NEDERST I SAKEN SER DU FLERE ILLUSTRASJONER FRA ALLE FORSLAGENE.

- For meg fremstår Øya fremdeles som det beste alternativet, sier leder av byutviklingskomiteen Ferhat Güven (Ap).

Torsdag kveld ble politikerne i byutviklingskomiteen presentert for fire ulike alternativer til ny storbyhall i Trondheim. Både Brattøra, Sluppen, Sorgenfri og Øya/Nidarø er alternative lokasjoner som det ble gjort rede for.

For Øya/Nidarø sin del, ble det lagt frem nye, justerte tegninger – totalt tre ulike alternativer for den planlagte storhallen. De tre alternativene gir et samlet fotavtrykk på mellom 6450 og 7650 kvadratmeter. Mønehøyden er justert ned til mellom 24,15 og 25,75 meter. Vegghøyden er i de ulike alternativene på mellom 20,25 og 22,40 meter.

foto
Slik ser alternativ A ut for Trondheim Spektrum. Dette ble presentert for byutviklingskomiteen torsdag.

- Fremdeles best på Øya

Det var leder for byutviklingskomiteen, Ferhat Güven (Ap), som tok initiativ til gjennomgangen.

- Tanken var å få mest mulig informasjon om de ulike alternativene for politikerne som sitter i byutviklingskomiteen, sier Güven.

- Har du forandret mening etter presentasjonsrunden?

- For meg fremstår fremdeles Øya som det beste alternativet, men saken er ikke avgjort ennå. Nå avventer vi og ser hva utredningen som rådmannen gjør, lander på, sier Güven.

15. desember skal rådmannen legge frem sin rapport.

Fire presentasjoner

Det var fire presentasjoner som ble gitt politikerne torsdag ettermiddag og kveld:

* Sluppen: Framtidig storhall på Sluppen ble presentert av Ole Petter Bjørseth.

* Sorgenfri: Forslag om storhall på Sorgenfri ble lagt frem av Ivar Koteng.

* Brattøra: Morten Lillegraven ga informasjon om Trondheim Arena på Brattøra.

* Øya: Storhall på Nidarø ble presentert av Kjell Håvard Nilsen.

Alle presentasjonene ligger ute for offentligheten på nettsidene til byutviklingskomiteen i Trondheim.

foto
Dette er storbyhallen Trondheim Arena som Realinvest og E. C. Dahls Eiendom mener bør bygges på Brattøra. Tegnigen er fra da forslaget først ble presentert i 2011, og den ble igjen presentert for byutviklingskomiteen torsdag.

- Bare kosmetiske endringer

Michael Momyr (H) er nestleder i byutviklingskomiteen.

- Jeg synes alle de tre nye alternativene er interessante, sier Momyr.

Når det gjelder Øya-alternativet, sier han:

- Justeringene som er gjort, ser jeg bare på som bare kosmetiske endringer. Det er et solid og godt arbeid som er gjort med Trondheim Spektrum-alternativet, men jeg mener lokalisering på Øya likevel i strid med god byutvikling, sier Momyr. På det første forslaget var Spektrum planlagt 28 meter høyt. Nå er det redusert til 24 meter på det forslaget som vises her. Dra pilen over bildet for å se forskjellen. requireReady(['lib/image.compare.slider'],function(ics){});

Trond Åm (V) synes det var veldig positivt at de fire fikk anledning til å presentere forslagene sine:

- Øya-alternativet er mer gjennomarbeidet nå, og det ser bedre ut enn den boksen som ble presentert i Adresseavisen i sommer. Men det er fortsatt et dominerende anlegg, mener Åm.

Han mener Sluppen peker seg ut som det mest realistiske alternativet i øyeblikket:

- Men om det er en farbar løsning, det kan jeg ikke si. Det må vi få avklart før desember. Det blir spennende å se hvordan rådmannen behandler forslagene, sier Åm.

- Sluppen beste alternativ

Ola Lund Renolen (MDG) sier han ikke har bestemt seg ennå, men:

- Det inntrykket anlegget på Nidarø har fått, er mye bedre enn før. Så det er først og fremst trafikk- og logistikkproblemene som er store, ikke bygget i seg selv, sier Renolen.

Han mener at Brattøra-bygget er det arkitektonisk sett fineste, men at det er et stort problem at tomta trolig ikke er aktuell.

- Sorgenfri-alternativet slo Koteng selv fast at nå er uaktuelt, siden formannskapet har gått vekk fra en delt løsning for storhallen, forteller Renolen.

Personlig mener Renolen at Sluppen er det beste alternativet av logistikkårsaker.

- Men økonomien i det hele er ikke presentert ennå, vi vet jo bare hva utbyggerne ser for seg. Derfor blir det spennende å se hva rådmannen sier i desember, sier Renolen.

LES DEG OPP. HER ER ÅRETS SAKER OM STORHALL-DEBATTEN

Skeptisk SV-representant

Sluppen og Sorgenfri fremstår som de beste alternativene for Ingrid Marie Sylte Isachsen (SV), som også sitter i byutviklingskomiteen.

- Vi må legge storhallen på et sted som tåler høyden og som tåler volumet, sier Isachsen.

Hun er skeptisk til Brattøra på grunn av høyden. Når det gjelder Øya, sier hun:

- Det er en stor hall som vises godt i terrenget, for å si det slik. Mitt hovedargument mot Nidarø er fremdeles trafikksituasjonen, sier Isachsen.

Bernt Brovold (Sp) synes alle innleggene var interessante, men han har en favoritt:

- Nidarø-hallen er best utredet, naturlig nok, og det er også min personlige favoritt. Der har vi eksisterende haller og man bygger på toppen av det. Det er sentralt i byen og lett tilgjengelig. Den er også bra for å få messevirksomheten tett på Midtbyen, sier Brovold.

foto
Sorgenfri: Det er nok plass til storhall og messehall på Sorgenfri ifølge Ivar Koteng. Han presenterte sitt forslag for byutviklingskomiteen torsdag. Foto: Ill: Koteng Eiendom
foto
Slik ser Trondheim Spektrum ut i alternativ B som ÅF Advansia, tidligere Optiman, presenterte for byutviklingskomiteen torsdag.
foto
Slik ser alternativ A for Trondheim Spektrum ut sett fra Ila/nedre Byåsen. Dette ble presentert for byutviklingskomiteen torsdag.
foto
Slik ser det ut under kamp i alternativ B for Trondheim Spektrum.
foto
Slik kan det se ut under konsert i nye Trondheim Spektrum i alternativ B som ÅF Advansia, tidligere Optiman, presenterte for byutviklingskomiteen torsdag.
foto
Sluppen: - Storhallen er optimalt lokalisert i forbindelse med hendelser gjennom en robust, sikker og svært fleksibel tilgjengelighet, mener administrerende direktør Ole Petter Bjørseth i Kjeldsberg Eiendom.
foto
Sluppen: Administrerende direktør Ole Petter Bjørseth i Kjeldsberg Eiendom la frem Sluppen-alternativet. Foto: Ill: Selberg arkitekter/Kjeldsberg Eiendom