Vågeskar, automatiseringsteknolologi, gamle Høgskolen i Ålesund, får undervisning i klasser på 20 til 100 studenter. Han mener graden av tilbakemelding, og ikke minst kvaliteten, først og fremst er avhengig av foreleseren.

- Noen er dyktige. Andre ikke, sier han.

Fornøyde studenter – misfornøyde med tilbakemelding

Men undersøkelsen avdekker et paradoks. NTNU-studentene var generelt mest fornøyd med studiene og det faglige utbyttet, men mente de fikk for lite veiledning.

- Veldig mange utdanninger scorer høyt på generell tilfredshet og lavt på tilbakemelding. Hvorfor er det slik? Spør Stefan Hamberg, seksjonssjef i tilsynsavdelingen i Nokut. Hamberg slår fast at all forskning viser at studentene lærer bedre med gode tilbakemeldinger. Derfor mener han det er nødvendig å sikre bedre tilbakemelding til studentene.

Paradokset forklarer han med at det er stas å studere på NTNU. Det har høy prestisje og det er vanskelig å komme inn.

foto
Forklarer misnøyen hos studentene: Prorektor Berit Kjeldstad (t.v.) , Reidar Lyng, Kjersti Kleveland, Tim Torvatn og Terje Mørland, direktør Nokut (t.h.) og debattleder Gard Realf Sandaker-Nielsen, kommunikasjonsdirektør i Nokut.
foto
Forsør på forklaring: Studentene Maria Nymo Aksnes (t.v.), Petter Tufte og Robin Vågeskar i samtale med kommunikasjonsdirektør Gard Realf Sandaker-Nielsen i Nokut prøver å finne svar på hvorfor studentene er misfornøyde med tilbakemeldingene. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen