Debatten tok av i aviser, radio og TV og på ulike sosiale medier mandag etter et VG-intervju med Ola Borten Moe (Sp) og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H). I intervjuet gikk de to politikerne langt i å sette likhetstegn mellom norske verdier og norsk kultur med kristne verdier og kristen kultur.

- Det er veldig positivt at vi har fått en debatt om verdier og jeg håper vi klarer å føre debatten videre på en god måte, sier Singsaas.

- Det har åpnet seg et rom for å snakk om denne typen spørsmål. Det blir spennende å se om dette rommet blir holdt åpent slik at debatten kan fortsette videre utover i året i det som er reformasjonsjubileet i Den norske kirke, sier Finnset.

- Viktig med arenaer for samtaler

Jeg har hele tiden i mine år som biskop fremholdt at det er viktig at det etableres arenaer for samtaler om verdier. På mine visitaser rundt omkring i bispedømmet har jeg påpekt at det er skolens, idrettslagets eller bygdelagets ansvar å løfte frem tanker om hvilke verdier lokalsamfunnet er bygd på.

Det er viktig å få alminneliggjort slike samtaler og få etablert steder hvor man kan reflektere og analyse i verdisamtale, sier Tor Singsaas.

- Vi ser i valgkampen at mange har innspill om hva som er kristne verdier og bruke det i diskusjonen for å sette opp ulike grupper av norske samfunnsborgere opp mot hverandre, sier Finnset.

Den nye Nidarosbiskopen har større sans for ukens vestfrontmøter under Olavsfestdagene som «har vært gode eksempler på respektfulle samtaler mellom mennesker som tenker annerledes om rollen til tro og livssyn i samfunnet».

Les også: Det er for lettvint å sette likhetstegn mellom kristendom og norske verdier

OmAdressert: - Våre norske verdier er ikke under angrep

- Hva er kristne verdier?

- Ut fra deres ståsted, som biskoper i Den norske kirke, hva ser dere på som kristne verdier?

- Et samfunns verdisyn og kvalitet består etter mitt syn i å se hvordan man tar vare på den minste og den mest sårbare i samfunnet. Da er vi inne på den aller dypeste kristne verdien slik jeg opplever Jesus. Det vi ofte leser om i bibelfortellingene er at han alltid var opptatt av den minste. Ut fra et kristent ståsted er det så enkelt, men samtidig grunnleggende, sier biskop Tor Singsaas, som peker på «gjestfrihet, raushet og åpenhet overfor andre som det bærende i de kristne verdiene.»

Adresseavisen mener: Altfor lettvint om norske verdier

-Plass til ulik tro?

- Det må være opp til hver enkelt å tenke igjennom hva man synes er sant. Er det en sammenheng mellom det å være kristen og det å være norsk, eller skal vi ha et samfunn som skal ha plass til ulik tro? Har vi en måte å tenke om våre medmennesker på som gjør at vi ikke ekskluderer den som er annerledes fordi vi har satt så trange grenser om hva som er kristen tradisjon? sier Finnset.

Biskopene mener det er krevende å sette likhetstegn mellom kristne verdier og norske verdier.

Hofstad Helleland: - Vi begår en stor feil om vi ikke tar folks utrygghet på alvor

- Setter oss selv under kraftig kritkk

- Selv om Norge er et kristent land og vi bygger landet vårt på kristne humanistiske verdier så vil et slikt standpunkt setter det eksklusivt norske og oss selv under kraftig kritikk. Kristendommen er universell og ikke norsk og er gitt oss utenfra, sier Singsaas.

- Kristendommen har i veldig sterk grad formet det Norge vi har i dag, og er en arv som vi har med oss. Hver generasjon må spørre seg, hva gjør vi med arven og hvordan skal vi gå videre? Slik sett lever også vår generasjon i en brytningstid, sier Finnset.

foto
Refleksjon. Påtroppende Nidarosbiskop Herborg Oline Finnset og biskop Tor Singsaas synes det er positivt med en debatt om kristne verdier. Foto: Christine Schefte, Adresseavisen