En del av utgiftsøkningen hun snakker om skyldes at AtB har inngått busskontrakter for 35 millioner kroner for mye hvert år fra 2019 til 2023.

Bommerten skyldes ganske enkelt at selskapet brukte feil tall i bussanbudet for Stor-Trondheim. Der la de til grunn overføringer i 2017-kroner, mens mandatet var 2019. kroner, noe som i realiteten betyr mindre penger. På toppen av regnefeilen ble kostnadene ved rutekjøp høyere enn forventet, og den forventende kostnadsveksten på 2,5 prosent årlig vurderer selskapet nå at var for lav og bør dobles til 5 prosent.

I dag behandler politikerne saken i hovedutvalg for transport.

Enda dyrere

Atbs egne tall viser at kostnadene avviker fra mandatet med til sammen 357 millioner kroner i perioden 2019-2023. For å unngå kutt i tilbudet må selskapet ha 84 millioner kroner mer i 2020 og deretter 10 millioner kroner mer årlig. Atb viser til at de kan kutte kostnader med inntil 66 millioner årlig, men fraråder dette.

foto
Atb la feil kroneverdi til grunn da de inngikk kontrakter fra 2019. Nå mangler det penger. Foto: Glen Musk

Høyres Aarbergsbotten er bekymret for utgiftsøkningen.

- Vi har visst om at dette kom. Men det er sterkt beklagelig med en slik misforståelse. Jeg er bekymret for driften av kollektivtrafikken i årene fremover. Utgiftene eksploderer, og det etterspørres økt tilbud, men jeg ser det som krevende. Det kommer til å bety knallharde prioriteringer, sier Aarbergsbotten.

Ønsker spleiselag

I fylkestingsvedtaket fra 2016 framgår det klart at tilskuddsrammen er på 350 millioner kroner i 2017-kroner, som skal justeres opp med 2,5 prosent årlig. Det er også lagt inn en usikkerhet på 20 prosent. Økonomiske konsekvenser utenfor rammene beskrevet i mandatet skal behandles politisk.

I saken som nå legges fram for politikerne torsdag peker fylkesrådmannen på flere mulige løsninger. Blant annet dyrere billetter, kutt i det planlagte rutetilbudet fra 2019, Miljøpakken må bidra mer, eller en kombinasjon av disse tre.

Det er ikke første gang politikerne i Trøndelag må behandle mulig kutt i buss- og kollektivtilbudet, siden fylkessammenslåingen. Kutt i tilbudet i Nord-Trøndelag førte tidligere i år til massive protester.

Aarbergsbotten vil ha Miljøpakken til å ta sin del av regningen. Så langt har imidlertid Miljøpakken vist liten vilje til å være med å finansiere drift av kollektivtrafikk, fremfor investeringer.

- Utgiftsvekst i Trondheim må ikke ta livet av kollektivtrafikken i resten av fylket. Den beste løsningen er et spleiselag, med prisvekst, kutt i tilbudet og penger fra miljøpakken. Det er en klar forventning fra resten av fylket. Da må Miljøpakken tungt inn for å opprettholde et godt kollektivtilbud i hele Trøndelag, sier Høyre-representanten.

Hun får støtte for dette fra Karin Bjørkhaug (KrF), som er nestleder i hovedutvalg for transport. Bjørkhaug kaller feilen som er gjort kjempeutfordrende og viser til at det vil få alvorlige følger for passasjerer om tilbudet må kuttes. Det vil også gå ut over målet om nullvekst, som ligger i Miljøpakken.

- Det er vanskelig å se hvordan vi kan få det til uten at alle sider bidrar i fellesskap, sier hun.

Avdramatiserer tabben

Leder for hovedutvalg transport, Per Olav Skurdal Hopsø (Ap), avdramatiserer likevel regnefeilen og kostnadssprekken for busstilbudet.

- Nivået på busstilbudet som skal starte i 2019 er bedre enn tilbudet i Trondheim og Stor-Trondheim i dag. Det er ikke til å sammenligne. Derfor er jeg ikke bekymret, sier Hopsø.

Han sier det ville kostet 200 millioner kroner ekstra årlig om man bare utvidet det gamle bussystemet, uten å gjøre de endringene som er planlagt.

foto
Leder for hovedutvalg transport, Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) avdramatiserer kostnadsøkningen, mens KrFs Karin Bjørkhaug mener det må et spleislag til. Foto: Frank Cadamarteri

Full tillit til Atb-ledelsen

- Det er en åpenbar tabbe at det er brukt 2017-kroner og ikke 2019-kroner, men jeg synes saken er forvirrende. Vi må få klarhet i hva alt dette betyr. Vi vil be om løpende orientering om saken i hovedutvalget, sier Hopsø, som ikke er bekymret for at fylkeskommunen skal få regningen for kostnadsøkningen.

- Har du tillit til ledelsen i AtB etter de feilene som kommer fram

- Jeg har tillit til ledelsen i AtB. Dette er en feil både vi og de burde vært mer oppmerksomme på, og fanget opp, men vi skal ikke legge skylda på hverandre. Isteden må vi være enige om målet, øke kapasiteten på bussen og få flere til å ta bussen sier Hopsø.

Han viser samtidig til at de 35 millionene årlig, som regnefeilen utgjør, fortsatt er innenfor usikkerhetsmarginen på 20 prosent, som ligger i Atbs mandat.

- Dette skjer ikke igjen. Det kan vi konstatere. Samtidig må vi ikke være så forskrekket over at kostnadene har gått litt opp når vi har bestilt flere bussavganger, sier Hopsø.