Foreløpige beregninger, utført av værselskapet Weather Bell, viser at gjennomsnittstemperaturen i februar kan ligge nærmere 1,4 grader over det normale for perioden 1900 - 1999, melder nettstedet Future Tense.

Tredje globale varmerekord på fem måneder

En ny rekord i februar vil være tredje gang på fem måneder at det blir satt ny global varmerekord.

Ni av de ti varmeste månedene som er målt siden målingene begynte i 1880 er registrert siden februar 2015.

15 av de 16 varmeste årene globalt er registrert etter 2001.

Oktober i fjor ble den første måneden globalt hvor gjennomsnittstemperaturen lå 1,0 grader over det normale.

I desember ble det satt ny rekord 1,11 grader over normalen.

Også i atmosfæren viser satelittmålingene de høyeste temperaturene som noen gang er målt, viser tall fra  University of Alabama i Huntsville

LES OGSÅ: Havnivået stiger raskere enn på 2800 år

Kommentar: Historisk vendepunkt i Paris

LES OGSÅ: Kronikk. Veien videre fra Paris

- Vanvittig økning

- Det er ingen overraskelse lenger at den globale temperaturen stiger, men ingen har forutsett at den globale temperaturen skulle gjøre et så kraftig hopp oppover på kort tid.

At omtrent samtlige måneder i 2015 satte nye rekorder og at temperaturen fortsetter å stige i 2016 er vanvittig, sier klimaforskerBjørn Hallvard Samset ved Cicero senter for klimaforskning.

Han peker på at de siste 15 årene har den globale temperaturen bare økt marginalt, før den i fjor gjorde et stort byks.

LES OGSÅ: Rekordkaldt havområde skaper bekymring hos klimaforskerne

Forklaring: El Niño og global oppvarming

- Forklaringen på den kraftige økningen i 2015 er en kombinasjon av El Niño i Stillehavet (værfenomen hvor store områder med ekstra varmt havvann påvirker været over store deler av kloden. red. anm.) og global oppvarming,

Stillehavet, som er det største havområdet på kloden, spiller en svært stor rolle i klimasystemet. Når overflatetemperaturen endrer seg i Stillehavet, har det stor betydning for det globale klimaet, sier Samset.

Han har liten tro på at verden vil nå klimamålene på å begrense temperaturstigningen de neste tiårene.

- Realistisk vil verden ikke være i stand til å klare verken 1,5 grader eller 2,0 graders målet så fremt det ikke dukker opp en metode som fjerner CO2 fra atmosfæren, konkluderer Ciceroforskeren.

Gjør som 16 700  andre - følg VærAdressa på Facebook

Følg VærTorsten på Twitter

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

- Konsekvensen av å ikke lytte til forskerne

- Bildet er uhyre dystert. Vi ser nå konsekvensene av verden ikke tidlig nok lyttet til forskernes advarsler allerede på 90-tallet.

Det er fortsatt mye tut og kjør i den praktiske politikken, også her til lands. Senest ved fremleggelse av fagetatenes forslag til ny nasjonal transportplan hvor man både vil bygge masse nye motorveier og doble flytrafikken, sier leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund.

Han mener politikerne viser feighet i klimapolitikken.

- Norske politikere viser en klar motvije mot å innføre tiltak som monner med tanke på klimagassustlippene og forsøker i stedet å "grønnvaske" politikken med å bruke ord som "grønn vekst", "grønne sertifikater" og "grønn omstilling", sier Haltbrekken.

Han tror folk vil aksepterer upopulære tiltak  dersom de får en god forklaring.

- De norske politikerne tar ikke det lederskap man kan forvente i en så dyster situasjon. Våre barnebarn og framtidens generasjoner vil stille seg fullstendig uforstående til at det ikke langt tidligere ble satt i verk tiltak for å få ned klimagassutslippene, sier lederen i Naturvernforbundet.

Alt om klimakrisen

Klima for dummies: Dette kan du og jeg gjøre for å redde klimaet

Fire varme fakta om februar

* Deler av Arktis var 16 grader varmere enn normale i februar, noe som tilsvarer normaltemperaturen for juni.

* Isarealet i Arktis ihar aldri vært mindre i februar siden målingene begynte i 1979.

* I Europa og Sentral-Asia satt elleve land nye varmerekorder for februar.

* Også atmosfæremålinger på fem kilometers høyde viser ny rekord. Oppvarmingen var særlig sterk på den nordlige halvkule, hele 0,5 grader over den tidligere rekorden uansett måned.

Kommentar: Slik kan klimaet reddes

Kommentar: De som er mest bekymret

Kommentar: 1,5 °C med bismak

Ti varmeste måneder globalt 1880 - 2016

(i forhold til gjennomsnittstemperaturen 1900 - 1999)

1. Februar 2016 1.40 *

2. Desember 2015 1.11

3. Oktober 2015 0.99

4. November 2015 0.96

5. September 2015 0.92

6. Mars 2015 0.89

7. Januar 2007 0.88

Februar 2015 0.88

Juni 2015 0.88

10. August 2015 0.87

* Foreløpig beregning utført av Weather Bell

Kilde: NOAA