Da kommunestyret i Ørland møttes torsdag vedtok de å kaste lederen av kontrollutvalget. Inntil nå har kontrollutvalget blitt ledet av Jens Maseng (Ap) fra opposisjonen. Nå har kommunestyret i stedet valgt Linda Grande (Sp) fra posisjonen som leder.

Ordfører Tom Myrvold (H) ble i forkant av kommunestyremøtet spurt av gruppelederne i posisjonen – Høyre, Senterpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet, om å foreta nyvalg av kontrollutvalget. Sammen med Grande ble Hans Kristian Nordset (H) valgt som nestleder og Bjørnar Nesholen (H) som medlem.

- Vi gikk også fra fem til tre medlemmer i utvalget, sier ordfører Myrvold.

- Men ingen av de nye medlemmene er fra opposisjonen, selv om det er sedvane at utvalget som skal se dere i kortene kommer derfra?

- Vi hadde ikke tillit til sittende leder og ville ha et nytt utvalg. Selvfølgelig skulle også den nye lederen vært fra opposisjonen, for det er et godt demokratisk prinsipp at opposisjonen har lederen i kontrollutvalget. Men når vi i dag skulle ha nyvalg valgte Arbeiderpartiet å ikke stille med kandidat, fordi de i motsetning til oss har full tillit til han som måtte gå, sier Myrvold.

Ap bes finne ny kandidat

- Men du har ikke tillit til Maseng?

- Nei, jeg fastholder at jeg ikke har tillit til Maseng. Det handler om måten han har opptrådt på. Jeg har mange konkrete eksempler, men kan si at det handler om at han har vært svært egenrådig og også uryddig. Han har blant annet kontaktet privatpersoner uten å si at det er en del av en saksbehandling, han har fremmet egne interesser og han har uttalt seg på vegne av hele kontrollutvalget, uten først å ha hatt kontakt med dem. Alt dette skaper usikkerhet som igjen kan føre til en fryktkultur, og det gir Ørland kommune et omdømmeproblem, sier Myrvold.

Adresseavisen har forelagt Maseng denne kritikken, men han har valgt å ikke kommentere dette ytterligere.

Ordfører Myrvold er klar på at Arbeiderpartiet er velkomne til å komme tilbake og si de vil ha ledelsen i kontrollutvalget igjen, men da med en annen person enn Maseng.

- Opposisjonen kan når som helst komme å si at de vil ta ansvar igjen, og da får de lederen. Men i en situasjon hvor vi ikke har tillit til sittende leder og Ap ikke kommer med et annet alternativ, så må vi ta ansvar. Ut ifra situasjonen, så mener jeg kommunestyret gjorde et godt vedtak, sier Myrvold.

- Tar mannen, ikke saken

Knut Ring er gruppeleder for Ørland Arbeiderparti. Han reagerer kraftig på at kommunestyrets flertall har valgt et kontrollutvalg hvor alle medlemmene er fra posisjonen.

- Kontrollutvalget hadde en god leder og vi hadde også han som kandidat nå foran nyvalget. Han har gjort en god jobb. Det har derimot vært to saker det siste året hvor kontrollutvalget har konkludert med at reglene for offentlig anskaffelser er brutt, jeg tror dette er den egentlig bakgrunnen for at posisjonen kvitter seg med Maseng. De er tydeligvis ikke glade for å bli sett i kortene og bli pirket borti, så i stedet for å gå etter sakene de selv har vedtatt og fått kritikk for går de etter mannen som har kritisert dem, sier Ring.

Sakene han viser til handler om anskaffelsen av en risikoanalyse og innkjøp av tjenester innen eiendomsforvaltning.

- Arbeiderpartiet har fortsatt tillit til Maseng?

- Ja, absolutt, hvis ikke hadde han ikke vært vår kandidat. Personkarakteristikker bør folk holde seg for gode til, de får heller holde seg til saken, sier Ring om beskrivelsen Myrvold har av Maseng.

- Ordfører Myrvold sier dere får lederen i kontrollutvalget igjen, dersom dere kommer med et nytt forslag. Vil dere gjøre det?

- De sier vi må komme med et nytt navn, altså med et navn de vil skal komme med. Dette mangler jo så å si sidestykke i norsk politikk, for selvsagt er det ikke slik at vi i opposisjonen skal finne et navn posisjonen godtar. Vi har kommet med vårt forslag og ikke fått gjennomslag med det. Da har ikke vi andre navn på blokka.