- Dette er en gård som har vært i slekta i mange hundre år. Tapet av boplassen, der generasjoner har bodd, er det aller tøffeste, sier Elling Nideng.

Gårdbrukeren på Kvål, er en av grunneierne som blir hardt rammet når ny firefelts vei mellom Ulsberg og Melhus skal bygges.

- Veien kommer gjennom tunet og vil gå midt inn i huset der, sier Nideng, mens han peker på driftsbygningen.

foto
Nideng driver med kjøttproduksjon på Kvål. Foto: terje svaan

Forstår frustrasjonen

Tirsdag behandlet kommunestyret reguleringsplanen for parsellen fra Røsskaft til Skjerdingstad i Melhus, der gårdsbruk og boliger må vike plass for ny motorvei.

- Jeg skjønner godt de som blir rammet, men det er behov for å gjøre noe med trafikksikkerheten på E6. Dessverre går det utover noen. Jeg forutsetter at de som blir berørt får erstatningen de har krav på, sier melhusordfører Gunnar Krogstad.

Prøvekjør strekningen i denne animasjonen.

foto
Her blir nyveien plassert i Kvål. Foto: Melhus kommune

Statens vegvesen har hatt ansvaret for å utarbeide reguleringsplanene for ny E6. Det statlige selskapet Nye Veier AS har fått oppgaven med å bygge veien mellom Ulsberg og Melhus, og to andre E6-prosjekt i Trøndelag. Byggestart er ikke avklart, men selskapet opplyser til Adresseavisen at de før jul vil legge frem en prioriteringsliste mellom de ulike prosjektene.

- Jeg er optimist av natur, og håper på snarlig igangsetting, sier melhusordføreren.

foto
Dette er et av husene som allerede er innløst. Foto: terje svaan

Mange har flyttet

Statens vegvesen har allerede startet oppkjøp av eiendommer som blir berørt av nyveien. I nabohusene til gårdbrukeren på Kvål er det mørkt i vinduene. Boligene er tømt og folk har flyttet.

- Mellom 15 og 20 hus er så langt innløst, men totalt må om lag 60 hus rives. Det er et puslespill å planlegge firefelts motorvei i et dalføre som dette, sier Lars Bjørgård i Statens vegvesen.

Han har vært prosjektleder for reguleringsarbeidet med den 66 kilometer lange veien.

foto
Dette viser ny firefelts vei med 100 km fartsgrense gjennom Melhus. Foto: Statens vegvesen

Konflikter mellom jordvern, kvikkleireområder, Gaula som vernet vassdrag, og innløsing av bolighus er blant forholdene som har påvirket valg av trase for ny E6. Melhusordføreren berømmer Statens vegvesens innløsing av boligeiere som blir berørt.

- Vi har lært av tidligere prosesser, og har hatt dyktige grunnerververe som gjort dette på en god måte, sier Bjørgård.

foto
Ny motorvei skal gå gjennom driftsbygningen til familien Nideng i Melhus. Håkon (12) og Magnus (17) mener det er trist, men ser frem til å få nytt bygg, tilpasset dagens drift med 120 vinterforede sauer. Foto: terje svaan

Fortsatt drift

Mens det er dødt i nabohusene, yrer det fortsatt av liv på gården til Elling Nideng. Flere hundre drektige sauer og ammekyr har tilhold i driftsbygningen på vinterstid. Både dette og ett av bolighusene på gården må rives.

- Vi må flytte og etablere oss et annet sted. Verst er usikkerheten om når det blir byggestart, og om dette drar ut i tid. I hodet har prosessen om at vi skal bort herfra startet, sier Nideng.

Familien blir ikke kjøpt ut før det er klart for E6-utbygging, og har fått beskjed om at de ikke vil få erstattet påkostninger de gjør på eiendommen, kun nødvendig vedlikehold.

- Jeg er opptatt av å se fremover, ikke sitte og synes synd på meg selv. Dialogen med vegvesenet har vært god, men vi er veldig skeptiske til prosessen videre. Vi regner med å bygge opp gården mellom nyveien og Gaula, men det forutsetter at staten gjør opp for seg, sier Elling Nideng.

foto
Elling Nideng håper prosessen med innløsning av bygningene ikke drar ut i tid. Foto: terje svaan