I dag går fristen ut for høringen om overordnet plassering av NTNUs nye campus. Tirsdag vedtok formannskapet i Trondheim i hovedtrekk å støtte campusprosjektets anbefaling om et konsentrert campus, i området Gløshaugen, Elgeseter og Øya.

Ønsker integrering med byen

Formannskapet ber NTNU skape klarhet rundt grøntområder, kulturminner, grunnforhold og transport for et samlet campus. Politikerne ber også NTNU lage strategier for fortsatt tilstedeværelse i Midtbyen «som en viktig del av et attraktivt og levende campus». NTNU er i dag til stede på Kalvskinnet med blant annet Vitenskapsmuseet og ingeniørutdanningen til tidligere Hist.

Planen er at lærerutdanningen på Rotvoll skal flyttes til Kalvskinnet når nye og rehabiliterte lokaler i Sukkerhus-kvartalet er klare. Men samtidig som planleggerne ønsker at byen og universitetet skal møtes, anbefaler de ikke å satse tungt på Kalvskinnet. Ulempen er at campus ikke blir så kompakt som ønskelig, mener prosjektgruppen.

Formannskapet oppfordrer regjering og storting om å gå for en helhetlig campusutbygging, inkludert psykiatrisenter og KAM-senter (kunst, arkitektur og musikk).

Mange utfordringer

Utviklingen av campus for NTNU har flere utfordringer når Dragvoll skal forlates og universitetet samles ved Gløshaugen. Gløshaugenplatået er sterkt bebygd og Høyskoleparken setter begrensninger, blant annet med vern. Det står ikke store sammenhengende tomtearealer ledige i umiddelbar nærhet. NTNU ønsker å knytte universitetet til byen, men Gløshaugenplatået troner over byen. Og midt gjennom campus går Elgeseter gate, hovedinnfartsåren til Trondheim sentrum sørfra.

Skjærer over parken i vest

Det anbefalte forslaget fra NTNUs campusgruppe innebærer at en del av Høyskoleparken blir bebygd på vestsiden, mot Klæbuveien, for å knytte Gløshaugenplatået mer til Elgeseter. I planleggingen er innovasjonsbygget tenkt lagt til Hesthagen, i tilknytning til Handelshøyskolen i Elgeseter gate. Disse byggene skal «kobles til » Gløshaugen med en forbindelse opp gjennom parken til Realfagbygget og Kjemiblokkene.

Det må vises i bybildet at Trondheim er en universitetsby (leder)

Uklart om KAM

I den andre enden av den grønne ringen rundt Gløshaugen, bak Studentersamfundet, var planen å legge et stort senter for KAM-fagene. På grunn av dårlige grunnforhold, vurderes en annen lokalisering.

Høringen som nå avsluttes gjelder filosofien bak campusutviklingen og en overordnet lokalisering. Formelle høringer om konkrete bygg kommer på et senere tidspunkt. Byggebehovet er anslått til 130 000 kvadratmeter, med byggestart i 2020.

foto
NTNUs arbeidsgruppe anbefaler en samlet campusløsning i området Gløshaugen, Elgeseter og Øya. Foto: NTNU