- En slik kursendring fra Høyre- og FrP-regjeringen kan vi ikke være med å akseptere, sier Julie Indstad Hole som er leder i AUF i Sør-Trøndelag.

Denne uka ble det kjent at regjeringen har gitt klarsignal til en rotasjonsbasert styrke på om lag 335 soldater fra US Marine Corps, styrken skal ha fast tilholdssted på Værnes garnison i Stjørdal. Dette har blant annet Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt støttet, hun mener de amerikanske styrkene plasserer seg «godt innenfor dagens basepolitikk».

Dette reagerer derimot AUF kraftig på. Etter forslag fra AUF i Sør-Trøndelag vedtok AUFs landsmøte forrige helg at de ikke ønsker amerikanske soldater på Værnes.

Vil heller ha norske soldater

- Nå krever vi i AUF at Arbeiderpartiet kommer på banen, vi forventer at de ikke bidrar til å støtte Høyre- og FrP-regjeringens planer. En amerikansk base i Norge er et brudd med den lange linjen som ligger til grunn for det norske medlemskapet i NATO. Hvis det er slik at NATO har behov for mer enn 300 soldater på Værnes, så kan Norge utdanne disse selv. Norge må si nei til amerikanske baser på norsk jord, sier Hole.

AUF Sør-Trøndelag har fått hele AUF med seg, for på AUFs landsmøte ble det vedtatt at de ønsker at den norske basepolitikken skal ligge fast. Dette ble vedtatt «Norge skal opprettholde forbudet mot utenlandske militærbaser og stasjoner på norsk territorium».

For lite diskusjon

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) har understreket overfor Adresseavisen at Værnes ikke blir en amerikansk base.

- Amerikanerne er i Norge for å trene og øve sammen med oss. Dette er en god oppfølging av de lange linjene vi har i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk og våre tradisjoner for alliert øving, sier Søreide.

At soldatene er på rotasjon er ikke formildende mener AUF.

- Nei, dette må tolkes som en permanent tilstedeværelse. Selv om det nå er beskrevet som en liten base på rundt 300 soldater, frykter vi at dette kan bane veien for stadig større baser, sier Hole og mener dette er en sak det har vært for lite diskusjon om.

- Å skifte kurs i forsvarspolitikken nesten helt uten diskusjon er uakseptabelt.