Det var 16. august i år at en mann i 60-årene kom kjørende i bil i Meldal kommune. Det gjorde også en politipatrulje.

Tilståelse i retten

- De møtte bilen og så at frontruta var skadd med begrenset sikt. Patruljen stoppet derfor bilføreren, som var villig til å motta forelegg og samtykket til beslag av førerkort, sier Randi Fagerholt, fungerende lensmann i Orkdal, Skaun, Meldal og Agdenes.

Fredag i forrige uke måtte mannen møte i en tilståelsessak i Sør-Trøndelag tingrett, hvor han avga en uforbeholden tilståelse. Han var siktet for brudd på vegtrafikkloven.

Formildende

Påtalemyndigheten mente at en bot på 6000 kroner burde være rett straff for kjøringen med den knuste frontruten.

Sør-Trøndelag tingrett finner det imidlertid formildende at mannen la kortene på bordet i retten. I tillegg legger dommeren vekt på at siktede kjørte i svært lav fart - rundt 25 km/t - på en vei uten trafikk for å bringe bilen til verksted. Han dømmes derfor til å betale 5000 kroner i bot.

Påtalemyndigheten mente i tillegg at mannen i 60-årene burde fratas førerretten i tre måneder som følge av saken. Tingretten peker imidlertid på de samme formildende omstendighetene, og konkluderer med at tap av førerrett i én måned får holde.

Mannen vedtok dommen på stedet.