I Trondheim er det mangel på et lavterskeltilbud for personer som ønsker hjelp med temaer knyttet til kjønn, identitet og seksualitet. Foreløpig er Oslo den eneste byen i landet med en egen helsestasjon for kjønn og seksualitet. I løpet av det siste året har de fått over 100 nye henvendelser angående transseksualitet, noe som er en dobling fra året før.

Etter samtaler med psykologspesialist med kompetanse innen LHBTQ+, Mari Ymjør Hagen på Østbyen barne- og familiekontor, og foreningen Fri, har Marte Løvik (Sp) og Ingrid Marie Sylte Isachsen (Sv) nå lagt inn et forslag til Trondheim kommune om en lignende helsestasjon i Trondheim sentrum.

foto
Psykologspesialist: Mari Hagen har sett et stort behov for å samle kompetansen på LHBTQ+ feltet.

- Barn som utfordrer kjønnsnormene står i risiko for å utvikle psykisk uhelse, mye på grunn av mangel på forståelse, kunnskap og aksept fra omgivelsene. Det er en ekstra sårbar gruppe, som trenger råd og veiledning. Skoleundersøkelsen fra 2015 viser at det fortsatt er mye mobbing og trakassering av trans, homofile og lesbiske. Derfor er dette et helt nødvendig tiltak, samtidig som vi må jobbe med nettverket rundt, som barnehage, skole og familie, mener Hagen.

- Voksne er ofte verst

15 år gamle Ola Hoemsnes Sandum har alltid vært utpreget glad i å pynte seg, og forteller at han hele livet har jobbet med å finne sin kjønnsidentitet. Han har møtt mye motgang, mobbing og misforståelser for sitt utseende.

- Voksne er ofte verst, for barn bare lurer på. De ser noe nytt, og lurer på hva dette er. Voksne kan være mer dømmende, men det har blitt mer akseptert både i media og skolemiljø nå.

Ola synes det er viktig med et lavterskeltilbud som dette, slik at folk slipper å stå på venteliste i flere år for å snakke med fagfolk. Han har tidligere hatt dårlige møter med fagpersoner som har vært trangsynte, og tror det skyldes uvitenhet og mangel på kompetanse.

- Det kan redde veldig mange barn og unge som sliter med dette. Jeg har erfart at det aller viktigste er å prate om det, og at det er veldig fint å bare høre på folk som kan mye om det.

Lite hjelp i Trondheim

Moren til Ola, Karin Hoemsnes, forteller at selv om dette er en liten gruppe mennesker, så er det ofte flere enn vi tenker at det er. I starten opplevde hun at det var lite hjelp å få i Trondheim, og at Ola hadde mange spørsmål hun ikke kunne svare på.

- Første tre år på skolen var en kamp. Vi har vært heldig med noen i hjelpesystemet, så har vi møtt noen som er midt på treet og noen som ikke har vært mye til hjelp. I vårt møte med hjelpesystemet hadde vi snakket noe med Mari (Ymjer Hagen journ. anm.), men vi fikk ikke bruke henne som fast psykolog siden hun hørte til Østbyen og vi i Midtbyen. Jeg har hørt om familier som flytter til andre kommuner for å få et bedre tilbud, men det at man må flytte innad i en by, det synes jeg ikke hang på greip. Når Mari er en av få med denne kompetansen i området, bør det være et tilbud som er tilgjengelig for alle.

Hun forteller at dette var for noen år tilbake, og at hun håper andre familier ikke møter på samme problemstilling i dag. Hun mener at et helsesenter er et steg i riktig retning, og at det også kan gi samtale, råd og veiledning til familien rundt.

- Når man er i familie så aksepterer man hverandre, men det er ikke sikkert man helt forstår. Ola har to yngre søsken, og vi har prøvd å finne en samtalepartner til de også, men vi får ikke tak i noen. Vi har fått beskjed om at familien er for ressurssterk. I tillegg er det mange foreldre som kunne trengt informasjon og samtalegrupper.

I tillegg har Karin Hoemsnes troen på at et slikt senter kan gjøre det lettere å stå frem blant de som er usikre.

- Jeg tenker at Ola har vært heldig som har en familie som ikke har gjort dette vanskeligere enn det er. For de som ikke har det like lett hjemme er det utrolig nyttig at de finner en plass hvor de slipper å være henvist eller måtte gå gjennom barne- og familietjenesten.

foto
Shopping: Ola Hoemsnes og mamma Karin Hoemsnes på shopping i Trondheim.

Metoo og digital bildedeling

- En slik helsestasjon vil være et tilbud med fokus på kjønnsidentitet og seksuell identitet. Sett i lys av dagens samfunn, med metoo og digital bildedeling, hvor mange ungdommer rapporterer om seksuelle krenkelser, vil en slik helsestasjon kunne dekke et behov også her, forteller psykologspesialist Hagen.

Hun mener at det finnes flere fagpersoner i Trondheim med kompetanse innen feltet, og at det dermed er gode ressurser til å lage et godt regionalt tilbud som dekker Nord-Norge og Midt-Norge. Hun ønsker selv å være en del av den samlede kompetansen.

- Det er bedrøvelig at barn og ungdom som trenger hjelp velger å ta kontakt med helsestasjonen i Oslo for å få råd og veiledning, mener hun.

Mye uvitenhet og lite kompetanse

foto
Sendt inn forslag om helsestasjon: Gruppeleder i Senterpartiet, Marte Løvik

Gruppeleder i Senterpartiet, Marte Løvik, forteller at de så et behov for en gruppe som ikke har et godt nok tilbud i dag.

- Nå er kompetansen spredt i bydelene innenfor barne- og familietjenesten. Selv om transseksualisme er fjernet som en psykisk diagnose, er det fortsatt mye uvitenhet og lite kompetanse i det ordinære tilbudet. Mange har høyere risiko for psykiske helseplager, og har behov for forståelse og kompetanse for at de skal kunne ha det så godt som mulig, sier hun, og legger til at dette ikke skal bli en blind kopi av tilbudet de har i Oslo.