- Vi sliter med å gi oppdaterte tall siden vi får inn så mange meldinger. Vi har fått meldinger om pukkellaks i mange trønderske elver nå i juli, noe som er helt uvanlig, sier lakseforsker Eva Thorstad i Norsk institutt for naturforskning (Nina).

På nasjonalt nivå har forskerne ved Nina fått flere hundre meldinger om pukkellaks, fordelt på mer enn 50 ulike elver.

- Det er over 200 e-poster vi ikke har fått sjekket ennå, så vi har måttet kaste oss rundt. Dette kom helt uventet. Vi setter veldig pris på alle meldingene, og alle kommer til å bli lest, registrert og besvart, sier hun.

Kjønnsmoden hannfisk har en pukkelliknende forhøyning på fremre del av ryggen, derav navnet pukkellaks. Spesielt de svarte flekkene på halefinnen lett gjenkjennelige.

«Høyrisiko-fisk»

Pukkellaksen, som er på Artsdatabankens svarteliste som en «høyrisiko-art», hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet. De store mengdene som nå har inntatt norske elver stammer trolig fra russisk farvann rundt Kolahalvøya. Forskerne har ingen sikker forklaring på hvorfor det er uvanlig mange pukkellaks i Norge i år.

Lakseforsker Eva Thorstad er overrasket og takknemlig for alle meldingene fiskere sender inn om fangst av pukkellaks.

- Det kan tyde på at det har vært god overlevelse i bestanden, og siden pukkellaksen gyter hvert andre år, er oddetallsår også kjent som pukkellaksår på Kolahalvøya, forklarer Thorstad.

Likevel slår antall meldinger om observasjoner tall fra både 2013 og 2015, med voldsom margin.

- Avliv og meld ifra

- Det kan være fare for at de etablerer seg i elvene og begynner å gyte der i år. Med fremmede arter er det ofte uforutsigbare konsekvenser, og det kan oppstå negative effekter om de gyter i de samme områdene som laks og ørret, sier Thorstad.

Mange av pukkellaksen forskerne ved Nina har fått melding om har vært kjønnsmodne, og med dette klar til å gyte til høsten.

Lakseforskeren vil understreke at de ikke ønsker å rope «ulv, ulv», men at den store forekomsten gir grunn til å være på vakt.

- Om du får pukkellaks på kroken må den avlives. Vi oppfordrer også fiskerne om å si fra til oss slik at vi får overvåket situasjonen.

I listen under finner du en oversikt over trønderske elver hvor det er meldt om fangst av den fremmede pukkellaksen. Siden meldingene fortsetter å strømme på, tar forskeren forbehold om at det også kan være fangst av pukkellaks i andre trønderske elver.

Sør-Trøndelag:

Bergselva

Gaula

Oldenelva

Orkla

Steinsdalselva

Stordalselva

Søo (også kjent som Søa)

Tekstaldselva

Nord-Trøndelag:

Namsen

Verdalselva

Årgårdselva

Storelva