Juryen i Borgarting lagmannsrett svarte torsdag ja med mer enn seks stemmer på om verdalingen har vært medlem i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS), og inngått terrorforbund.

Juryen trakk seg tilbake klokken 10.15. Etter snaue tre timer, inkludert lunsjpause, hadde de fattet en beslutning.

- Vi mener på ære og samvittighet, og med mer enn seks stemmer, at tiltalte er skyldig, sa juryens ordfører.

Hvor lang straff trønderen får er det opp til dommerne å bestemme. Både aktor og forsvarer prøvde under straffeutmålingsprosedyren, i etterkant av juryens avgjørelse, å påvirke dommernes avgjørelse i ulik retning.

- Terror et alvorlig problem

Aktor Frederik Ranke minner om alvoret i saken.

- Ikke alle fremmedkrigere er overbeviste islamister. Strenge straffer kan virke allmennpreventivt, og strenge domfellelser har allerede minsket reiselysten blant fremmedkrigere.

Ranke viser til at Michelsen sannsynligvis har hatt en militær funksjon i IS, at han har gjennomgått en standard opplæring, samt omgitt seg med andre fremmedkrigere.

- Det betyr at det er viktig å straffe strengt.

Kom ikke på bedre tanker

Videre viser Ranke til at Michelsen er den norske fremmedkrigeren som har oppholdt seg lengst i IS.

- Han har vinglet i sitt ønske om å være der. Det er normalt, spesielt når man begynner å kjenne på hvordan det er å være i et krigsherjet land. Uansett skal varigheten på oppholdet ha betydning for straffeutmålingen, anførte han, og legger til:

- Michelsen oppsøkte IS frivillig. Da bør det ikke være straffeformildende at han ikke kommer seg ut.

Aktor mener trønderen planla turen til IS i én måned før avreise.

- Det er skjerpende at han i denne perioden ikke kom på bedre tanker, sier Ranke, som mener at tidspunktet for avreise også er verdt å merke seg.

- Han reiste på det verst tenkelige tidspunktet. I november 2014 var det godt kjent hvilken type terrororganisasjon IS var. Han sluttet seg til gruppa i en tid der det kom mange nyheter om bestialske hendelser utført av IS.

Ikke erkjent straffskyld

At trønderen har hatt et liv med mye trøbbel og psykisk sykdom vektlegges ikke av aktor.

- Dessverre er dette et fellestrekk ved de fleste fremmedkrigerne. Det er ikke formildende at Michelsen ville bekjempe Assad.

LES HER: Terrordømt verdaling – nekter tilknytning til IS

Ranke trekker til slutt frem at Michelsen ikke har erkjent straffskyld på noe tidspunkt.

- Han skal derfor ikke ha strafferabatt for tilståelse. Han har heller ikke utvist noen form for anger. Han har kun beklaget at han satt seg selv i en slik situasjon, men ikke angret på hva han har utsatt andre for i Syria.

Ranke viser til at straffeutmåling ikke er en presis vitenskap

- Som i tingretten står vi fast ved ni år i fengsel, med straffefradrag for 963 dager i varetekt, inkludert perioden han satt fengslet i Tyrkia,

- Det skal føres bevis

Forsvarer Trygve Staff var ikke spesielt imponert over aktors presisjonsnivå.

- Hvilke punkter i straffeloven har han overtrådt? Det er ikke slik at man bare kan fylle inn momenter man tror har skjedd, slik jeg opplever at Ranke gjør.

At Michelsen har deltatt i militære kamper, eller stått vakt, er ifølge Staff kun antakelser.

- Det skal være bevist, noe det ikke er blitt.

Varighet og handlinger

Når forsvarerne likevel må godta premisset om at Michelsen har inngått terrorforbund og deltatt i IS, mener de det ikke skjedde før han bar vann til sivilbefolkningen og gravde bomberom. Det var i januar 2015.

- Var dette i IS-regi så er man nok sannsynligvis utenfor begrepet humanitær deltakelse.

Spørsmålet blir da hvor langvarig denne IS-deltakelsen var.

- Vi mener frem til 29. april 2015. Da hadde han aktive fluktplaner, sier Staff.

Samtidig viser forsvareren til vitnet fra Latvia, mannen trønderen reiste rundt med og planla flukt med i sju måneder. Latvieren er ikke er dømt for noe ulovlig i IS etter at han møtte Michelsen sommeren 2015.

Ikke undersøkt IP-adresser

At Michelsen skal ha inngått forbund med IS allerede før han reiste er Staff svært kritisk til. Spesielt med tanke på helsesituasjonen til trønderen på det tidspunktet.

- Det avvises blankt at han hadde kunnskap om IS på dette tidspunktet. Det er ikke foretatt undersøkelser av hvilke IP-adresser han brukte før han dro. Hadde dette vært gjort, hadde man kunnet si noe om Michelsens medievaner.

Om påstanden om mangel på anger, viser Staff til at Michelsen flere ganger har tatt avstand fra IS.

I tillegg kommer problemet med den tyrkiske dommen, som viser at Michelsen allerede er dømt for deltakelse i IS.

Staff mener straffenivået bør være under sju år. Det er usikkert når straffeutmålingen er klar.