Hva bestemmes torsdag kveld?

Det vedtas at en ny storbyhall lokaliseres til Nidarø og det er Trondheim Spektrum AS som skal stå for dette. Alternative aktuelle steder legges nå vekk.

Når må jeg følge med for å få med meg debatten?

Etter at bystyret er ferdig med å diskutere budsjettet, er det klart for Nidarø. Da er klokken ca. 20 torsdag kveld. Alt streames og kan følges på Trondheim kommunes nettsider – eller aller helst: På adressa.no.

Hvilke partier mener hva?

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går inn for storbyhall på Nidarø. Høyre var først ut med å snu og fikk umiddelbart følge av Venstre. Deretter kom SV med på laget og denne uka De Grønne. Disse ønsker å utrede Sluppen-alternativet. Pensjonistpartiet opplyser at de ikke har bestemt seg.

Hva skal til for å endre flertallet?

Da må Frp snu i tillegg til et av småpartiene. Teoretisk kan det skje en sprekk i Aps gruppe. Men Ap er tradisjonelt gode på partipisk.

Hva er de ulike sidenes beste argumenter?

Ifølge Høyres Ingrid Skjøtskift må ikke ny storhall ende på Nidarø fordi det  1. Blir feil å presse inn et så stort anlegg på så begrenset område i en blindgate 2. Fordi det er store uløste problemer med hensyn til trafikk og  3. Det er store mangler på beredskap.

Ifølge Aps Geir Waage er Nidarø best fordi  1. Kommunen eier tomta og kan gjennomføre den uten å kutte i byggingen av skoler eller sykehjem  2. Man gir barne- og ungdomsidretten treningsarealet de trenger  3. Den nye hallen skal bygges på parkeringsplasser, i stedet for å bygge ned Øya med boligblokker.

Kan motstanderne nå bare pakke sammen?

Nei, løpet er ikke kjørt. Fortsatt er det viktige vedtak som skal gjøres. Først og fremst bystyrets sluttbehandling av reguleringsplanen som skal skje den 16. februar neste år.

Hvorfor er møtet i februar så viktig?

Fordi da skal reguleringsplanen vedtas. Da skal alle innsigelser ha kommet fram, og man må ha svart dem opp. Det betyr at det må gå fram hvordan problemene som åpenbart eksisterer, særlig mht. trafikk, beredskap skal løses. Hvis disse problemene framstår som uløselige, kan også Ap snu i denne saken.

Hva skal en ny storbyhall, uavhengig av lokalisering, inneholde?

Trondheim skal få en hall på 36 000 m² for messeformål, 9 håndballflater og en hall for større idrettsarrangement og konserter med kapasitet for 8000 publikummere på tribune og 12 000 tilskuere på flatt golv.

Hvis alt går slik flertallet nå ønsker, når står det klar en ny storbyhall på Nidarø?

Den er lovet å stå klar til håndball-EM i 2020.