Adresseavisen har fått innsyn i opprinnelig og korrigert ligning for 2016 for stortingsrepresentanten fra Orkdal. Den viser at Asphjell fikk vel 187 000 kroner mer i skattbar inntekt, og økt skatt på nesten 47 000 kroner i 2016, etter at ligningen ble korrigert.

Skatteetaten, ved senior kommunikasjonsrådgiver Linn Herredsvela, vil ikke gi innsyn i tidligere år, og med henvisning til taushetsplikten vil hun heller ikke kommentere bakgrunnen for at Asphjells inntekt og skatt har økt betydelig etter at den ble korrigert.

Da Adresseavisen forelegger Asphjell informasjonen Adresseavisen har fått innsyn i, vil han først ikke kommentere det, og henviser til skatteetaten å kommentere. Men etter å ha tenkt seg om, bekrefter han at han ikke har oppgitt riktig skattbar inntekt. På direkte spørsmål fra Adresseavisen bekrefter Jorodd Asphjell at dette ikke bare gjelder 2016, men også ligningen for 2015.

LES KOMMENTAREN: Asphjell burde vite bedre

- Var det nøyaktig samme beløp de to årene?

- Det stemmer, svarer Asphjell.

Det betyr at han i løpet av 2015 og 2016 lot være å innrapportere nesten 375 000 kroner, og fikk nesten 94 000 mer i skatt. Asphjell bekrefter at en del av det den ekstra skatten er tilleggsskatt, eller straffeskatt som det heter på folkemunne.

Betydelige inntekter på utleie

Asphjell opplyser at det er et utleieforhold som er årsaken.

- Var det du som tok kontakt med skattemyndighetene for å oppgi at din skattbare inntekt var høyere enn det du hadde oppgitt?

- Det var skattekontoret som gjorde meg oppmerksom på dette, svarer Asphjell.

For ikke å få tilleggsskatt er det avgjørende at skatteyter selv tar initiativ til at skatteetaten får riktig informasjon (se intervju med seniorrådgiver i skatt Midt-Norge lenger ned i saken).

- Det er mitt ansvar

- Hvorfor var ikke riktig skattbar inntekt oppgitt?

- Det er min plikt å ansvar og sette meg inn i dette og rapportere riktig.

- Du er stortingsrepresentant. Bør du ikke oppgi rett inntekt til beskatning?

- Som sagt, så er det mitt ansvar og rapportere riktig og sette meg inn i gjeldende regler.

- Du har altså hatt en utleiedel hvor inntektene skulle vært oppgitt som skattbar inntekt?

- Ja.

- Kunne du ikke regelverket?

- Jeg har leid ut en hybelleilighet i mitt hus i mange år. Men da jeg flyttet over i mine foreldres hus, fikk jeg en større utleiedel og skulle dermed ha endret dette.

- Hva tenkte du da du ble oppmerksom på at du ikke hadde oppgitt det du skulle?

- Det var fryktelig ubehagelig og kjedelig, rett og slett. Jeg skjønner ikke hvor jeg har hatt hodet hen. Det ble selvsagt ordnet med en gang, forsikrer Asphjell.

- Tilleggsskatt er en sanksjon

Seniorrådgiver i Skatt Midt-Norge, Jan Inge Fjørtoft, kan ikke kommentere den konkrete enkeltsaken av hensynet til taushetsplikten. Han uttaler seg derfor på generelt grunnlag.

- Hva er tilleggsskatt?

- Det er egentlig en sanksjon, som benyttes hvis skattyter oppgir ufullstendige eller uriktige opplysninger.

- Kommer dette i tillegg til at man må skatte for den inntekten man ikke har oppgitt?

- Det stemmer. Du får tilleggsskatt på den delen av skatten som kunne vært unngått.

- På folkemunne heter det gjerne «straffeskatt». Er dette det samme som tilleggsskatt?

- Det er riktig.

Du må si fra selv

- Hvis man har unndratt inntekter til beskatning, kan det fins noen unnskyldning for dette, som gjør at man slipper tilleggsskatt?

- Det kan fins unnskyldende grunner, for eksempel sykdom eller uerfarenhet.

- Hvis man selv sier fra til skatteetaten, kan man da slippe tilleggsskatt?

- Ja, hvis du selv frivillig beriktiger ligningen, kan du slippe. Men det forutsetter at du gjør dette før myndighetene tar opp saken med deg.

- Hvor alvorlig er det som skattyter å unndra inntekter til beskatning?

- Som skattyter er du pliktig til å oppgi alle opplysninger som er relevante for at skatteetaten kan fastsette riktig skatt. Hvor alvorlig det er å unndra skatt, viser seg i sanksjonene. Den vanligste satsen er 20 prosent tilleggsskatt, er forholdet regnet som grovt uaktsomt eller med forsett, kan du få så mye som 60 prosent tilleggsskatt. Det vil jeg kalle en ikke ubetydelig sanksjon.