– Dette er ikke noe enkeltlærere skal stå i alene. Rektor og skoleledelse må ta ansvaret, sier fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim.

En nasjonal undersøkelse Respons analyse har gjort for Utdanningsforbundet viser at 45 prosent av lærerne som ble spurt har blitt utsatt for trusler fra elever i løpet av de siste fem årene. 42 prosent har opplevd fysisk vold fra elever.

LES SAKEN: 200 ansatte i Trondheimsskolen har hittil i år meldt fra om at de har vært utsatt for slag, spark eller skalling

- Det er alvorlige tall vi ser fra Trondheim kommune og dem dere viser til i denne undersøkelsen Utdanningsforbundet. Det er godt at det avdekkes, men også grunn til å tro at mørketallene er store. Dette er ikke bare et problem på Oslo øst. Når vold og trusler i skolen blir et større problem for flere, må vi ta tak i det, sier fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim.

LES KOMMENTAREN: Tallene som skremmer

- Et stort problem

- Vi er bekymret for den utviklingen vi ser med økende vold og trusler i skolen, sier Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet Trondheim.

Alvorlig: Leder i Utdanningsforbundet i Trondheim, Geir Røsvoll, mener omfanget er stort og at det er en uholdbar situasjon.

Han mener situasjonen er skremmende og forlanger at kommuneledelsen tar det på alvor.

- Det skal ikke være slik at barn og ungdom skal bli utsatt for dette eller frykte vold og trusler. Lærere som kommer på jobb skal ikke føle seg utrygge og redde for å bli utsatt for vold fra elever.

Han får støtte fra kunnskapsministeren, som sier at ingen skal måtte grue seg for å gå på jobb.

Problemet øker

I 2017 sier 52 prosent av lærerne i barneskolen og 34 prosent av lærerne i ungdomsskolen at de en eller flere ganger har blitt utsatt for ubehagelige trusler fra elever i løpet av de siste fem årene.

I 2005 var tallet 19 prosent i barneskolen og 24 prosent i ungdomsskolen.

I 2017 har 51 prosent av lærerne i barneskolen og 19 prosent av lærerne i ungdomsskolen opplevd fysisk vold fra elever en eller flere ganger i løpet av de siste fem årene.

I 2005 var tallet 24 i barneskolen og 11 prosent i ungdomsskolen.

Det er altså særlig på barnetrinnet at det har vært en klar økning i omfanget av trusler.

Alvorlige overtredelser

I Trondheim er det drøyt 20 000 elever i grunnskolen og 3500 mennesker jobber der.

- Ingen ville akseptert en tilsvarende situasjon på egen arbeidsplass. Vold og trusler er alvorlige overtredelser som utsetter elever og lærere for fare, sier kunnskapsministeren som understreker at skolen skal være et trygt sted å være for elevene og en trygg arbeidsplass for lærere og andre voksne.

Han etterlyser en fordomsfri holdningen fra ledelsens side til problemene i skolen.

- Det er en uakseptabel situasjon. Først av alt må Trondheim kommune innrømme problemet og ta initiativ til samle sine rektorer for å få en oversikt over omfanget. Deretter må man finne løsninger. I Oslo samlet vi Justisdepartementet, politi og skole. I dette møtet konkluderte vi med at mye av det som skjer i skolen henger sammen med et ungdomsmiljø som blir mer brutalt. Og dette er ikke noe skolen kan stå i alene. Derfor trengs tettere samarbeid med for eksempel politi, sier Henrik Asheim.

Skole og skoleledelse har ansvaret

- Når vold utøves og alvorlige trusler fremlegges skal dette anmeldes til politiet av skolen ved rektor eller kommunens skoleledelse. Det er viktig å forstå at en enkeltlærer ikke skal stå i dette alene, sier Henrik Asheim.

Kunnskapsdepartementet har tatt initiativ til en utredning om tvang og makt i skolen, i kjølvannet av Djupedal-utvalgets arbeid om mobbing i skolen. Konklusjoner skal ligge på ministerens bord i mars neste år.

- Når kan en lærer utøve makt og tvang? Når kan en elev utvises? Dette er strengt i dag og skoler har ikke store sanksjonsmuligheter. I alvorlige tilfeller, hvor respekten for autoriteter er manglende, mener jeg at det er grunn til å utvise elever. Vold og trusler må få konsekvenser, sier Asheim..

Skole er både plikt og rett i Norge sett både fra elevens og skolens ståsted.

- Mange av disse elevene i en fortvilet situasjon i utgangspunktet, derfor må en eventuell utvisning følges opp med oppmøte i annen aktivitet og i kontakt med hjelpeinstansene. Og dessuten er det viktig at foreldre også tar ansvar, men da må de vite om hva som skjer i skolen, sier Asheim.