Så mye matro blir det ikke. Egentlig er det bare busser og drosjer som har lov å kjøre gjennom hele Olav Tryggvasons gate, uten å måtte svinge til høyre eller venstre.

Men i løpet av den knappe timen Adresseavisens reportere spaserte langs fortauet, ga de fleste bilistene blaffen i å følge skiltene som viser påbudt kjøreretning. Politiet glimret med sitt fravær, og statskassen gikk glipp av betydelige bøteinntekter.

- Vi synes ikke det er så ille, det er færre biler nå enn før trafikken i gata ble regulert. Men kanskje er det på grunn av ferietiden.

Thomas Linaker (30) og Kristina Solheim (27) bor på Lade og jobber i Midtbyen. De spiser ofte lunsj sammen, og da er det greit å møtes ved Dromedar kaffebar i Olav Tryggvasons gate, midt imellom arbeidsplassene.

Reiser kollektivt

Begge mener færre privatbiler i Olav Tryggvasons gate bidrar til et bedre bymiljø. Det er ikke lenge siden de flyttet til Trondheim, og bil har de ikke.

- Vi tar bussen til jobben, som er vårt bidrag til å gjøre Trondheim til en triveligere og mindre forurensende by. Færre biler er med på å skape en enda mer attraktiv by, sier Thomas.

Verken han eller Kristina var klar over at de aller fleste privatbilene som passerte kafébordet deres faktisk kjørte i strid med skiltbestemmelsene.

Spent på tallene

- Det er ennå for tidlig å si hvordan restriksjoner på bilkjøringen gjennom Olav Tryggvasons gate vil merkes på omsetningen. Ennå har det gått bare vel en uke, sier butikkansatt hos Søstrene Grene, Marit Jenssen.

Så langt er det levering av varer som byr på utfordringer. Tidligere kunne vareleveransene skje fra Olav Tryggvasons gate, men nå må lastebilene kjøre inn Brattørgata.

- Sommeren er vanligvis en stille periode for varehandelen. Hvorvidt vi vil oppleve en svikt eller en økning i salget, vil vi nok ikke se før til høsten, tror Marit.

Men hun synes å merke mer folkeliv. Nærmeste nabo, Dromedar kaffebar, trekker flere gjester, og forhåpentligvis vil det også dryppe noe på naboene også i form av økning i salget.

Positive tiltak

De fleste kafégjestene og næringsdrivende som Adresseavisen snakket med, stiller seg positive til en reduksjon av biltrafikken gjennom Midtbyen. Men konkrete tall for omsetningen vil ikke foreligge før senere når folk er tilbake fra ferien og turistene har reist videre. En god del av dem som i disse dager inntar serveringsbordene og kommunens benker langs Olav Tryggvasons gate, er turister.

Det er kommunalteknikk i Trondheim kommune som er ansvarlig for å gjennomføre de nødvendige tiltakene i forbindelse med å gjøre Olav Tryggvasons gate til miljøgateprosjekt. Endret kjøremønster ble innført mandag 16. juli. På grunn av ferieavvikling kunne ingen i kommunalteknikk tirsdag svare på hvilke erfaringer man har gjort med prosjektet så langt.

Politiet har hittil nøyd seg med å stoppe bilister og informere om endret kjøremønster. På grunn av ferier kunne ingen i politiet si når neste kontroll vil bli holdt og om de da vil begynne å ilegge forelegg.

Påbudt kjøreretning

Det er bl.a. påbudt kjøreretning mot Søndre gate eller Jomfrugata, mens syklister har fått egne felt og fotgjengere bredere fortau. Påbudt kjøreretning gjelder for alle bortsett fra buss, drosje og sykkel. Elbiler, mopeder og motorsykler må følge påbudt kjøreretning på samme måte som andre privatbiler.

En fersk byromsundersøkelse som byplankontoret har gjennomført, viser at innbyggerne i Trondheim ønsker nettopp mer grønt, sitteplasser og mindre trafikk. Olav Tryggvasons gate er snevret inn til ett felt i hver retning. Østover er deler av gata omgjort til sykkelfelt, benker og blomsterkasser.

Rådmannen har bedt om månedlige rapporter fra Olav Tryggvasons gate om trafikkutvikling, handel, gateliv og sikkerhet, som vil bli lagt frem for formannskapet.

foto
Ingen kontroll: Mange kjører fortsatt feil i Olav Trygvasons gate etter at den ble lagt om til miljøgate. Her er det påbudt sving til venstre, som knapt noen respekterer, eller kjører av gammel vane. Foto: Espen Bakken, Adresseavisen
foto
Matpause: Kristina Solheim og Thomas Linaker har satt seg ned ved et kafébord i Olav Trygvasons gate. Rett ved durer bilene forbi. Mange bilister respekterer ikke påbudet om å svinge opp Søndre gate. Foto: Espen Bakken, Adresseavisen
foto
Miljøgate: Olav Tryggvasons gate har vært såkalt miljøgate i vel en uke. Få om noen følger påbudsskiltene. De som kjører ulovlig, er i flertall. Foto: Espen Bakken, Adresseavisen
foto
Handel: Ekspeditør hos Søstrene Grene, Marit Jenssen, sier det ennå er for tidlig å fastslå om omsetningen har gått opp eller ned etter at Olav Tryggvasons gate ble miljøgata. Foto: Espen Bakken, Adresseavisen