- Om lag halvparten av all plast, produsert etter krigen, ligger fortsatt i naturen, forteller fagdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag, Stein Arne Andreassen.

Plastdugnaden ble presentert på en pressekonferanse i Ringvebukta i Trondheim fredag. Til stede var også fylkesmann i Trøndelag, Frank Jenssen, konserndirektør Rolf Jarle Brøske og prosjektleder Siri Borthen Flatås, begge Sparebank1 SMN.

Kampen mot plast og marin forsøpling er et globalt problem, som må løses lokalt. Derfor inviterer Fylkesmannen og banken hele Midt-Norge med på plastdugnad. Brøske understreker at temaet er mer aktuelt enn noen gang. Plastforurensning fikk enorm oppmerksomhet da forskerne fant en hval på Sotra i fjor vinter med magen full av plast.

- Hendelsen gjorde et dypt inntrykk på oss alle. Vi må forholde oss til plastforurensning på en helt annen måte enn vi gjorde før. Vi må legge om adferden og ikke bruke så mye plast vi har gjort til nå, sier Rolf Jarle Brøske.

Sponser med én million

Banken har satt av én million kroner til ryddedugnaden. Den ber lag og foreninger bidra til å minske spredning og bruk av plast. Det kan søkes om støtte til f.eks. søppelsortering i klubben, mer miljøvennlig kunstgressbane og grønne tiltak i nærmiljøet.

- Få med deg skolen, laget eller foreningen din på ryddeaksjon i nærområdet. Vi gir 100 kroner i støtte for hver sekk med søppel som leveres til våre innsamlingssteder. Der settes det ut containere, sier Siri Borthen Flatås.

Hun legger til at dette er en dugnad alle kan være med på. 10. april utløper fristen for å søke. Selve aksjonen skal gjennomføres de to første ukene i mai. Banken inviterer også forskere, gründere og næringslivet i regionen til å komme med ideer, som kan redusere plastavfallet.

Lag og foreninger kan søke om støtte til f.eks. gummigranulatfangere på kunstgressbaner, ting som kan erstatte engangsbestikk og ellers redusere bruken av plast. Utstyr til bruk i ryddedugnaden som sekker og hansker kan hentes i banken.

Håper på budsjettsprekk

- Jo mer lag og organisasjoner samler inn, desto mer penger får de fra oss. Derfor er det ikke noe som skulle glede oss mer om akkurat dette budsjettet skulle bli overskredet, sier Brøske.

Plastdugnaden koordineres med Hold Midt-Norge ren, som er en kampanje for å engasjere frivillige til opprydding av søppel langs strendene i Midt-Norge. 10 renovasjonsselskap fra Helgeland til Romsdal har samlet kreftene til en felles ryddeaksjon for strandlinja. Kampanjen består av felles markedsføring og deltakerkonkurranser, og alle selskapene deler ut gratis ryddesekker og henter avfallet kostnadsfritt.

Som statens forlengede arm har Fylkesmannen det overordnede ansvaret for miljøspørsmål i Trøndelag. Frank Jenssen er bekymret for den økende plastforurensningen. 70 prosent av alt avfallet er plast.

- Bruk mindre plast i hverdagen. Rydd opp der du ser plast ligge ute i naturen og sørg for å få plasten til godkjent avfallsmottak, lyder oppfordringen fra Jenssen.

I 2005 ledet han et NHO-utvalg om avfallshåndtering, der utvalget kom med råd om hvordan man kan forebygge og redusere avfallsmengden. Siden har mengden plastavfall økt. Bevisstheten rundt marin forsøpling har også økt.

Spises av fisk og plankton

70 prosent av plasten havner på havbunnen. 15 prosent flyter rundt i havet og blir spist av plankton, fisk og pattedyr. Plast og isopor kan ha en nedbrytningstid på 400–500 år. Men forskerne frykter plasten kan bli til nanoplast og trenge inn i cellene på levende organismer.

Fagdirektør Stein Arne Andreassen sier det er vel og bra å kvitte seg med gummigranulaten på kunstgressbanen, men det største tilfanget av mikroplast er slitasje fra bildekk. Det eneste som kan redusere denne type forurensning er mindre bilkjøring.

Brøske opplyser at Sparebank1 SMN hvert år deler ut fra overskuddet til allmennyttige formål. Han legger ikke skjul på at de ble inspirert til å støtte en plastdugnad etter at Adresseavisen på lederplass etterlyste nettopp en slik dugnad.

Banken sponser også festivaler. Nå stiller banken krav til godkjente returordninger for plast og annet avfall.–Vi er hovedsponsor for RBK, der fokus er grønn stadion–alt fra lyssetting til innsamling av gummigranulat. I plastdugnaden er vi ute etter forslag til hvordan plast kan samles inn på en best mulig måte og ting som kan erstatte plast, sier Brøske.

Utfordrer andre bedrifter

Brøske legger til at dersom andre bedrifter stiller minst én million kroner til en slik ryddedugnad, slik SMN1 nå gjør, skal banken servere bedriften kake.

Fylkesmann Jenssen vil samle private og offentlige aktører i et spleiselag. På landsbasis er det stilt 80 millioner kroner til ryddedugnader gjennom Miljødirektoratet. Fylkesmannen oppfordrer i særdeleshet oppdrettsnæringen og Sjømat Norge til å bidra. Men det er ikke bare Kysten som forurenses, også i elver og innsjøer finner man plastavfall.

Brøske og Borthen Flatås oppsummerer aksjonen på følgende måte: –Plasten har et hav av tid, det har ikke vi.

foto
Miljøvennlig: Plastsekkene er laget av resirkulert materiale. Foto: Christine Schefte
foto
Dugnad: Sparebank1 SMN ved konserndirektør Rolf Jarle Brøske og prosjektleder Siri Borthen Flatås har tatt på seg spanderbuksene. Foto: Christine Schefte
foto
Samarbeider: Fylkesmann Frank Jenssen (t.v.) og konserndirektør Rolf Jarle Brøske i Sparebank1 SMN inviterer til felles dugnad for å få bukt med plastforurensing langs strendene. Foto: Christine Schefte
foto
Ivrige: - Se hva jeg fant, sier prosjektleder Siri Borthen Flatås. Konserndirektør Rolf Jarle Brøske følger ivrig med, mens fagdirektør Stein Arne Andreassen og fylkesmann Frank Jenssen konsentrerer seg om å finne mer plast. Foto: Christine Schefte
foto
Søppel: Prosjektleder Siri Borthen Flatås følger med på at konserndirektør Rolf Jarle Brøske (t.v.) og fylkesmann Frank Jessen fyller avfallssekken med søppel fra stranda i Ringvebukta. Foto: Christine Schefte
foto
Rensker opp: Litt av hvert dukker opp i fjæra i Ringvebukta, også restene av en tennisball. Foto: Christine Schefte
foto
Foto: Adresseavisen, Christine Schefte
foto
Rydder: Prosjektleder Siri Borthen Flatås i Sparebank1 SMN sier lag og foreninger kan søke om støtte til plastdugnad. Foto: Christine Schefte
foto
Spennende: Fylkesmann Frank Jenssen og prosjektleder Siri Borthen Flatås tyvstartet ryddedugnaden med liv og lyst i Ringvebukta fredag formiddag. Foto: Christine Schefte
foto
Plastdings: Fagdirektør hos Fylkesmann i Trøndelag, Stein Arne Andreassen, fant til og med en klips som lukker pølsepakken. Foto: Christine Schefte