Det er ikke for hvem som helst å åpne de to bruene, så når ansatte med denne spesialkompetansen tar ferie, har ikke Bane Nor folk å sette inn. Det frustrerer flere med båt inne i Rosenborg-bassenget, blant andre  Christian F.B. Nergaard.

foto
- Masta på seilbåten min er så høy at brua må heves for å slippe meg gjennom. Det kan ingen gjøre før 31. juli, sier Christian F.B. Nergaard. Foto: Kristin Slotterøy

- Når jeg skal ut på fjorden med seilbåten min, må jeg gi beskjed til Trondheim havn minimum 24 timer i forkant, slik at Nidelv bru og Pirbrua kan heves for å slippe meg gjennom. Men dette systemet fungerer ikke, sier han oppgitt.

Varslingen fungerer ikke

- Først gang jeg fikk problemer var torsdag 29. juni. Da skulle jeg ut fra Rosenborg-bassenget og på langtur til Træna. Jeg sendte inn bruhevingsskjemaet to uker i forveien, men bare fem minutter før Nidelv bru skulle heves, fikk jeg beskjed om at det var umulig å gjennomføre. Årsaken var at Statens vegvesen hadde lagt igjen masse utstyr på brua, og ikke hadde fått beskjed om at brua skulle heves. Trondheim havn ba meg være forberedt på at jeg ikke slapp ut av bassenget før over helga, forteller Nergaard.

For seileren var dette kritisk. Han skulle ha med masse folk oppover langs kysten.

- Heldigvis slapp jeg ut dagen etter, og klarte å ta igjen den tapte tiden.

Må bruke gjestebrygge

Men problemene stopper ikke der. Da Nergaard kom tilbake fra tur tidligere denne uka, ble han nødt til å legge til på Brattøra.

- Jeg hadde levert inn bruhevingsskjema som vanlig, og svaret kom 13. juli. Altså torsdag i forrige uke. Men ute på sjøen visste jeg ingenting om dette før havnevakta ringte og ga beskjed. Bruene blir ikke åpnet før om 14 dager, altså 31. juli.

foto
- Ettersom jeg bor i båten trenger jeg tilgang på vann, det har jeg ikke her, sier Christian F.B. Nergaard. Foto: Kristin Slotterøy

For Nergaard er dette en dårlig løsning. Han bor i båten, og i havna utenfor Pirbadet er det liten tilgang på vann. Men masta er for høy, han er avhengig av å få hevet bruene for å komme inn til plassen sin i Rosenborg-bassenget. Og verst av alt, han har planlagt ny tur, og det er slett ikke sikkert at han rekker tilbake til 31. juli.

- Da skal jeg ikke ut med båten, jeg skal på reise og hadde ikke planlagt å komme tilbake til 31. juli. Nå må jeg vurdere det likevel, for å være sikker på å få båten inn.

- Helt håpløst

- Det er helt håpløst. Bane Nor har ikke folk tilgjengelig for å heve bruene før om to uker, og Trondheim bydrift kan ikke bistå før 14. august. De aller fleste legger sommerferien sin til juni, juli og delvis august, og nettopp i disse månedene er aktiviteten størst også blant båtfolket. Det hjelper ikke at bruhevingssystemet fungerer i januar og februar. Det er nå alt bør fungere, sier han oppgitt.

foto

Dette er en kopi av eposten som Christian F.B. Nergaard fikk fra havnevakta, og brevet er også eneste informasjon han fikk før han selv tok kontakt for å høre hva de mente han skulle gjøre da han kom inn til havna på siste tur.

Hei.

Første mulige bruåpning av Pirbrua og Nidelv Bru er mandag 31.07.17 kl.2030.

Jernbaneverket  (Bane Nor , red.anm.) har ikke mannskap som kan foreta bruåpningen. Bydrift (kanalbruene) har ikke mulighet før 14.08.17. Nytt varsel om ønsket bruåpning i god tid i forveien.

Hilsen Knut Aksnes, Havneinspektør Trondheim Havn.

- Jeg må presisere at Trondheim havn har vært behjelpelige i disse situasjonene. Men jeg vil påstå at aktørene, altså Bane Nor, Statens vegvesen og Trondheim havn har et stort kommunikasjonsproblem og viser liten fleksibilitet, nå som det er ferie.

Flere aktører

For at Nergaard skal komme ut i fjorden, må både Nidelv bru og Pirbrua åpnes. Nidelv bru er todelt, med jernbane og vei. Bruene ligger inntil hverandre og har felles styrerom, slik at de kan heves samtidig. Det er Bane nor, som har ansvar for hevingen her.

Terje Nordstrand, fungerende områdedirektør for Bane Nor, sier at det aldri har vært faste rutiner knyttet til heving av Nidelv bru.

- Problemet er å koordinere åpning av alle bruene. Vi behandler søknader og henvendelser individuelt. Akkurat nå har vi ferieavvikling, og derfor kan vi dessverre ikke imøtekomme alle søknadene vi får.

- Dere har rett og slett ikke nok folk med nødvendig kompetanse?

- Som situasjonen har blitt i år, er det faktisk slik det er, ja, sier Nordstrand.

Ifølge Nordstrand er dette, historisk sett, et problem som har vært kjent over lang tid. Alle som vil ut, vet at de må henvende seg i god tid.

- Det er normalt god plass under bruene, men ikke for en seilbåt. Vi vet at mange av seilbåtene som ligger her har ordnet seg med nedfellbare master, slik at de kommer gjennom, sier Nordstrand.

Gjeldende lover og regler sier at bruhevingsskjemaet må leveres minimum 24 timer før man ønsker å passere, jf. informasjon på Trondheim havns nettsider, og i §15 i havne- og farvannsloven står det «... ferdselen i farvannet ikke skal hindres eller vanskeliggjøres.»

- Håndheves loven godt nok?

- Dette har vi ikke blitt utfordret på før. Det er ikke umulig at vi må få flere med kunnskap på bruheving.

- Vi har engasjert entreprenør

Pirbrua er siste hinder mot fjorden og eies av Statens vegvesen, som har satt bort hevingsjobben til Controltec. For å få åpnet Pirbrua må Statens vegvesen få beskjed om aktuell dato fra Trondheim havn.

- Styringen til Pirbrua er annerledes enn på Nidelv bru. Vi har avtale med Controltec på bruåpning her, og får bistand fra Bane Nor på vår del av Nidelv bru, sier Mats-André Lied, som er prosjektleder i Statens vegvesen.

Lied kan huske at det var litt trøblete i fjor sommer også.

- Vi var litt sårbare på dette i fjor også, og hadde en periode hvor Nidelv bru ikke kunne åpnes, men dette vet Trondheim havn mere om, sier Lied.

- Må ha forutsigbarhet

Det er Trondheim havn har ansvar for å håndheve havne- og farvannsloven.

- Vi håndhever loven for alle de 13 kommunene som er med i det interkommunale samarbeidet, det vil si fra Frøya i sørvest til Namsos i nord, sier havnedirektør Einar M. Hjorthol.

Han beklager at Nergaard ikke kommer seg inn til plassen sin, og er opptatt av forutsigbarhet for alle som trafikkerer området.

- Vi kan forstå at folk som skal på ferie blir frustrert dersom de ikke kommer seg ut av havna. Og det er uheldig at folk blir liggende fast. Vi må ha et opplegg som er forutsigbart for aktører som skal ha våre tjenester.

- Jeg kommer til å ta kontakt med Jernbaneverket (Bane Nor, red.anm.) over ferien, slik at vi får jobbet med dette og unngår slike problemer i framtiden, sier Hjorthoel.