- Vi har hatt den digitale våren, og heldigvis uten de store opprørene, sier Siw Olsen Fjørtoft, som er prosjektleder for IKT i trondheimsskolen.

I dag er det 3 600 chromebooks i trondheimsskolen, og rådmannen har budsjettert med å kjøpe inn IKT-utstyr for over 20 millioner innen utgangen av 2018.

Målet er at alle fra 5. til 10. klasse skal ha sin egen datamaskin. Det er lette datamaskiner som lar skyen kjøre de fleste programmene, og er derfor langt billigere enn vanlige pc-er.

Fra høsten 2016 innfases datamaskinene trinnvis på grunnskolen til målet er oppnådd.

Trondheim: dårligst ut

I rapporten til prosjektgruppen «IKT i trondheimsskolen» kom det fram at Trondheim hadde lavest antall datamaskiner per elev av de ti største kommunene i Norge. Der to elever i Drammen delte datamaskin, måtte fire trondheimselever dele.

I 2014 setter derfor prosjektgruppen som mål å utjevne forskjellene internt i skolen, og å løfte det generelle nivået. Her inngår blant annet satsningene på digital meldebok og innføring av nasjonale prøver for dataferdigheter i grunnskolen.

Vraker It's learning

- Elevene vil for det meste forholde seg til Google Classroom, sier Fjørtoft.

Dermed vraker skolen læringsplattformen It's learning som har vært brukt siden 2009. Inn kommer et system laget av svenske International Software Technology (IST) med Google sine verktøy i bunn.

Til skolearbeid skal elevene nå bruke skybaserte chromebooks. Bakgrunnen er at prosjektgruppen ønsket en sømløs brukeropplevelse mellom ulike enheter og at alle bruker samme selvoppdaterende programvare.

Med disse tiltakene tror Fjørtoft at skolen kan løfte den digitale kompetansen til barna, som siden kunnskapsløftet i 2006 har hatt digitale ferdigheter som en av fem kjernekompetanser i skolen.

Nytt av året er at grunnskolen også tar i bruk Creaza, et program for lyd- og videoredigering.

Gjennom å kjøpe inn de viktigste lisensene for alle skolene håper Fjørtoft at forskjellene mellom skolene vil reduseres, samtidig som de får stordriftsrabatter.

Implementering er viktigst

Torgeir Waterhouse i bransjeorganisasjonen IKT-Norge mener overgangen som gjøres i skolen og Trondheim kommune har potensial til å gjøre dem mer effektive.

- Men man løper nødvendigvis ikke raskere av å få nye joggesko, sier Waterhouse over telefon.

Han mener at det for viktigste er å jobbe målrettet med å implementeringen teknologien og verktøyene på en god måte.

At oppgraderinger og utvikling av programmer skjer sentralt mener gjør det enklere å sette brukerne av utstyret i fokus.

Her kan prosjektgruppen fortelle at de jobber målrettet med rektorene på skolene i Trondheim, og at de har et nettverk av IKT-pedagoger som skal lære opp resten av skolenes ansatte.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

- Kan være uheldig

Alle elever i skolen skal nå bruke «Google Apps for Education» betyr at elevene vil venne seg til Googles programmer.

- Dette er situasjon vi kjenner godt fra andre næringer. Det er en grunn til at Tine er så opptatt av skolemelk, sier Waterhouse.

Han mener det er opp til skolene for å sørge for at elevene lærere å bruke verktøyene kritisk.

- Kan være uheldig at man bare bruker en leverandør sine tjenester, men det må bety at skolen pedagogisk sørger for at man ikke bare oppdrar brukere av en leverandør.

KRONIKK: Derfor vil vi bort fra målstyringa som har herjet skolen siden PISA-sjokket i 2001

foto
Sentralt styrt: Siw Olsen Fjørtoft er prosjektleder for «IKT i trondheimsskolen», de skal nå implementere Google Classrom i skolene. Foto: Martin Gundersen
foto
Ikke bekymret: Det er en grunn til at Tine er så opptatt av skolemelk, sier Torgeir Waterhouse i IKT-Norge, men han mener skolen kan lære elevene å bruke verktøyene kritisk. Foto: Pressebilde/IKT-Norge