Etter halvannet år med et meget ustabilt arbeidsmiljø for ansatte, som har gått utover elevenes læringsmiljø, valgte Trondheim kommune mandag å bytte ut rektor ved Sjetne skole. I formannskapet ble saken heftig diskutert.

LES KOMMENTAR: En nødvendig skittentøyvask

Anklaget foreldre

Mandag sendte kommunaldirektør Camilla T. Nereid ut en pressemelding (ekstern lenke) hvor det ble orientert om konfliktene gjennom halvannet år. I denne har kommunen valgt stor grad av åpenhet i sine vurderinger og beskrivelsen av sakens detaljer slik de oppfatter dem. I pressemeldingen går kommunaldirektøren også langt i å anklage foreldre og lærere, noe lærerne reagerte på etter å ha lest meldingen.

Under den åpne delen av formannskapet tirsdag (ble stengt for offentligheten etter orientering, journ.anm.) fikk Nereid knallhard kritikk fra flere politikere, og ordfører Rita Ottervik var ikke nådig.

foto
Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid Foto: Morten Antonsen

Skyver ansvaret fra seg

- Åpenhet er fint, men måten rådmannen flytter fokus og skyver ansvaret over på foreldre, reagerer jeg kraftig på, sa Ottervik.

Ordføreren sa i den åpne orienteringen at hun beklager på Trondheims vegne, overfor foreldre, elever og lærere ved skolen. Det overordnede ansvaret ligger til syvende og sist på politikerne. Flere av formannsskapets medlemmer presiserte det da de kritiserte at de ikke hadde fått den løpende orienteringen de mener å ha krav på.

- Å sende ut denne pressemeldingen er en veldig spesiell måte å gjøre det på. Det som står der stemmer ikke med det virkelighetsbildet jeg har fått gjennom samtaler og e-postutveksling med foreldre. Jeg mener rådmannen har lagt ved et partsinnlegg, og ikke en faktisk orientering om virkeligheten på skolen. Mine samtaler med foreldre støtter det Adresseavisen har skrevet. Jeg er skuffet over rådmannen, sier ordføreren.

LES BAKGRUNN: Full krise ved skole i Trondheim

LES KOMMENTAR: Karakter: Ikke bestått

- Minst kloke jeg har sett

Høyres Ingrid Skjøtskift utdypet kritikken.

- Det er skapt inntrykk av at kommunen holder hånda over sine egne. Det er problematisk. Den pressemeldingen hoppet jeg i stolen av. Det at kommunaldirektøren peker på alle andre enn ledelsen er veldig problematisk. Ansvaret for at man ikke lykkes kan ikke flyttes nedover i systemet. Det er ledelsen som må ta ansvaret for ikke å ha sett, og ha løst, problemene. Dette er det minst kloke jeg har sett av kommunen i min tid som politiker, sa Skjøtskift.

Hun la til at hun er skremt over behandlingen av varslerne i denne saken.

- Hvordan vi behandler varslerne er urovekkende. De er ikke blitt møtt slik de skal, sa Skjøtskift.

Ottervik støttet henne.

- Det finnes ingen tjenestevei for innbyggerne i Trondheim kommune. Det er en drøy ansvarsfraskrivelse fra kommunens administrasjon, og en drøy tilsidesettelse av rollefordelinga. Innbyggerne skal få stille spørsmål og møte oss alle.

Nedsettende om foreldre

Nereid forsvarte seg blant annet med at sykefraværet var høyt før den nå avsatte rektoren kom til skolen. Hun snakket også om et foreldremøte i februar hvor foreldre "bokstavelig sto på stolene, og ropte om rektors avgang".

- Jeg har aldri vært borti maken til oppførsel. Jeg var til stede, og ble rystet langt inn i margen over foreldres oppførsel. Flere gråt, sa Nereid.

- Jeg har også hørt om dette foreldremøtet, men i en annen versjon. Det er sikkert flere tanker om hvordan dette møtet var, innvendte ordføreren.

Nereid refererte også til heftige facebookinnlegg i lukkede foreldreforum. Kritikken av Nereids udokumenterte facebook-argumentasjon runget fra flere representanter.

- Jeg synes du snakker nedsettende om foreldre. Og hva er hensikten med å referere til formannskapet det som foreldre skriver på et lukket forum på Facebook, spurte Aps Marek Jasinski.

foto

Sprer ansvaret

Nereid innrømmet at det var uheldig av henne å referere til en lukket Facebook-gruppe.

- Vi har aldri lagt skylda på foreldre eller på lærernes sykefravær. Det er alltid fellesskapet som har ansvaret. Vi har pekt på noen av årsakene som relateres til andre forhold enn sykefravær. Hadde vi ikke ment at ledelsen ved skolen har ansvaret, ville ikke Øystein By Rise vært rektor i dag (nytilsatt mandag, journ.anm.), sa hun.

Nereid fikk støtte fra rådmann Morten Wolden og tidligere fungerende direktør for oppvekst og skole, Olaf Løberg.

- Jeg er litt overrasket over ordførerens reaksjon. Det er aldri blitt satt inn så mye ressurser på en skole som på Sjetne i høst. Det er ingen bagatellisering når vi avsetter rektor og ansetter ny over natta, sa rådmann Morten Wolden.

Foreldre reagerer

Foreldre og foreldrerepresentanter har reagert kraftig på hvordan de blir fremstilt i media av kommunalledelsen. Kommunaldirektøren skrev i pressemeldinga at foreldrene har bidratt til å skape uroen.

- Vi har vært opptatte av å tale elevenes sak og blir i stedet ansvarliggjort for uroen som har vært på skolen, sier en representant for FAU i et brev til Rita Ottervik.

Foreldre mener at kommuneledelsen prøver å pynte på situasjonen for selv å framstå i et bedre lys.

- Dette er regelrett ansvarsfraskrivelse og lite erkjennelse av situasjonen slik den faktisk er og har vært. Det vitner om liten forståelse og innsikt, og framstillingen av hele foreldregruppa er svært unyansert, sier en representant fra FAU.

Ikke nådd frem

FAU forsvarer sine handlinger i denne saken. De stiller og spørsmål ved hvordan kommuneledelsen tenker å lære opp en hel foreldregruppe.

- Vi foreldre har handlet etter den arbeidsløypa som er lagt for foreldrerepresentanter og skoleledelse. Når vi ikke har nådd frem har henvendelser gått til rektors leder, altså kommunalsjef for skole og til kommunaldirektøren. Som foreldrerepresentanter har det vært helt nødvendig å varsle om kritikkverdige forhold.

FAU har varslet både på vegne av enkeltbarn og klassemiljøet på flere trinn.

- Dette har tidligere vært omtalt som en heksejakt, på tross av det vi mener er saklige beskrivelser og god dokumentasjon, sier foreldrerepresentanten.