For St. Olavs hospital betyr det 189 millioner mer i året, hvis pengene ble fordelt etter samme lest som i 2017. Samlet for Helse Midt-Norge vil summen bli 1,68 milliarder mer over fire år, hevder Ap.

Arbeiderpartiet vil også heve lånerammen for helseforetakene. I dag kan sykehusene låne inntil 70 prosent når de vil investere i nye bygg og oppgradere. Ap vil løfte dette taket til 80 prosent for å få bedre sykehusbygg raskere. Det betyr at sykehusene i større grad kan unngå å selge eiendommer og ikke trenger å spare opp så mye egenkapital for å kunne bygge.

Ikke lommeboka som avgjør

- Det viktigste for oss de neste fire årene er å ruste vår felles helsetjeneste for fremtiden slik at vi sikrer at vi har en enhetlig tjeneste for alle og hvor det fremste av medisinsk ekspertise er tilgjengelig for alle. Det skal ikke være slik at helsetilbudet avhenger av egen lommebok eller at du har tegnet privat helseforsikring. Særlig når det gjelder psykiatri, trengs det et løft. Vi må snu bildet av at nesten en av tre som ber om hjelp, må snu i døra, sier Ap-topp Ingvild Kjerkol.

Aps milliardpakke vil innebære nærmere 1,7 milliarder kroner over fire år til Helse Midt-Norge, for St. Olavs Hospital betyr det 756 millioner kroner mer.

- Når vi i tillegg øker låneandelen fra 70 til 80 prosent, så gir det sykehusene bedre handlingsrom. Dette vil gi Nils Kvernmo en økonomisk forutsigbarhet når han skal bygge opp psykiatritilbudet, og det vil gjøre det lettere for sykehusene i Trøndelag og Midt-Norge å gjennomføre de investeringene de trenger, sier Kjerkol og ramser opp nytt senter for psykisk helse på Øya, nytt psykiatribygg ved Sykehuset Levanger og investeringer ved Sykehuset Namsos.

- Må selge likevel

St. Olavs hospital så seg i sommer nødt til å vedta å selge pasienthotellet og andre eiendommer for å ha nok egenkapital til å bygge nytt senter for psykisk helse. Det er med tungt hjerte, særlig hos de ansatte, at pasienthotellet selges. Sykehusdirektør Nils Kvernmo mener imidlertid det ikke ville endret saken om lånerammen hadde vært 80 prosent, slik Ap ønsker seg.

foto
Ja takk: Sykehusdirektør Nils Kvernmo vil gjerne ha større økonomisk handlefrihet enn i dag.

- Vi ville fortsatt hatt for liten egenkapital til å dekke de 20 prosent som da ville kreves. Salg av eiendommer på Tiller og Haukåsen hadde ikke strukket til. Jeg ville ikke endret min innstilling til styret om å selge, selv om lånetaket var 80 prosent, sier Kvernmo. Han er imidlertid positiv til utspillet om å øke mulighetene til å ta opp lån.

- Som andre sykehusdirektører setter jeg pris på større handlefrihet til å gjennomføre nødvendige investeringer.

Kjerkol sier at dette ikke er en redningspakke for pasienthotellet på Øya.

- Men dette vil gi bedre økonomi til St. Olav. Hvert år har de vært nødt til å kutte i psykiatritilbudet. Om dette vil gi sykehuset et handlingsrom slik at de kan revurdere å selge pasienthotellet, det er Nils Kvernmo den beste til å svare på. Men her har vi fire år med for lite penger til sykehusene. Poenget er at de ikke kvitter seg med funksjoner som pasientene har bruk for og som er en del av sykehusets ansvar og tilbud. Det må Kvernmo ivareta når de skal selge pasienthotellet, sier Kjerkol.

Hun understreker at det viktigste er å gi pasientene god behandling.

- Jeg mener at vi må starte med å behandle folk med psykiske lidelser, derfor må St. Olav prioritere det først. De har bestemt seg for å selge pasienthotellet, og det er nok en prioritering som viser den sykehusøkonomien Høyre og FrP har prioritert de siste fire årene, sier Ap-toppen.

Skal følge pasienten

Et annet av Aps løfter er å sørge for at hver pasient får en pasientkoordinator som følger deg fra du blir syk, og gjennom behandling til du er hjemme igjen.

Arbeiderpartiet mener også at nye medisiner og behandlinger må tas i bruk raskere enn i dag. Partiet vil korte ned godkjenningsperioden for legemidler og banebrytende behandling.