Ved nyttår pakket den tidligere gruppelederen og formannskapsrepresentanten Brox sakene sine i rådhuset og startet som bedriftsrådgiver i selskapet Avantas i Trondheim.

I april fikk han den første telefonen fra Overvik som ville ha ham med på laget.

- Jobbmessig var det, ifølge loggen min, i april jeg hadde den første kontakten med Kolbjørn Selmer i Overvik Utvikling. Men jeg kjenner Kolbjørn godt, og har naturligvis snakket med ham før, sier Brox.

- Hva slags råd gir du?

- Jeg har svart på noen spørsmål og gitt råd. Men hva de har spurt om, må de svare på. Jeg har hatt noen få møter med dem, i tillegg til noen telefoner. Overvik er absolutt den minste kunden jeg har, sier han.

- Jobber ikke for oss

Kolbjørn Selmer i Overvik Utvikling benekter at Brox jobber for dem som konsulent.

- Yngve Brox er ikke ansatt hos oss. Han var innleid gjennom sin arbeidsgiver Avantas på et oppdrag for oss før sommeren, for å sette opp en oversikt, sier Kolbjørn Selmer.

- Vi ble invitert av ledelsen i Trondheim Høyre om å komme på et medlemsmøte for å informere om områdeplanen som skal legges frem for behandling. Det har vi gjort.

- Hva kan Brox bidra med opp mot politikerne?

- Yngve Brox har ikke gjort noen jobb med å bidra mot noen politikere for oss, verken før eller nå.

- Men han var med i møtet med Høyre?

- Yngve Brox var invitert til møtet av ledelsen i Trondheim Høyre, ikke oss. Hvorfor de inviterte ham og hensikten med at han deltok, må du spørre ledelsen i Trondheim Høyre om, det vet ikke jeg.

Hva slags oppdrag gjorde Brox faktisk for dere?

- Yngve Brox var innleid via Avantas til å gjøre et arbeid sammen med arbeidsgruppen som jobber med områdeplanen på Overvik for å lage et internt faktaoppsett på saksgangen vi har vært gjennom siden 2013. Han kjenner historikken i saken godt, og dette var en effektiv måte for oss å få samlet historikken på. Det er samtidig greit å presisere at Yngve Brox, verken alene eller via sin arbeidsgiver, har vært innleid av oss til noen form for arbeid opp mot politikere.

Invitert av byutviklingsgruppa

foto
Yngve Brox deltok denne uken på et møte om Overvik-utbyggingen med Høyres byutviklingsgruppe. Foto: Kim Nygård

I innkallelsen til møtet med Høyres byutviklingsgruppe onsdag var Brox titulert som tidligere gruppeleder. Det sto ikke noe om at han har hatt Overvik Utvikling i sin portefølje. Dette orienterte han selv om da han fikk ordet. Brox redegjorde for arbeidet med kommuneplanens arealdel. Selmer orienterte om arbeidet med utbyggingen.

- Er det heldig at du jobber opp mot politikere kort tid etter at du sluttet som politiker, Brox?

- Som politiker i formannskapet har ikke jeg hatt noe tilgang på annen info enn det alle andre har. Alt er åpent på kommunens hjemmeside. Etter at jeg trakk meg fra alle verv innen politikken, har jeg ingen habilitetsbindinger i kommunen overhodet. Jeg har ingen verv i Høyre. Så hvis arbeidsgiver vil bruke meg til en slik jobb, kan jeg gjøre det uten at det er galt. Ved møtestart orienterte jeg om at Overvik Utvikling i noen tilfeller har vært kunde hos meg. Dermed visste alle det, sier Brox.

- Kan det være problematisk at du jobber for Overvik nå, kort tid etter at du sluttet som politiker?

- Nei. Jeg har ikke opptrådt på vegne av Overvik Utvikling overfor noen. Jeg har gitt noen råd og innspill på forespørsel. Jeg har aldri vært i nærheten av en gråsone som politiker og kommer ikke til å være det nå heller. Jeg har den jobben jeg har, og det er ingen overlapp av roller, og jeg kjører ikke med doble hensikter. Aldri, sier han.

Vanskelig sak

Bystyret vedtok i 2014 kommunens arealplan der Overvik-området sammen med flere andre ble omdisponert fra landbruk til boligformål. Dette skjedde mot rådmannens innstilling. Overvik Utvikling fikk året etter selv ansvaret for områdereguleringen – etter utbyggerens ønske, støttet av et politisk flertall med Ap, Høyre og Venstre. Siden har det blant annet vært strid om nye Jakobsli skole bør ligge inne på området som skal bygges ut, eller utenfor. Det politiske flertallet kom til at skolen bør ligge utenfor området, noe som kan øke utbyggernes potensielle fortjeneste.

Varslet om kontakten

Yngve Brox understreker at han også har sagt fra til kommunalrådene Ingrid Skjøtskift og Berit Tiller hvis Overvik er kommet opp som tema i samtale.

- Jeg har aldri hørt at jeg har opptrådt uryddig, og jeg vet jeg aldri har vært det.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter.