Det skjer etter at de i årevis har diskutert andre løsninger.

Allerede 8. juni skal Stortinget etter planen behandle proposisjonen om kommunesammenslåing. Derfor haster det. Voldsomt.

Kommunene må i realiteten ha behandlet ferdig saken før 17. mai.

Voldsom hastesak

- Jeg tviler på om vi greier å lande en beslutning på så kort tid, sukker Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H).

Han og kommunen står allerede midt oppe i en krevende kommunesammenslåing med nabokommunen Rissa. Leksvikordføreren sier den nye rapporten inneholder mye positivt, men er skeptisk til om den tar høyde for de tunge utredningene og prosessene som ligger i en sammenslåing.

foto
Som bestilt. - Jeg føler at rapporten dekker godt de områdene vi har bestilt, sier direktør Alf-Petter Tennfjord fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Han mener det er god nok tid til at kommunene kan lodde stemningen for en storkommune før saken behandles av Stortinget i juni. Foto: Vegard Eggen

I likhet med Saghaug er Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) enig i at rapporten peker på spennende muligheter, men også han synes tiden er knapp.

- Vi ønsker å gi det seriøs behandling. Vi må ta de møtene som trengs for å behandle dette skikkelig. Hvis ikke må jo Stortinget ta beslutningen uten vårt innspill, sier Myrvold.

Forbereder rekordmøte

Også Rissa-ordfører Ove Vollan (H), som også er leder i Fosen regionråd, peker på tidsperspektivet som et problem.

- Personlig har jeg stor tro på en storkommune i fremtiden. Det er spennende muligheter, gitt at vi greier å samles om noe, sier han.

Kommunestyrene i alle de sju Fosen-kommunene hasteinnkalles derfor nå til det som kan bli Norges største kommunestyremøte noensinne. Det historiske møtet holdet i Bjugn kulturhus neste torsdag. Dit kommer også Nivi Analyse slik at alle politikerne kan få samme informasjon som ordførerne og rådmennene fikk på møtet på Brattøra i Trondheim torsdag denne uken.

- Folk har fått nok

Der fikk de blant annet høre at Nivi Analyse konkluderer med at det på Fosen «ligger svært godt til rette for å prøve ut en ny type generalistkommune», med stort ansvar for tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling. De mener derfor det er gode muligheter for å få nasjonal støtte til utprøving av en ny kommunemodell med nye oppgaver og roller.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Hastverk for samling av Fosen

Bjugn-ordfører Ogne Undertun er allerede overbevist. Han snakker entusiastisk om at en storkommune er riktig grep å ta. Han vil heller ha det enn en sammenslåing med nabokommunen Ørland. Samtidig er han åpen på at det er krevende å få det til nå så lenge to av kommunene allerede står oppe i en sammenslåingsprosess.

foto

- Blir det tilstrekkelig tid til å sikre en skikkelig lokaldemokratisk behandling og at folk får si hva de mener?

- I utgangspunktet bekymrer ikke dette meg. Utfordringen er lokaldemokratiet i den nye kommunen. Vi er vant til at innbyggerne involverer seg sterkt mange steder. Mitt inntrykk er at innbyggerne er mektig lei av "å bli involvert" i slike prosesser, sier Undertun

Misjonerer for sammenslåing

Nærmest som en vekkelsespredikant sto torsdag Geir Vinsand, mannen som regnes som landets fremste ekspert på kommunesammenslåing, foran rådmennene og ordførerne fra Fosen. Med stor patos og innlevelse snakket han om de ubestridte gevinstene som ligger i å slå sammen kommunene. I rapporten han presenterte er alle fordelene grundig gjennomgått og diskutert. «Mulige ulemper» og hindringer er også diskutert. Det har bare fått mye mindre plass. Ifølge Vinsand er det absolutt ikke rom for tvil.

foto
Misjonæren. Geir Vinsand fra Nivi Analyse sier det ikke er tvil om de mange fordelene med en storkommune når han legger frem rapporten: «Regionkommune på Fosen?» Foto: Vegard Eggen

- Fosen har alt og kan få til alt, til all evighet. Etter Fosen kommune blir det aldri mer spørsmål om kommunesammenslåing, fastslår Vinsand bastant.

300 000 kroner har det kostet, og fire ukers arbeid har det tatt for ham og kollega Magne Langset å utarbeide den 50 sider lange rapporten. De har blant annet intervjuet alle ordførere, rådmenn og opposisjonsledere i de syv kommunene. Konklusjonen er at en sammenslåing bør gjennomføres i 2022.

- Du misjonerer nærmest for sammenslåing nå?

- Ja, jeg er jo egentlig misjonær, hehe, sier Geir Vinsand til Adresseavisen.

- Ikke euforisk hallelujastemning

En av dem som ikke er helfrelst, er Ørland-ordfører Tom Myrvold. Før møtet torsdag påpekte han flere svakheter med rapporten. Den sier blant annet lite om hvordan kommunesentrene skal fungere og hvordan oppgaver skal fordeles. I etterkant av møtet på Brattøra snakker han om viktig infrastruktur som mangler på Fosen for å bygge en rasjonell kommune, blant annet bedre veiforbindelse på tvers og fiber for datanettverk.

Han viser til at effektiviseringsgevinsten ved en storsammenslåing er ca. 100 millioner kroner. Lokkebonusen fra Statens ved å slå seg sammen utgjør knapt dette.

- Vi skal ikke løpe inn i et nytt sammenslåingsvedtak i euforisk hallelujastemning. Pengene det er snakk om holder knapt til et par brukar. Jeg vil ikke stille et ultimatum, men jeg forventer at Staten sier mer om hvordan de tenker seg dette, sier Myrvold.